TEM • Södra Promenaden 51 • 211 38 Malmö • Tel: 040-606 55 80 • E-post:

  Translate the page

  svarzh-CNenfrdeitjaes

  Allt fler företag arbetar idag aktivt med samhällsansvar eller CSR (Corporate Social Responsibility). Arbetet med företags ansvarstagande resulterar i en win-win situation då det skapas såväl finansiellt värde som goodwill-värde både för företaget eller organisationen och för intressenterna.

  TEM har mångårig erfarenhet av CSR-arbete. Våra CSR-specialister har jobbat med alltifrån kartläggning av CSR-risker i leverantörskedjan och framtagande av CSR-strategier till framtagning av hållbarhetsrapport enligt GRI Standards.

  TEM stödjer ditt företag inom följande CSR-områden:

  CSR

  1. CSR-inventering, CSR-strategi

  - gapanalys, strategiska dokument, uppförandekod...>>

  2. CSR-utbildningar och föreläsningar

  - begrepp, drivkrafter, ramverk, CSR-kommunikation...>>

  3. Intressentanalys och intressentdialog

  - intressentgrupper, kommunikationskanaler...>>

  4. Väsentlighetsanalys

  - väsentliga aspekter enligt GRI Standards och ISO 26000...>>

  5. CSR i leverantörskedjan

  - kartläggning och granskning av leverantörer, riskbedömning...>>

  6. Hållbarhetsredovisning

  - Global Compact, GRI Standards, ISO 26000...>>


  CSR Skåne

  TEMs nätverk för organisationer som arbetar med CSR-frågor.
  Nätverket samlar organisationer för att möjliggöra kunskapsutbyte och affärsnytta. Genom våra träffar och seminarier skapar vi en mötesplats där offentliga verksamheter och näringslivet diskuterar sina utmaningar, där innovativa små aktörer kan möta etablerade giganter och där vi alla kan dela med oss av expertis och erfarenhet. Läs mer här >>

  Vilka är vi på TEM?

  TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

  Kontakta oss!


  040-606 55 80
  Nyhetsbrev

  TEM logo