TEM • Altonagatan 3 • 211 38 Malmö • SWEDEN • Tel: +46 (0)40-606 55 80 • E-post:

sok-mobil

Translate the page (Google)

Swedish Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Spanish

Allt fler företag arbetar idag aktivt med samhällsansvar eller CSR (Corporate Social Responsibility). Arbetet med företags ansvarstagande resulterar i en win-win situation då det skapas såväl finansiellt värde som goodwill-värde både för företaget eller organisationen och för intressenterna.

TEM har mångårig erfarenhet av CSR-arbete. Våra CSR-specialister har jobbat med alltifrån kartläggning av CSR-risker i leverantörskedjan till framtagning av hållbarhetsrapport enligt GRI Standards.

Kontakta oss på eller 040-606 55 80 om du har frågor kring våra CSR-tjänster.

TEM stödjer ditt företag inom följande CSR-områden:

CSR

1. CSR-inventering, CSR-strategi

- gapanalys, strategiska dokument, uppförandekod...>>

2. CSR-utbildningar och föreläsningar

- begrepp, drivkrafter, ramverk, CSR-kommunikation...>>

3. Intressentanalys och intressentdialog

- intressentgrupper, kommunikationskanaler...>>

4. Väsentlighetsanalys

- väsentliga aspekter enligt GRI Standards och ISO 26000...>>

5. CSR i leverantörskedjan

- kartläggning och granskning av leverantörer, riskbedömning...>>

6. Hållbarhetsredovisning

- UNGC (UN Global Compact), GRI Standards, ISO 26000...>>


CSR Skåne

TEMs nätverk för organisationer som arbetar med CSR-frågor - läs mer.

CSR konferenser

I år lanserar vi återigen konferensen CSR Øresund - årets mest inspirerande CSR-event i Öresundsregionen. Den 29:e september kan deltagarna ta del av en  rad hållbarhetsprofilers föresläsningar med kring aktuella hållbarhetsteman.  Läs mer om CSR Øresund 2017 här >> 

Sydsveriges största CSR-konferens har anordnats av TEM 2010, 2011 och 2012. År 2013 utvecklades CSR-konferensen till den internationella konferensen CSR North - Läs mer

Kontakta oss på 040 - 606 55 80 eller så berättar vi mer om våra CSR-tjänster

 

Vilka är vi på Stiftelsen TEM?                                        

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. 
Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver
också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.    

 

Kontakta oss!


040-606 55 80
Nyhetsbrev

 

                                                 

 

 

Scroll to top