TEM • Altonagatan 3 • 211 38 Malmö • SWEDEN • Tel: +46 (0)40-606 55 80 • E-post:

sok-mobil

Translate the page

svarzh-CNenfrdeitjaes

NCSH

        

 

 

 

hemsida

19 okt - 2018

Nätverksträff med CSR Skåne: Hållbara städer och samhällen

CSR Skane
Den 11 oktober var det dags för nätverksträff med CSR Skåne på Schneider Electric i Lund. Temat för dagen var hållbara städer och samhällen där olika perspektiv kring hur vi kan planera nya områden, utveckla befintliga och arbeta för fredliga…
15 okt - 2018

Välkommen till CSR Skåne Aspekta!

Vi önskar Aspekta hjärtligt välkomna till nätverket. Så här presenterar sig vår nya medlem: Aspekta är södra Sveriges ledande PR-konsultföretag och rådgivare inom strategisk kommunikation, med kontor i Malmö och Köpenhamn. Aspektas konsulter hjälper…
09 okt - 2018

Ny rapport från IPCC

pm.jpg
Den 8 Oktober publicerade IPCC en ny rapport om global uppvärmning. Målet att hålla den globala uppvärmningen under 2 °C räcker inte, vi måste ner till 1,5 °C. I rapporten jämförs konsekvenserna av en uppvärmning med 1,5 °C för jordens befolkning,…

Strategiskt hållbarhetsarbete

TEM består av två delar som stärker varandra och gör oss till en unik verksamhet:

  • Vi är en samhällsaktör som driver nätverk och projekt inom miljö & CSR.
  • Vi är en konsultverksamhet med erfarna projektledare, konsulter, revisorer och utbildare.

Kalender

7 nov

Företag som nyckelaktörer i hållbarhetsarbetet

Under 2018 fokuserar CSR Skåne på FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vid varje nätverksträff kommer vi att fokusera på två av målen genom presentationer, diskussioner och workshops. Målet är att deltagarna ska få en god inblick i ämnet konkreta exempel på hur man kan utveckla arbetet med området rent praktiskt.

 Denna träff kommer att fokusera på mål 8, Anständiga arbetsvillkor, och mål 9, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

               

Företagen har en enromt viktig roll i vägen till en hållbar uveckling.Under denna träff belyser vi olika delar i hur organisationer kan bidra till att skapa en mer hållbar industri och därigenom omvärld. Under träffen kommer vi att få lyssna på presentationer från organisationer som på ett framgångsrikt sätt arbetar med ett eller båda av dessa områden samt fördjupa våra kunskaper i en workshop kring dagens tema. Redan nu bokade talare: 

- Marianne Larsson, Chef Nya branscher och innovation, Innovation Skåne: Innovation - en nödvändighet för att nå en hållbar industri
-
Frida Svärdby, Sustainability Compliance Auditor, IKEA: Anständiga arbetsvillkor i leverantörsledet 
- Isabel Lindeberg, Senior Associate Advokat, Mannheimer Swartling:  Doing good while doing well - hållbara råds värdeskapande effekt hos konsult och klient

NÄR: 7 november, 13.00-16.00, 
VAR: Square på Ideon, Scheelevägen 15 i Lund
KOSTNAD: Gratis för medlemmar i CSR Skåne/NCSH. För övriga deltagare: 2 950 kr ex. moms.
ANMÄLAN:  

Lägg märke till att nätverksträffen är för medlemmar i CSR Skåne. För mer information om CSR Skåne, se här >>

 

OBS, Som många andra arrangörer tillämpar CSR Skåne en no-show avgift vid utebliven närvaro eller avanmälan senare än 48 h innan evanemangets starttid. Denna avgift är 200 kr ex. moms. Lägg dock märke till att det går bra att skicka en kollega i sin plats i stället.

 


Utdrag från FN:s beskrivning av fokusområdena: 

Mål 8: 
Främjande av anständiga arbetsvillkor bör bedrivas parallellt med att utvidga tillgången till grundläggande sociala förmåner. Sociala trygghetssystem främjar trygga individer, minskar risken att barn exploateras, stabiliserar ekonomin vid kriser och underlättar mobiliteten på arbetsmarknaden. Detta innebär bland annat att vi behver skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, uppnå högre ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk uppgradering och innovation, bland annat genom att fokusera på sektorer med högt förädlingsvärde och hög arbetsintensitet samt successivt förbättra den globala resurseffektiviteten i konsumtionen och produktionen samt sträva efter att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring.

Mål 9: 

Att investera i infrastrukturen och anpassa industrier för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser är alla viktiga sätt för att underlätta en hållbar utveckling. Vi ska därför verka för en inkluderande och hållbar industrialisering, rusta upp infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser

14 nov

Joint Nordic Events project – delegation, matchmaking Tel Aviv

Healthcare as a leverage for smarter and more circular cities

Join us for a delegation to Tel Aviv to increase business, knowledge and collaborations within sustainable healthcare solutions and smart, circular cities. This is an opportunity to contribute to the Nordic Prime minister initiative on how Nordic solutions can target the global challenges.

The interest for Nordic solutions within sustainability in Israel is very high, not at least when it comes to sustainable healthcare and circular solutions. Healthcare and cities are interlinked and solutions in either affects the other. We believe that solutions which target sustainable healthcare can be valuable for circular and smart cities, and vice versa. Companies and other organizations that are interested in the Israeli market and who have solutions related to healthcare or circular and smart cities can join the delegation and get valuable contacts and business. Solutions of interest is, among others, circular waste solutions, energy solutions, new materials, e-health, logistics, water monitoring & saving and ICT-solutions. Read the invitation for more information >>

Participating organizations pay for their own travel and accommodation, but the venue, matchmaking, study tour etc are funded by the project.

This is a unique opportunity to go in to a new market or strengthen your business. You will get:

• Contact with relevant decision makers
• Business opportunities – finding R&D partners
• Knowledge about the Israeli market
• Unique insights to the Israeli health sector
• Valuable contacts from the Nordic countries

The event is organized by Nordic Center for Sustainable Healthcare and Afeka Institute of circular engineering and economyin collaboration with the Swedish embassy, the Danish embassy, the Finnish embassy and Upgraded. The event is funded by Nordic Innovation – Joint Nordic events.

When: November 14-15 2018
Location: Tel Aviv
Sign up or get more info:  + 46 707 94 42 13
Cost: Companies participate for free but pay for their own travels and accommodations. There are some funds available for participating hospitals and cities. Contact us for more information.

19 nov

Introduktion till hållbar sjukvård

Halvdagskurs

Här är utbildningen som ger dig kunskap om hur du arbetar med hållbarhet, miljö och CSR inom sjukvården. Du får kunskaper om vad som skapar en hållbar sjukvård, alltifrån organisation, miljölagstiftning och hur du engagerar medarbetare. Du får grundkunskaper om avfall, transporter, kemikalier och andra avgörande miljöfrågor för ett ökat hållbarhetsarbete inom sjukvården. Du som deltar som konsult eller leverantör till sjukvården får en god insikt i de möjligheter och hinder som finns i vården. Värdefulla kunskaper som skapar en djupare förståelse och därmed fördelar i förhållandet till sjukvården.

Mer information om kursens innehåll hittar du här >>

- Tid: 19 november 13.00-17.00
- Plats: Altonagatan 3, 211 38 Malmö
-
 Målgrupp: Anställda inom sjukvården, konsulter, revisorer och leverantörer till sjukvården
- Kostnad: 2 500 ex moms, gratis för medlemmar i TEM:s nätverk CSR Skåne och NCSH
-
 Anmälan:  

If requested, the training can be held in english.

 

Möt vår kursledare:

Daniel Eriksson,  , 0707-94 42 13

Daniel är CO-Director på Stiftelsen TEM i Malmö och har arbetat med sjukvårdens hållbarhetsfrågor i över 10 år. Han är grundare till Nordic Center for Sustainable Healthcare och har suttit i flera internationella styrelser med fokus på hållbar sjukvård. Daniel Eriksson har utbildat tusentals chefer, miljöombud och anställda i hållbar sjukvård och har arbetat åt ett stort antal sjukhus och regioner både i Sverige och internationellt. Han har även arbetat med svensk export av miljöteknik riktad till sjukvården och gjort revisioner i vården med fokus på lagefterlevnad och ISO 14001.

20 nov

Intern hållbarhetskommunikation - så engagerar du dina medarbetare

Att sprida engagemanget för hållbarhet i hela organisationen blir allt viktigare men många gånger är det tyvärr lättare sagt än gjort! Under denna heldagsutbildning kommer du därför att få konkreta verktyg och metoder som hjälper dig att motivera, kommunicera och engagera dina medarbetare. Dagen består dels av inspiration och praktiska exempel och dels av workshops för att befästa kunskapen ytterligare.

Vad tas upp under utbildningen? 

- Ett effektivt förändringsarbete: hur man genomför förändringar
- Miljökommunikation: hur fungerar det och varför?
- Grundläggande retorik: hur talar man så att folk lyssnar?
- Attityder: vilka attityder man kan stöta på och hur man kan ändra dem
- Goda exempel och framgångsfaktorer för en lyckad kommunikation
- Hur du på bästa sätt målgruppsanpassar ditt budskap

Mål med utbildningen: 

Genom denna utbildning får du: 
- Verktyg för en effektiv kommunikation kring hållbarhetsarbetet
- Förståelse för hur olika målgrupper reagerar på olika hållbarhetsargument
- Kunskaper kring hur kommunikation kan vara en nyckel till att öka medarbetarnas engagemang

Målgrupp: 

Utbildningen riktar sig till dig som vill utveckla dina färdigheter inom intern kommunikation med fokus på hållbarhet. Exempelvis:
- Miljöchefer och/eller -samordnare
- CSR-ansvariga
- Hållbarhetskoordinatorer
- Konsulter
- Medarbetare på myndigheter, kommuner och regioner


Tid: 9.00-16.00
Datum:
20 november
Pris
: 5 100 kr exkl. moms. - 25% rabatt för medlemmar i TEM:s nätverk
Anmälan:


Kontakta kursledare för mer information:

Daniel Eriksson

0707-94 42 13

Med en bakgrund i både miljö- och kommunikationsvetenskap har Daniel god insikt i vad som krävs för att motivera medarbetarna i hållbarhetsarbetet. Han har hållit 100-tals uppskattade utbildningar i att engagera så väl anställda som ledningen och har stor erfarenhet av vad som krävs för att sprida hållbarhetsarbetet i hela verksamheten. Daniel är en mycket efterfrågad föreläsare och håller regelbundet föreläsningar både i Sverige och internationellt.

 

Vilka är vi på TEM?                                        

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. 
Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver
också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.    

 

Kontakta oss!


040-606 55 80
Nyhetsbrev

 

                                                 

 

 

Scroll to top