TEM • Altonagatan 3 • 211 38 Malmö • SWEDEN • Tel: +46 (0)40-606 55 80 • E-post:

sok-mobil

Translate the page

svarzh-CNenfrdeitjaes

Att ha ett effektivt och väl fungerande verksamhetssystem samt att känna till och efterleva den lagstiftning man berörs av är grundläggande förutsättningar för en framgångsrik verksamhet. Vi har stor erfarenhet på det området. Bland våra konsulter finns certifierade revisionsledare enligt ISO 19011.

Ledningssystem

Att jobba rationellt med sitt verksamhetssystem är en framgångsfaktor för de flesta verksamheter. Det gäller att ha ett system som är väl anpassat till organisationens förutsättningar för att det ska bli ett smidigt hjälpmedel snarare än en hyllvärmare. Vi bygger och utvecklar ledningssystem inom bl.a. miljö (ISO 14001), arbetsmiljö (ISO 45001), kvalitet (ISO 9001) och enligt standarden för socialt ansvarstagande (ISO 26000). Vi arbetar även med ett stort antal andra ISO-standarder.

Revisioner

Ett sätt att utveckla och förbättra verksamhetens ledningssystem är att göra regelbundna internrevisioner. Vi reviderar kontinuerligt allt från globala koncerner och småföretag till kommuner och landsting. När ni anlitar TEM för att göra interna revisioner får ni en erfaren revisor som kan agera friare än en revisor kan göra vid externa revisioner. Vi bidrar gärna med smarta lösningar på hur ni bäst drar nytta av ert system och undviker onödig byråkrati. Vi reviderar främst mot kraven i ISO 14001 och ISO 45001. Vi kan även göra specialrevisioner mot t.ex. projektplaner, eller på underleverantörer och uppförandekoder. Bland våra konsulter finns certifierade revisionsledare enligt ISO 19011.

Så uppnår du kraven i ISO 45001 – Gap-analys

Under 2018 har det kommit en ny arbetsmiljöstandard som ersätter OHSAS 18001, nämligen ISO 45001:2018. Den nya standarden kommer att ställa ökade krav på riskanalys, ledningens engagemang, samråd, intressentdialog, mm. Detta innebär att en mängd rutiner och arbetssätt behöver ses över för att leva upp till de nya kraven. Ett enkelt sätt att ta reda på vilka rutiner som behöver justeras, samt få tips på hur detta kan göras är att genomföra en Gap-analys och jämföra dagsläget mot kraven i ISO 45001:2018.

Vi på TEM hjälper er gärna med detta och som resultat får ni en rapport på nuläget jämfört med kraven, samt en lista med aktiviteter som behöver göras innan verksamheten är redo för en omcertifiering mot den nya standardens krav.

För mer info kontakta Marie Pettersson, mail:

Lagtjänster

Lagbevakning

altAlla verksamheter måste ha kontroll på den lagstiftning man berörs av. TEM tillhandahåller därför lagbevakningstjänster på miljö- och arbetsmiljöområdet. Vi tar fram företagsspecifika, skräddarsydda laglistor för miljö- och arbetsmiljölagstiftning från vårt webbaserade system Lagledning.se. Det innehåller en rad funktioner, som gör ert arbete med miljölagstiftningen smidigare. Man kan bland annat koppla lagefterlevnadsprotokoll till sin laglista och även se resultat från kontroller flera år tillbaka i tiden. Läs mer om Lagledning här.

Lagefterlevnadskontroller

Att följa den lagstiftning man berörs av är en självklarhet för de flesta verksamheter, men att göra det i praktiken är inte alltid lika enkelt. TEM erbjuder därför lagefterlevnadskontroller för miljö- och arbetsmiljölagstiftning som ett komplement till våra andra lagtjänster samt periodiska besiktningar. Vid en lagrevision besöker vi er verksamhet och tittar på lagefterlevnaden i teori och praktik. Ni får sedan en rapport över hur lagefterlevnaden ser ut. Här tydliggörs brister och förbättringsmöjligheter men också vad som fungerar bra i verksamheten ur lagstiftningsperspektiv. På detta sätt får ni ett kvitto på hur lagefterlevnaden ser ut i er verksamhet.

Utöver detta kan vi hjälpa er med att upprätta miljörapporter, miljötillstånd och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för miljöfarlig verksamhet och tillhandahålla diverse andra skräddarsydda tjänster på området.

 

Vilka är vi på TEM?                                        

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. 
Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver
också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.    

 

Kontakta oss!


040-606 55 80
Nyhetsbrev

 

                                                 

 

 

Scroll to top