sven

Ledningssystem och internrevisioner

Många verksamheter arbetar idag efter någon typ av ledningssystem. Ett sådant system kan ge en rad fördelar så som ökad effektivitet, ökad trovärdighet, riskminimering samt en stärkt dialog med er målgrupp och intressenter. Ett välfungerande ledningsystem kan dessutom användas för att utveckla och förbättra de processer som styr verksamheten idag.

Ledningssystem

Att jobba rationellt med sitt verksamhetssystem är en framgångsfaktor för de flesta verksamheter. Det krävs ett system som är väl anpassat till organisationens förutsättningar för att det ska bli ett smidigt hjälpmedel i arbetet. Våra medarbetare bygger och utvecklar ledningssystem inom bl.a. miljö (ISO 14001), arbetsmiljö (ISO 45001), kvalitet (ISO 9001) och enligt standarden för socialt ansvarstagande (ISO 26000). Vi arbetar även med ett stort antal andra ISO-standarder.

TEM kan stötta er verksamhet i arbetet med ledningssystem på ett flertal sätt. Vi kan ta huvudansvaret för utveckla ett ledningssystem från grunden eller stötta er med goda råd i utvalda delar av processen. Ni bestämmer hur vi bäst går till väga! Nedan hittar du några av de arbetsmetoder som vi regelbundet använder oss av för att utveckla och förbättra ledningssystem åt våra kunder. 

Gap-analys mot kriterierna i standard
Genom att utföra en gap-analys utreds rutiner och arbetssätt i verksamheten och jämförs sedan med kriterierna i den standard ni vill certifiera er enligt. Resultatet av analysen är en rapport på nuläget jämfört med kraven i standarden, samt en lista med aktiviteter som behöver genomföras innan verksamheten är redo för en certifiering mot den nya standardens krav.

Upprättande av rutiner, instruktioner och andra relevant material
Då en analys gjorts av vad som behöver vidareutvecklas står TEM:s medarbetare även till förfogande inför upprättandet av dessa rutiner eller instruktioner. I vissa fall behövs även annat material tas fram, så som intressentanalyser.

Stöttning vid behov
Om ni föredrar att sköta implementeringen internt kan TEM:s experter agera som ett bollplank för de frågor som kan dyka upp i sammanhanget. Detta ger en mer anpassad stöttning av arbetet. 

Integrering av ledningssystem
I samband med att standerna för miljö, kvalitet och arbetsmiljö har uppdaterats följer de numera samma struktur. Det finns därmed goda möjligheter att samordna arbetet. Genom vår långa erfarenhet av ledningssystem kan vi hjälpa er att integrera era arbetsätt för att uppnå ökad effektivitet och bättre resultat i verksamheten.


Revisioner

Ett sätt att utveckla och förbättra verksamhetens ledningssystem är att göra regelbundna internrevisioner. Vi reviderar kontinuerligt allt från globala koncerner och småföretag till kommuner och landsting. När ni anlitar TEM för att göra interna revisioner får ni en erfaren revisor som kan kontrollera efterlevnaden av standardens krav och ge förbättringsförslag för att säkerställa att ni är väl förberedda inför kommande externrevisioner.

Vi bidrar även gärna med smarta lösningar på hur ni kan strukturera och effektivisera arbetet för att bäst drar nytta av ert ledningssystem. Vi reviderar främst mot kraven i ISO 14001 (miljö) och ISO 45001 (arbetsmiljö). Vi kan även göra specialrevisioner mot t.ex. projektplaner, eller på underleverantörer och uppförandekoder. Bland våra konsulter finns certifierade revisionsledare enligt ISO 19011.


Utbildningar

TEM erbjuder såväl öppna som skräddarsydda utbildningar inom bl a ISO 14001 och ISO 45001. Till våra öppna utbildningar välkomnar vi alla deltagare och erbjuder dessutom medlemmar i något av våra nätverk CSR Skåne och NCSH 25% rabatt på deltagaravgiften. Vi har också möjlighet att komma ut till er arbetsplats för att hålla en skräddarsydd utbildning vilken vi anpassar efter behoven i just er verksamhet.

Du hittar datum för våra öppna utbildningar i vår kalender och om du är intresserad av en anpassad utbildning är du välkommen att kontakta oss för mer information. 

Kontakt:

040-606 55 80

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2022 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.