TEM • Södra Promenaden 51 • 211 38 Malmö • Tel: 040-606 55 80 • E-post:

  Translate the page

  svarzh-CNenfrdeitjaes

  Arbetsmiljön är ett viktigt område för företag som vill skapa en trygg och trivsam arbetsplats för sina medarbetare. Ett gott arbetsmiljöarbete har dessutom visat sig ge positiva effekter även ur andra aspekter så som ökad attraktionskraft vid rekrytering, stärkt varumärke, riskminskning och ökad finansiell lönsamhet. Stöttning inom arbetsmiljöområdet är en av våra mest populära tjänster. TEM har utvecklat ett stort antal verksamheter inom detta område och bland annat arbetat med tillverkningsindustri, transportsektor, tjänsteföretag samt aktörer inom hälso- och sjukvård.

  ISO 45001 - ett ledningssystem inom arbetsmiljö

  ISO 45001 är en standard för ledningssystem inom arbetsmiljö. Standarden, som tar upp såväl fysiska som organisatoriska arbetsmiljöaspekter, kommer på sikt ersätta OHSAS 18001 och är uppbyggd på samma sätt som bland annat ISO 14001 och ISO 9001. Med en ny gemensam struktur blir det alltså lättare att implementera arbetsmiljöarbetet i ett befintligt ledningssystem. Liksom de uppdaterade standarderna för miljö och kvalitet innehåller ISO 45001 krav på att beakta externa och interna faktorer som kan påverka verksamheten och ledningssystemet, till exempel vad gäller krav från intressenter och hantering av risker. Ett större fokus på ständig förbättring, inklusive mål, planering och utvärdering av prestanda, tillhör också nyheterna. 

  Är du intresserad av att implementera den nya standarden i er verksamhet? 
  TEM erbjuder ett flertal lösningar för att bidra till och underlätta implementeringen av ISO 45001. Om du vill ha mer information om de olika alternativen eller vill diskutera hur vi kan skräddarsy arbetet efter just er verksamhet är du välkommen att kontakta oss. 

  Gap-analys
  Ett sätt att ta reda på vilka rutiner som behöver justeras, samt få tips på hur detta kan göras, är att genomföra en gap-analys och jämföra dagsläget mot kraven i ISO 45001. Resultatet av analysen är en rapport på nuläget jämfört med kraven i standarden, samt en lista med aktiviteter som behöver genomföras innan verksamheten är redo för en certifiering mot den nya standardens krav.

  Stöttning vid behov
  Om ni föredrar att sköta implementeringen internt kan TEM:s arbetsmiljöexperter agera som ett bollplank för de frågor som kan dyka upp i sammanhanget. Detta ger en mer anpassad stöttning av arbetsmiljöarbetet. 

  Kontakta oss för mer information:

  040-606 55 80


  Lagefterlevnadskontroll och internrevision

  Ett sätt att utveckla och förbättra verksamhetens ledningssystem är att göra regelbundna internrevisioner. Vi reviderar kontinuerligt allt från globala koncerner och småföretag till kommuner och landsting. När ni anlitar TEM för att göra interna revisioner får ni en erfaren revisor som kan kontrollera efterlevnaden av standardens krav och ge förbättringsförslag för att säkerställa att ni är väl förberedda inför kommande externrevisioner. Vi bidrar gärna med smarta lösningar på hur ni kan strukturera och effektivisera arbetet för att bäst drar nytta av ert ledningssystem. Vi reviderar främst mot kraven i ISO 14001 och ISO 45001. Bland våra revisorer finns certifierade revisionsledare enligt ISO 19011.

  Att följa tillämplig lagstiftning av är en självklarhet för de flesta verksamheter, men att säkerställa faktisk efterlevnad av de krav som finns är inte alltid lätt. TEM erbjuder därför lagefterlevnadskontroller för arbetsmiljölagstiftning. Vid en lagrevision besöker vi er verksamhet och tittar på lagefterlevnaden genom både dokumentationsgranskning och rundvandring i era lokaler. Ni får därefter en rapport som beskriver lagefterlevnaden i er verksamhet och de eventuella brister och förbättringsmöjligheter som identifierats. 

  Kontakta oss för mer information:

  040-606 55 80


  Utbildning

  TEM erbjuder såväl öppna som skräddarsydda utbildningar inom arbetsmiljöområdet. Till våra öppna utbildningar välkomnar vi alla deltagare och erbjuder dessutom medlemmar i något av våra nätverk CSR Skåne och NCSH 25% rabatt på deltagaravgiften. Vi har också möjlighet att komma ut till er arbetsplats för att hålla en skräddarsydd utbildning vilken vi anpassar efter behoven i just er verksamhet. Du hittar datum för våra öppna utbildningar i vår kalender och om du är intresserad av en anpassad utbildning är du välkommen att kontakta oss för mer information. 

  ISO 45001 - Introduktion och integrering med andra ledningssystem

  Under denna heldagsutbildning får du grundläggande kunskaper om den nya standarden och dess krav på bl a hantering av risker och möjligheter, ledarskap, intressenters arbetsmiljökrav samt styrning av leverantörer och outsourcade processer. Dessutom får du tips på hur ni på bästa sätt integrerar detta nya ledningssystem i era befintliga, ex ISO 9001 eller ISO 14001.

  Under utbildningen kommer delarna i den nya standarden att gås igenom detaljerat samtidigt som kursledaren ger goda exempel på hur företag hanterar dem i praktiken. 

  För mer information om utbildningens områden, mål och målgrupp kan du läsa här>>

  Kontakta oss för mer information:

  0708-92 73 02

  Vilka är vi på TEM?

  TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

  Kontakta oss!


  040-606 55 80
  Nyhetsbrev

  TEM logo