TEM • Södra Promenaden 51 • Malmö • SWEDEN • Tel: +46 (0)40-606 55 80 • E-post:

sok-mobil

Translate the page

svarzh-CNenfrdeitjaes

Förändringar i årsredovisningslagen har medfört att större bolag ska lämna en hållbarhetsrapport från och med det räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2016. Det innebär att många företag kommer att behöva lämna ytterligare uppgifter i den årsredovisning som presenteras nu i vår. Behöver ni stöd i arbetet med hållbarhetsrapporteringen erbjuder TEM flera tjänster inom området.

De uppgifter som tillkommer är ickefinansiella upplysningar som bland annat behövs för förståelsen av företagets utveckling och konsekvenserna av verksamheten vilket inkluderar frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Detta kan implementeras i förvaltningsberättelsen i er årsredovisning eller som en separat hållbarhetsredovisning.

Vilka berörs?

Organisationer som under de två senaste räkenskapsåren når upp till minst ett av följande kriterier 

• medelantalet anställda > 250
• balansomslutning > 175 Mkr
• nettoomsättning > 350 Mkr

För noterade företag som omfattas av bestämmelserna ovan gäller även att en mångfaldspolicy för styrelsen ska tas fram.

TEM kan hjälpa er organisation med att kartlägga hur ni förhåller er till lagkraven och standardiserade riktlinjer för hållbarhetsrapportering, till exempel GRI Standards. Vi kan även bistå i arbetet med att ta fram texter till hållbarhetsredovisningen och erbjuda skräddarsydda utbildningar för att öka kompetensen inom dessa frågor hos era medarbetare.

 

Kontakta oss för mer information om ni vill veta mer om vad förändringarna innebär för er:
040-606 55 80

 

Skärmklipp HR

 

Vilka är vi på TEM?                                        

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. 
Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver
också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.    

 

Kontakta oss!


040-606 55 80
Nyhetsbrev

 

                                                 

 

 

Scroll to top