sven

Supply Chain Sustainability - Nätverksträff med CSR Skåne

Vi tackar alla deltagare och talarna för en fantastisk eftermiddag på Malmö Arena Hotels Skybar. Med utsikt över det vackra Öresund spenderade nätverket CSR Skåne en eftermiddag med att lyssna på presentationer kring temat Hållbarhet i leverantörsledet!

Dagens värdar, Malmö Arena Hotel, var de första att hålla en presentation. Ingrid Olsson, Försäljningschef, började med att berätta om hotellet och alla spännande event som kommer att äga rum framöver. Därefter tog Linda Persson, Hotelldirektör, över för att berätta mer om deras hållbarhetsarbete. Hotellet har varje år bl a hela 3,5 ton kaffe och 214 462 kg tvätt och gör därmed väldigt stora inköp. Genom att ställa tuffa krav i upphandlingarna och ha regelbundna avstämningar med sina viktigaste leverantörer kan de därför göra stor skillnad. Genom att välja lokala huvudleverantörer minskas dessutom transporterna!

Se Ingrid och Lindas presentation här >>

Carl Trotzig, Strategisk kvalitets- och miljöchef på Axis Communications, berättade sedan om deras utförliga arbete med sin leverantörskedja. Genom en kombination av kravställning, riskbedömningar, inspektioner och kontinuerlig uppföljning utvärderar de sina leverantörers hållbarhetsprestanda. Snarare än att säga upp kontrakten med de leverantörer som visar sig ha brister väljer Axis att, om möjligt, utbilda dem och på det sättet hjälpa dem nå upp till kraven. På det sättet säkrar de inte bara sin egen leverantörskedja utan hjälper dessutom årligen flera företag att nå längre i sitt hållbarhetsarbete!

Efter en god fika var det dags för Henrik Linder, Child Rights and Business, Rädda Barnen. Henrik berättade hur man kan arbeta med att säkra barns rättigheter i leverantörsledet. Ofta är inte fråga gällande barnarbete helt svart eller vit utan flera kulturella aspekter måste vägas in för att hitta den bästa lösningen. Som företag kan man arbeta med frågan genom bl a policyskrivning, due dilligence och genom att ha kontrollmekanismer på plats (ex. system för whistleblowing).

Se Henriks presentation här >>

Avslutningsvis höll Johan Cejie, Försäljningschef på KRAV en presentation om hur märkningen arbetar. I dag är ca 6 % av all livsmedelsförsäljning KRAV-märkt och Johan pratade mycket om vilken kraft som finns ute hos producenterna. För att säkerställa att producenterna upprätthåller de krav som finns för att få använda tredjepartscertifieringen KRAV gör föreningen systemrevisioner årligen. Dessa sköts genom att ackrediterade certifieringsorgan gör stickprov på gårdarna för att kontrollera efterföljande.

 

Stort tack till eftermiddagens värdar, Malmö Arena Hotel, för en spännande och givande eftermiddag!

Glöm inte att anmäla dig och en kollega till nästa nätverksträff på Accus i Malmö. Temat då blir Cirkulär Ekonomi. Anmäl dig här >>

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2021 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.