sven

Glädje och nytta av miljöledningssystemet hos LKPAB


När Niclas Nilsson tillträdde som VD för Lunds kommuns Parkeringsbolag (LKPAB) hade han en klar vision av ett modernt parkeringsbolag som tar sitt miljöansvar genom att, naturligtvis, hantera de dagliga miljöfrågorna enligt lagens krav, men även genom att använda sig av spännande tekniska lösningar som bidrar till minskad miljöpåverkan. För att arbetet skulle kunna komma igång på riktigt behövde man dock först ta fram en ny miljöpolicy och nya miljömål samt uppdatera de föråldrade rutinerna i bolagets miljöledningssystem.


När LKP anlitade TEM var ledorden från VD:n att man skulle få ”glädje och nytta av ledningssystemet”. Eftersom glädjen i första hand skapas genom egen delaktighet i processen, bestämdes det redan från början att 50 % av konsultinsatsen skulle fokusera på kompetenshöjande och engagerande aktiviteter för personalen.


Vid två tillfällen träffade TEM hela personalstyrkan i bolaget. Första träffen handlade om en halvdags miljöutbildning för alla anställda med avslutande workshop om egna utmaningar och möjligheter. Personalens synpunkter från workshopen var en viktig input till formuleringen av företagets olika miljöaspekter på ett sätt som engagerar personalen. Under den andra träffen diskuterade vi bolagets miljöpåverkan och prioriterade mellan de viktigaste arbetsområdena. Input från den andra träffen användes till att ta fram en ny miljöpolicy och nya miljömål med fokus på (i) var verksamheten har sin största miljöpåverkan men även på (ii) vad man egentligen kan påverka och vill jobba med!


Projektet avslutades med en revision av ledningssystemet som även användes som ett tillfälle att ta fram en handlingsplan för vidareutveckling av bolagets miljöledningssystem. Idag har bolaget en miljöpolicy och tre övergripande målsättningar samt åtta detaljerade miljömål som man valt att arbeta med (obs. detaljerade miljömål är inte beskrivna nedan).


LKPAB Miljöpolicy:
LKP erbjuder attraktiva parkeringsmöjligheter inom staden Lund åt både privatpersoner och organisationer. Vår vision är att, på sikt, bli ett av Sveriges grönaste parkeringsbolag med innovativa lösningar inom miljöområdet. Med gällande lagstiftning som lägstanivå, och våra medarbetares engagemang som den viktigaste drivkraften, arbetar vi med att steg för steg höja ambitionsnivån i vårt miljöarbete. Vi strävar efter att, i så stor utsträckning som möjligt, agera i förebyggande syfte.


Vår verksamhet har tre övergripande målsättningar:
1. Att i samverkan med Lunds kommun bidra till minskade luftutsläpp och buller från onödig söktrafik i stadskärnan.
2. Att driva vår parkeringsverksamhet med minimal klimat- och miljöpåverkan.
3. Att steg för steg miljöanpassa vår kontorsverksamhet.


Vill du veta mer? Kontakta Hanna Ershytt, som ansvarar för ledningssystem: 040-606 55 80 eller 0708-92 73 05


Senast ändrat: 2012-05-25

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2022 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.