sven

Nytt projekt - Sustainable Health Care

En av anledningarna till att den svenska hälso- och sjukvården kommit så långt i sitt miljö- och hållbarhetsarbete är att det finns många svenska företag som har produkter och tjänster som starkt bidragit till detta. I detta finns en till stor del outnyttjad potential till ökad försäljning, dels nationellt men även internationellt. Sustainable Health Care är ett samverkansprojekt som startar nu i januari 2010.

Projektet syftar till att öka försäljning av hållbara produkter och tjänster nationellt och internationellt med
fokus på hälso- och sjukvården. Projektet är en fortsättning på Sustainable Hospitals som tidigare genomförts. Projektet medfinansieras av Tillväxtverket och det finns fortfarande utrymme för fler företag att delta. Främst söker vi små- och medelstora företag, men även större företag kan delta parallellt. Projektägare är Sustainable Business Hub i Malmö och partners i projektet kommer att vara Business Region Göteborg, Sustainable Sweden Southeast samt Hälsoteknikalliansen. Även Region Skåne och Västra Götalandsregionen deltar aktivt i projektet. Daniel Eriksson på Stiftelsen TEM är projektledare och medfinansiering från Tillväxtverket är beviljad.

I projektet läggs fokus på nätverksaktiviteter, samverkan, kunskapsutbyte och kompetensutveckling. Utöver det kommer några riktade insatser för att öka företagens möjligheter att öka försäljning nationellt och internationellt. Gemensamt marknadsföringsmaterial kommer att tas fram och de enskilda företagen kan marknadsföras som en del av ett större sammanhang.

Aktiviteter i projektet kommer bland annat att vara seminarier, workshops, studiebesök, underlätta för technical visits, öka samverkan mellan företag och mellan företag och sjukvårdsorganisationer och hitta kanaler till ökad export. I projektet kommer företagens nuvarande lösningar att exponeras för nya potentiella kunder, samtidigt som företagen presenteras för problem som behöver lösas. Förutom deltagande företag finns en referensgrupp med ett tiotal hälso- och sjukvårdsorganisationer representerade.

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2021 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.