TEM • Södra Promenaden 51 • Malmö • SWEDEN • Tel: +46 (0)40-606 55 80 • E-post:

sok-mobil

Translate the page

svarzh-CNenfrdeitjaes

Äntligen är det officiellt att TEM får i uppdrag att studera och förbättra avfallshanteringen i Zambias huvudstad Lusaka. Arbetet finansieras av SIDA/NUTEK i programet DemoMiljö och sker i samarbete med Lusaka City Council, Intec Hanteringsteknik och Silent Clean Power.

Det moderna samhällets problem med avfall är inte begränsat till västvärlden. Mängden avfall ökar för varje år både på grund av ökad ekonomisk tillväxt men också på grund av ökad befolkning i framför allt städerna. Det finns många städer i utvecklingsländer där avfallsinsamlingen har stor förbättringspotential, både vad gäller insamling och vad gäller återvinning. TEM och samarbetsparterna har stor erfarenhet att arbeta med konkreta hanteringsmetoder och med återvinningsstrategier av både material och energi. Denna kunskap tar vi med oss i projektet och delar med oss av den så att vi kan få en renare värld.

Kontakta Markus Paulsson för mer information.

 

Vilka är vi på TEM?                                        

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. 
Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver
också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.    

 

Kontakta oss!


040-606 55 80
Nyhetsbrev

 

                                                 

 

 

Scroll to top