sven

Kommunikation, rapportering och redovisning

Behöver din organisation hjälp med att formulera och strategiskt kommunicera miljö- och hållbarhetsprestanda? TEM har både ämneskunskap och lång erfarenhet av strategisk kommunikation. Det är av stor vikt för att på ett korrekt, effektivt och trovärdigt sätt kommunicera kring miljö och hållbarhet.

Kommunikationsarbete kan handla om att granska och utveckla produktkatalogen, skapa miljövarudeklarationer eller att skriva artiklar och texter som ni använder i er interna eller externa kommunikation. Ofta arbetar vi tillsammans med en kommunikationsavdelning eller en kommunkikationsbyrå där vi kan säkra rappporter och budskap utifrån lagstiftning, standarder och vetenskap.

Exempel på kommunikationstjänster:

 • Hållbarhetsredovisning: TEM fungerar som stöd under både planeringsfasen och/eller upprättandefasen och håller företagsanpassade utbildningar och workshops för att komma i gång med arbetet inom hållbarhetsredovisning.

  TEM har gedigen erfarenhet av arbete med internationella riktlinjer, så som

  • United Nations Global Compact eller UNGC
  • GRI Standards (Global Reporting Initiative)
  • ISO 26000, internationella standarden för CSR
 • En miljörapport är ibland ett lagkrav men kan också vara ett viktigt och synligt dokument som visar miljöarbetet för omvärlden. TEM ser till att rapporten uppfyller eventuella lagkrav samt att den kommunicerar miljöarbetet på ett tydligt och begripligt sätt för relevanta målgrupper.
 • Kommunikation med myndigheter.
 • Artiklar - TEM hjälper ett flertal organisationer att skriva artiklar till personaltidningar, intranät och liknande.
 • TEM har goda referenser när det gäller att motivera och engagera medarbetare miljöarbetet genom workshops, inspirationsföreläsningar och genom våra utbildningar. Vi hjälper er att själva bli bättre på att kommunicera, motivera och engagera.

Ta stöd av TEM:s kompetens inom hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards och CSR-arbete:

Tjänster inom hållbarhetsredovisning
- vi stödjer ditt företag i hela processen av hållbarhetsredovisningsarbetet, på konsultbasis och även på plats >>
Övriga tjänster inom CSR / Samhällsansvar
- vi stödjer ditt företag inom alltifrån kartläggning av CSR-risker i leverantörskedjan till framtagning av hållbarhetsrapport enligt GRI G4 >>
Hållbarhetsredovisa enligt GRI Standards
- halvdagskurs som vänder sig till dig som ansvarar för hållbarhetsredovisning och behöver veta precis hur du ska gå till väga >>
CSR - ansvarstagande i praktiken
- endagskurs som ger personer i företagsledningen, ansvariga inom inköp och alla befattningar avstamp in för framtida CSR-arbete >>
Introduktion till CSR
- halvdagskurs för dig som vill veta vad CSR är, vilka nyckelaspekter som ingår i CSR-begreppet och hur företag kan jobba med CSR >>

Kontakta oss för mer information:

040 - 606 55 80

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2023 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.