TEM • Altonagatan 3 • 211 38 Malmö • SWEDEN • Tel: +46 (0)40-606 55 80 • E-post:

sok-mobil

Translate the page

svarzh-CNenfrdeitjaes


Under 2018 kommer CSR Skånes nätverksträffar att fokusera på FN:s globala mål för hållbar utveckling. Målen, som antogs 2015, används allt oftare av organisationer som ett sätt att förtydliga sitt hållbarhetsarbete, sätta verksamheten i en kontext och för att underlätta intern och extern kommunikation kring sina hållbarhetsinsatser.

Därför kommer vi under 2018 att bryta ner de 17 målen i totalt 9 nätverksträffar. Vid varje träff kommer två av målen att introduceras närmare ur en teoretisk synvinkel och vi kommer sedan att få praktiska exempel på hur olika organisationer tillämpar målen på sin verksamhet. Målet är att deltagarna ska lämna träffarna med fördjupad kunskap och nya verktyg kring hur de kan integrera FN:s hållbarhetsmål i verksamheten på ett konkret och praktiskt sätt.  Denna koppling mellan målen och det konkreta arbetet ska ge ökat värde för medlemmarna i CSR Skåne.

Om du som medlem i CSR Skåne vill hålla ett föredrag om hur ni arbetar med något av målen, eller om ni vill vara värd för någon av träffarna, kontakta oss på

 

Vilka är vi på TEM?                                        

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. 
Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver
också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.    

 

Kontakta oss!


040-606 55 80
Nyhetsbrev

 

                                                 

 

 

Scroll to top