sven

Nyheter

Utbildning i hållbar sjukvård

Så arbetar du med miljö och hållbarhet i sjukvården

I samarbete med Aktuell Hållbarhet och Dagens Medicin håller TEM:s experter en utbildning i hållbar sjukvård. Utbildningen ger dig kunskap om hur du arbetar med miljö och hållbarhet inom sjukvården, vare sig du själv arbetar i sjukvården eller är en leverantör. Du får kunskaper om vad som skapar en hållbar sjukvård, alltifrån organisation, lagstiftning och hur du engagerar medarbetare. Du får grundkunskaper om avfall, läkemedel, inköp, klimat, transporter och kemikalier.

Hållbar sjukvård inkluderar alltifrån minskade utsläpp av läkemedel i miljön till energieffektivisering av sjukhusbyggnader. Under kursen varvas teoretiska moment med övningar, där du som deltagare kan ta upp frågor som rör ditt arbets- och ansvarsområde. Efter utbildningen har du fått djupare kunskap om sjukvårdens utmaningar inom hållbarhet och hur de kan lösas.


UTBILDNINGEN GÅR IGENOM
– Vad som gör sjukvården så speciell när det kommer till miljöarbete och vilka hållbarhetsfrågor är specifika för sjukvården, till exempel läkemedel i miljön, smittförande- och annat farligt avfall och kemikalier i material
– Hur man arbetar med inköp och leverantörer
– Miljötekniklösningar specifika för hälso- och sjukvården
– Relevant lagstiftning
– Management: Ledningssystem, hållbarhetsrapportering och andra verktyg för att styra verksamheten
– Goda exempel från regioner, landsting, privat sjukvård och leverantörer
– En internationell utblick, hur arbetar andra länder med frågan.

MÅL MED UTBIDNINGEN
Att du som deltagare ska få kunskaper och färdigheter i hur ni kan arbeta med miljö och hållbarhet i din verksamhet.

- Kunskap i miljölagstiftning och annan lagstiftning som har betydelse för hälso- och sjukvårdens hållbarhetsarbete
- Kunskap om sjukvårdens utmaningar inom hållbarhet och hur de kan lösas
- Exempel på miljöteknik, innovation, företagssamarbeten som bidrar till en hållbar sjukvård
- Kunskap om hur ni kan arbeta med avfall, läkemedel, inköp, klimat, transporter och kemikalier

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL
- Miljöombud, miljösamordnare, miljöchefer, ledande befattningshavare och andra anställda i privat och offentlig sjukvård.
- Leverantörer till sjukvården som behöver en större insikt i sjukvårdens arbetssätt, fokusområden och utmaningar
- Konsulter, advokater, revisorer med sjukvården som kund och som tangerar hållbarhetsområdet.

MER INFORMATION OCH ANMÄLAN
Datum:
5 september
Tid:
8,30-16,30
Plats:
Saturnus Konferens Slussen, Hornsgatan 15 Stockholm
Pris:
7 900 kr exkl. moms (lunch och fika ingår i priset)
Anmälan: läs mer och anmäl dig här >>

Vill ni utveckla miljöarbetet?

Aldrig förr har miljö och klimat diskuterats så flitigt i media och andra sammanhang. Därmed ställs även allt högre krav på företag och andra verksamheter att vässa sitt hållbarhetsarbete. Det räcker inte längre att endast arbeta med grundläggande frågor utan dagens kunder förväntar sig allt oftare en analys för att avgöra vilka frågor som är mest relevanta för just er som företag. Företag som endast lägger fokus på områden som inte är väsentliga uppfattas därför ofta som icke-genuina eller undvikande. Detta kan slå hårt på marknadsföringen av produkter och tjänster. Hur man väljer att prioritera sina miljösatsningar blir därmed även en fråga som påverkar den ekonomiska hållbarheten i verksamheten.

För att identifiera vilka områden som man bör prioritera i sitt miljöarbete görs ofta en så kallad väsentligehetsanalys. Med fördel kan även en intressentanalys genomföras för att säkerställa att man optimerar arbetet i förhållande till kunder, medarbetare och andra intressenter till verksamheten. Resultaten från dessa analyser ligger sedan till grund när man utvecklar strategier, målsätter eller på annat sätt riktar sitt arbete. På det sättet kan miljöarbetet utvecklas på bästa sätt.

 

Vill ni ha hjälp med att analysera eller utveckla ert miljöarbete genom att ta fram en hållbarhetsstrategi? 

Kontakta oss så berättar vi mer!
 
040-606 55 80

Hållbara resor och transporter

Några av deltagarna på träffen

Förra veckan höll CSR Skåne en nätverksträff i samarbete med Trivector. Eftermiddagens tema var Resor och transporter och vi fick flera goda exempel på hur man kan arbeta med området, uppdelat på områdena pendlingstrafik, tjänsteresor och godstransporter.

Det var Christer Ljungberg, VD på Trivector, som inledde träffen med att diskutera den ökade komplexiteten kring transporter. Digitalisering, klimatutmaningar, demokratiaspekten, livsstilar och ständigt skiftande trender är några exempel på aspekter som behöver tas hänsyn till vid planering och hantering av området. Den ständiga utvecklingen är inte bara till godo, exempelvis bedömer forskare i dag att självkörande bilar riskerar att öka biltrafiken i framtiden på grund av dess bekvämlighet, tomkörningar och billigare taxipriser då inte förarkostnader är en faktor.

Efter Christer var det dags för Pernilla Hyllenius, Affärsområdesansvarig för verksamheters transporter på Trivector, att ta plats på scen. Pernilla berättade om hur Trivector arbetar internt med sin gröna resplan, exempelvis via webbmöten, uppmuntra tågåkande, erbjuder cykelservice, möjlighet att jobba hemifrån etc. Pernilla gav även flera tips på hur du på bästa sätt kartlägger verksamhetens transporter, bland annat på vilka frågor ni kan ställa i en resvaneundersökning.

Peter Arnfalk ger sina bästa tips på webbmöten

Peter Arnfalk, Associate professor vid Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet, var näst på tur för att berätta om resefria möten. Digitala möten, telefonmöten, videokonferensen är bara en del av verktygslådan som finns kopplat till hållbara transporter men de kan göra stor skillnad i verksamheten. Det finns flera fördelar att arbeta med resefria möten: ökad produktivitet, bättre miljö, bättre arbetsmiljö med mera.

Avslutande talare var Sammy Johannesson, Projektledare på Nobina. Sammy gav oss en bättre förståelse för kollektivtrafikens förutsättningar då han berättade om både de möjligheter och hinder som finns kopplat till en elektrifiering av busstrafiken. Sammy efterfrågade bland annat en tydligare standardisering inom bl a laddmöjligheter för att förbättra branschens arbete framöver. Under de senaste åren har de arbetat hårt med att förbättra miljöprestandan, bland annat genom att effektivisera körningen.

Deltagarna fick sedan delta i en workshop där pendeltrafik, tjänsteresor och godstrafik diskuterades. Genom att markera de olika verksamheternas uppskattade avtryck inom respektive område, samt en uppskattning av åtgärder uppstod flera intressanta diskussioner kring hur man kan utveckla sitt arbete inom respektive område.

     

Glöm inte att anmäla dig till nästa nätverksträff den 24:e april om Mätning och målsättning av hållbarhetsarbetet >>

CSR Skåne välkomnar Mitt Liv!


Vilka är mitt Liv AB(svb)?
Mitt Liv är bryggan emelllan svensk arbetsmarknad och kompetent arbetskraft med utländsk bakgrund. Vi är ett socialt företag som arbetar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Vi hjälper näringslivet att utvecklas genom att vara ett partnerföretag hos Mitt Liv. Att vara ett socialt företag för oss, innebär att vi adresserar samhällsutmaningar med innovativa lösningar baserade på lönsamma affärsmässiga metoder. Mitt Liv finns idag i Göteborg, Stockholm, Östergötland (Norrköping och Linköping) och Malmö.

Våra syften är ideella och lönsamhet och tillväxt är viktiga medel för att nå våra samhällsnyttiga mål. Vi vill vara ett socialt företag som genererar egna intäkter och växer av egen kraft. På så vis kan vi skapa hållbarhet och den styrka och kontinuitet som krävs för att åstadkomma stora bestående förändringar vad gäller rättvisa och mångfald på den svenska arbetsmarknaden.

Mitt Liv är ett AB (svb), aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, vilket innebär att all eventuell vinst återinvesteras i verksamheten. Mitt Liv är religiöst- och partipolitiskt oberoende. 

Hur arbetar ni med hållbarhet?
Mitt Liv har sedan starten för drygt 10 år sedan arbetat hållbart. Vi ser att de sociala målen blir allt viktigare för vår målgrupp, ansvarsfulla företag.

Genom att vara ett partnerföretag hos Mitt Liv får företag tillgång till kunskap och utbildning för att kunna utveckla sina organisationer genom mångfald. Samt nätverk som ökar rekryteringsbasen och därigenom bidrar till ökad konkurrenskraft och minskade obalanser i samhället.

Varför har ni valt att gå med i CSR Skåne?
Vi arbetar varje dag för ett bättre samhälle och att bidra till ett mer hållbart näringsliv. Genom vår etablering i Skåne är CSR Skåne är det självklara nätverket och mötesplatsen för att Mitt Liv skall kunna bidra och kunna vara en del av det goda arbete som pågår i regionen.

 

 

CSR Skåne är ett av Sveriges största hållbarhetsnätverk och samlar närmare 100 aktörer som vill utvecklas inom CSR, byta erfarenheter och skapa affärsnytta. Genom våra träffar och seminarier skapar vi en mötesplats där offentliga verksamheter och näringslivet diskuterar sina utmaningar, där innovativa små aktörer kan möta etablerade giganter och där vi alla kan dela med oss av expertis och erfarenhet. 
Du kan läsa mer om CSR Skåne här >>

Dags att uppgradera ert arbetsmiljöledningssystem?


Arbetsmiljön är ett viktigt område för företag som vill skapa en trygg och trivsam arbetsplats för sina medarbetare. Ett gott arbetsmiljöarbete har dessutom visat sig ge positiva effekter även ur andra aspekter så som ökad attraktionskraft vid rekrytering, stärkt varumärke, riskminskning och ökad finansiell lönsamhet.

För att säkerställa ett effektivt och verkningsfullt arbetsmiljöarbete har många företag valt att certifiera sin verksamhet efter kraven i en standard för arbetsmiljöledning. Den standard som varit vanligast tidigare, OHSAS 18001, är dock på väg bort. I stället kommer standarden ISO 45001 att ta dess plats. Inom 3 år måste alla organisationer som varit certifierade enligt OHSAS att utveckla sina ledningssystem för att nå kriterierna i den nya standarden.

Många av kraven i ISO 45001 är samma som de i OHSAS 18001 men den nya standarden innebär utökade krav på bland annat ledningens engagemang, riskhantering och hantering av krav från intressenter. Detta innebär att majoriteten av de företag som nu är certifierade kommer att behöva analysera och uppdatera sina system för att behålla sina certifikat.

Genom att jämföra nuläget med kriterierna i ISO 45001 i en så kallad gap-analys kan våra experter inom arbetsmiljö hjälpa er att identifiera rutiner som behöver upprättas eller anpassas. Ni får då en lättöverskådlig checklista på åtgärder och aktiviteter som behöver genomföras för att göra er redo för den nya standarden. Om så önskas hjälper vi så klart också gärna till med den praktiska uppdateringen av rutiner och andra dokument.

 

Boka ett möte med någon våra medarbetare redan idag så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa er inför omcertifieringen av ert arbetsmiljöledningssystem!

 
040-606 55 80
Här kan du läsa mer om våra andra tjänster inom arbetsmiljöområdet >>

Kickoff för energieffektiviseringsprojekt

TEM:s nätverk Nordic Center for Sustainable Healthcare (NCSH) har beviljats medel av Energimyndigheten för att under 2-4 år arbeta med internationalisering av energieffektiv och klimatsmart sjukvård. Sverige är på många sätt världsledande på hållbarhet i sjukvården och detta ska paketeras för att öka exporten av lösningar inom området. I projektet ingår även att skapa förutsättningar för en bättre hemmamarknad vad gäller innovativa lösningar för klimat- och energieffektiv sjukvård.

Nu bjuder vi in till kickoff för projeket!

VAR: Scandic Stortorget, Malmö
NÄR: 09.30-16.30, 21 mars 0930
ANMÄLAN:  

 

Preliminärt program

09.30 Välkomna

10.00 Introduktion

 • Om NCSH och TEM - Daniel Eriksson co-director på TEM och grundare av NCSH
 • Platform for sustainable healthcare - Johannes Brundin, Projektledare och medgrundare av NCSH

10.30 Presentationer från sjukhus, regioner och partners med energi- och klimatsmarta lösningar

 • Energimyndigheten
 • United Nations Development Programme- Energieffektivisering ur ett internationellt perspektiv
 • Norrlands Universitetssjukhus- Energieffektivisering på sjukhus
 • Region Skåne- - Trelleborgs Rättspsyk, erfarenheter och lärdomar från en  plusenergi vårdbyggnad
 • Healthcare Without Harm- Energieffektivisering ur ett Europeiskt perspektiv

12.00 Lunch

13.00 Presentationer från företag med energi- och klimatsmarta lösningar

 • Enrad
 • Siemens
 • EnergyMachines
 • OCO Nordic
 • Schneider Electric
 • Enjay

15.00 Workshop - förväntningar från deltagare, sjukvårdens behov och kommande arbete

16.00 After-workshop mingel med dryck och tilltugg

 

Vi ses där! 

NCSH bildades 2015 av Stiftelsen TEM i Malmö som ett resultat av ett behov som utkristalliserats under många års arbete med hållbar sjukvård. NCSH har i dagsläget runt 100 medlemmar från ett 15-tal länder. Medlemmarna består av företag, universitet, sjukhus, regioner, kluster och exportorganisationer. Området är tvärsektoriellt och spänner över ett stort antal branscher såsom miljöteknik, arkitektur, logistik och life science. www.sustainablehealthcare.se 

Lyckad uppstart för jämställdhetsprojekt

I veckan hölls uppstartsmötet för ett projekt gällande integrering av jämställdhetsfrågor i ledningssystem. Under workshopen samlades engagerade personer från ett 20-tal organisationer för att diskutera hur man kan lyfta in jämställdhetsaspekter i befintliga styrsystem.

Bland annat diskuterades vikten av att inkludera männen i arbetet, värdet av att mäta och föra statistik samt svårigheten med att styra mjuka värden, så som företagskultur. Du kan läsa en sammanfattning från workshopen här >>

Du kan även ta del av de presentationer som hölls under mötet:

Linnea Turnstedt, Stiftelsen TEM - Integrering av jämställdhet i ledningssystem
Martina Skrak, Länsstyrelsen Skåne - Ett Jämställt Skåne 
Anders Forkman och Ingela Malmborg, Vinge Advokatbyrå - Praktiska exempel på jämställdhetsarbete i advokatverksamhet

Om du är vill ha mer information eller vill delta i projektet, kontakta oss! 
Linnea Turnstedt

0708-927305

Om projektet

TEM har beviljats finansiering från Jämställdhetsmyndigheten för ett projekt om att integrera jämställdhetsfrågor i befintliga ledningssystemsstrukturer. Projektet kommer att löpa från januari till september 2019 och inom ramen för projektet kommer vi att undersöka, både genom teoretiska undersökning och workshop med organisationer och företag, hur verksamheter kan arbeta för att integrera jämställdhetsaspekter i sina befintliga ledningssystem (t.ex., ISO 14001, ISO 45001/OHSAS18001 eller ISO 26000). Genom att skapa en metodik för att implementera dessa frågor i till exempel befintliga rutiner är målet att skapa en mer konkret struktur och därmed underlätta och befästa arbetet för en mer jämställd verksamhet.

 

CSR Skåne välkomnar Berendsen!

Vi är väldigt glada att få presentera Berendsen Textil Service som ny medlem i TEM:s nätverk CSR Skåne. Vi ser fram emot ett givande samarbete framöver!

Vilka är Berendsen?
Berendsen är ledande inom textilservice både i Sverige och Europa. Vi skapar mervärden för våra kunder genom att ta hand om hanteringen av arbetskläder, bädd- och badlinnen, hygienutrustning och golvvård. För att frigöra tid och pengar för kunden och optimera resursanvändningen erbjuder vi våra produkter och tjänster i ekonomiskt och miljömässigt fördelaktiga hyrkoncept. Berendsen Textil Service AB ingår i Elis, ett börsnoterat franskt bolag. I Sverige är vi 1300 medarbetare och omsätter 2,1 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Malmö och vi har 24 anläggningar spridda över landet. www.berendsen.se

Hur arbetar ni med hållbarhet?
För att lösa de utmaningar som är kopplade till ökad konsumtion och samtidigt driva utvecklingen mot klimatneutralitet behöver fler företag och konsumenter ett tydligare kretsloppstänkande. Berendsens affärsmodell bygger i grunden på cirkulära processer där vi hyr ut, tvättar och distribuerar olika typer av textilier till företag och organisationer. Det kräver ett nära samarbete med, och kunskap om, många olika typer av branschers verksamhet och vardag.

Varför har ni valt att gå med i CSR Skåne?
För att lyckas nå en hållbar framtid med nettonollutsläp, inte minst kopplat till produktion och konsumtion, behövs mer samarbete mellan och inom olika branscher. Tillsammans kan vi nå målen.

 

 

CSR Skåne är ett av Sveriges största hållbarhetsnätverk och samlar närmare 100 aktörer som vill utvecklas inom CSR, byta erfarenheter och skapa affärsnytta. Genom våra träffar och seminarier skapar vi en mötesplats där offentliga verksamheter och näringslivet diskuterar sina utmaningar, där innovativa små aktörer kan möta etablerade giganter och där vi alla kan dela med oss av expertis och erfarenhet.
Du kan läsa mer om CSR Skåne här >>

 

 

Årets hållbarhetstrender

Årets första träff med CSR Skånes hölls förra veckan på Wihlborgs fastigheter. Under 2019 utformar vi träffarnas tema efter önskemål från våra medlemmar och nu i januari resulterade det i en framtidsspaning över kommande hållbarhetstrender under 2019. Efter att Linnea Turnstedt, ansvarig för CSR Skåne, hälsat alla välkomna inledde Marie Pettersson med att prata om det gångna året som bland annat har präglats av vädermässiga avvikelser, politiska överraskningar och globala utmaningar.

Wihlborg var näst på tur och representerades av Anna Nambord, HR- och hållbarhetschef, Staffan Fredlund, miljöchef, och Dag Widell, chef för IT och digital utvecklingsverksamhet. Anna pratade om medarbetarrelationen och att dessa kommer att bli allt viktigare framöver om man vill lyckas med det interna hållbarhetsarbetet. Anna nämnde också att det kan vara fördelaktigt för verksamheter att hitta utvecklingsmöjligheter genom att definiera sin negativa påverkan och vilken ställning de har värdekedjan. Staffans framtidsspaning påvisade att miljöcertifieringar kommer att användas allt mer inom byggbranschen, cirkulära affärsmodeller kommer anammas av fler verksamheter och samarbete kan ge allt fler konkurrensfördelar. Dag Widell avslutade med att berätta om de digitala trenderna som självklart genomsyras av IA, AR och LiT som möjliggör allt från sensorbaserade fastigheter och egenkontroll av miljövärden till förenklad inlärningsprocess för medarbetare.


Anna Nambord, Dag Widell och Staffan Fredlund, Wihlborgs

Eftermiddagen fortsatte med Martin Lucander från Aspekta som gav oss en överblick av trender kring strategisk kommunikation. Martins spaning belyser att allt fler företag ser värdet i att hållbarhetskommunicera, men att det därmed sätts krav på att det faktiskt finns något hållbart att kommunicera – inte bara green washing. Martin tror också att vi konsumenter har mognat i hur vi tar till oss hållbarhetsbudskap. Företag behöver alltså inte längre vara rädda för den bemöta den komplexitet som ofta är förknippat med just hållbarhet.

Emma Ihre, tf Ordförande för Global Compact Sweden, höll med Martin och menar att 2019 är året för handling. Allt fler ställer krav på att det faktiskt ska ske någon förändring och att vi konsumenter inte längre kommer acceptera stora marknadsföringskampanjer utan att de backas upp med resultat. Emma tror också att ökade krav och regelverk kommer att tvinga fram en förändring, även hos de motvilliga.

Christoffer Enander, Sparbanken Syd

Avslutningsvis fick vi möjlighet att lyssna på Christoffer Enander, Sparekonom på Sparbanken Syd. Christoffer berättade om hållbarhetens blinda fläck – vårt sparande. Från att ha varit helt bortglömt i debatten blir det allt mer fokus på hur våra investeringar kan arbeta för att skapa en mer hållbar värld. Bara genom att lägga om pensionen för de anställda kan företag göra enorm skillnad!

Stort tack till alla talare och deltagare på årets första träff med CSR Skåne. Nästa gång kickar vi igång vårt projekt kring integrering av jämställdhet i ledningssystem. Det vill du inte missa! Läs mer och anmäl dig här >>

 

Denna träff har anordnats av nätverket CSR Skåne. Om du vill veta mer om nätverket eller om ni är intresserade av att bli medlemmar, vänligen kontakta oss!
Mer information om CSR Skåne >>

 

TEM:s nyhetsbrev januari

 

Tidigare i veckan kom TEM:s nyhetsbrev för januari ut. I våra nyhetsbrev kan du bland annat läsa om bland annat våra kommande aktiviteter, utbildningar, nya medlemmar och pågående projekt.

I denna månadens nyhetsbrev kan du läsa om:

- Jämställdhetsintegrering - nytt projekt
- Vårens utbildningar
- Resor & Transporter - nästa nätverksträff med CSR Skåne
- Workshop i Oslo
- Kommande aktiviteter

Läs hela nyhetsbrevet här >>

Underkategorier

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2023 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.