sven

Nyheter

Välkommen till CSR Skåne Aspekta!

Vi önskar Aspekta hjärtligt välkomna till nätverket. Så här presenterar sig vår nya medlem:  

Aspekta är södra Sveriges ledande PR-konsultföretag och rådgivare inom strategisk kommunikation, med kontor i Malmö och Köpenhamn. Aspektas konsulter hjälper verksamheter att hitta sin röst i hållbarhetskommunikationen, vilket skapar förutsättningarna för att hållbarhetsarbetet ska bli en källa till stärkt förtroendekapital. Genom tydlig och rättvisande kommunikation stärks relationen till viktiga intressenter som kunder, medarbetare, konsumenter, aktieägare och investerare, vilket i sin tur kan bidra till högre lönsamhet, lojalitet, konkurrenskraft och förtagsvärde. 

Klicka här för att läsa mer om CSR Skåne, ett av Sveriges största hållbarhetsnätverk.

Ny rapport från IPCC

Den 8 Oktober publicerade IPCC en ny rapport om global uppvärmning.

Målet att hålla den globala uppvärmningen under 2 °C räcker inte, vi måste ner till 1,5 °C.

I rapporten jämförs konsekvenserna av en uppvärmning med 1,5 °C för jordens befolkning, djur och natur med konsekvenserna vid en uppvärmning med 2 °C. Vid en global uppvärmning på 1,5 °C kommer de klimatrelaterade riskerna för naturliga och mänskliga system att vara högre än det är idag, men lägre än om temperaturen går upp 2 °C. Riskerna beror på storleksgrad och uppvärmningsgrad, geografisk plats, utvecklingsnivå och sårbarhet, och om val ochgenomförande av anpassnings- och begränsningsalternativ.

pm.jpg

En konsekvens man idag kan förutspå är en havsnivåhöjning. Nivån kommer att fortsätta stiga bortom år 2100 och med vilken storlek och grad beror på framtida utsläppsbanor. En långsam havsnivåhöjning skapar större möjligheter för anpassning. Gällande effekterna på biologisk mångfald och ekosystem, inklusive artförlust och utrotning, är prognosen lägre vid en uppvärmning på 1,5 °C jämfört med en höjning till 2 °C.

Även om vi går mot förändringar i klimatet finns det saker som kan mildra konsekvenserna. Enligt IPCC krävs drastiska åtgärder och internationella samarbeten för att skapa en hållbar utveckling. Det är därför viktigt att man som företag redan nu bidrar och vidtar klimatreducerande åtgärder.

För att ta del av rapporten, klicka på länken nedan.

Rapport IPCC

Nyhetsbrev september


Förra veckan kom TEM:s nyhetsbrev för september ut. I våra nyhetsbrev kan du bland annat läsa om våra kommande aktiviteter, utbildningar, nya medlemmar och pågående projekt.

I denna månadens nyhetsbrev kan du läsa om:

- Ledningssystem: Hur TEM kan hjälpa er systematisera ert hållbarhetsarbete
- Nätverksträff med CSR Skåne: 11 oktober fokuserar vi på Hållbara städer
- Utbildning i ISO 45001: Anmäl dig redan nu till kursen i arbetsmiljö den 28 nov
- Lagledning.se: Ett onlineverktyg för bevakning av gällande miljö- och arbetsmiljölagstiftning
- Kommande aktiviteter: Höstens event

Läs hela nyhetsbrevet här >>

 

 

Är du inte prenumerant än?

Anmäl dig till våra nyhetsbrev här!

Intern hållbarhetskommunikation - Så engagerar du dina medarbetare

Att sprida engagemanget för hållbarhet i hela organisationen blir allt viktigare men många gånger är det tyvärr lättare sagt än gjort! Under denna heldagsutbildning kommer du därför att få konkreta verktyg och metoder som hjälper dig att motivera, kommunicera och engagera dina medarbetare. Dagen består dels av inspiration och praktiska exempel och dels av workshops för att befästa kunskapen ytterligare.

 anmäl dig här

Vad tas upp under utbildningen?

- Ett effektivt förändringsarbete: hur man genomför förändringar
- Miljökommunikation: hur fungerar det och varför?
- Grundläggande retorik: hur talar man så att folk lyssnar?
- Attityder: vilka attityder man kan stöta på och hur man kan ändra dem
- Goda exempel och framgångsfaktorer för en lyckad kommunikation
- Hur du på bästa sätt målgruppsanpassar ditt budskap

Mål med utbildningen:

Genom denna utbildning får du:
- Verktyg för en effektiv kommunikation kring hållbarhetsarbetet
- Förståelse för hur olika målgrupper reagerar på olika hållbarhetsargument
- Kunskaper kring hur kommunikation kan vara en nyckel till att öka medarbetarnas engagemang

Målgrupp:

Utbildningen riktar sig till dig som vill utveckla dina färdigheter inom intern kommunikation med fokus på hållbarhet. Exempelvis:
- Miljöchefer och/eller -samordnare
- CSR-ansvariga
- Hållbarhetskoordinatorer
- Konsulter
- Medarbetare på myndigheter, kommuner och regioner


Tid: 9.00-16.00
Datum: 20 november
Pris: 5 100 kr exkl. moms. - 25% rabatt för medlemmar i TEM:s nätverk


Kontakta kursledare för mer information:

Daniel Eriksson
 
0707-94 42 13

Med en bakgrund i både miljö- och kommunikationsvetenskap har Daniel god insikt i vad som krävs för att motivera medarbetarna i hållbarhetsarbetet. Han har hållit 100-tals uppskattade utbildningar i att engagera så väl anställda som ledningen och har stor erfarenhet av vad som krävs för att sprida hållbarhetsarbetet i hela verksamheten. Daniel är en mycket efterfrågad föreläsare och håller regelbundet föreläsningar både i Sverige och internationellt.

 

 

 

 

Kunskap och inkludering - viktiga teman på CSR Skånes nätverksträff

Den 11 september fick vårt nätverk CSR Skåne besöka Skåne stadsmission när det var dags för nätverksträff med tema Kunskap och inkludering för ett hållbart samhälle. Under dagen fick vi lyssna på intressanta presentationer samt få en guidad tur genom stadsmissionens lokaler.

Under 2018 kommer samtliga nätverksträffar att fokusera på FN:s globala mål för hållbar utveckling. Fokusområdena för dagen var: Ingen fattigdom (mål 1) och God utbildning för alla (mål 4), och Linnea Turnstedt, hållbarhetskonsult på TEM, inledde nätverksträffen med ett föredrag om dessa.

Därefter lyssnade vi på Pernilla Jonsson, chef för insamling och kommunikation på Skåne stadsmission berätta om hur de möter fattigdom i dagens samhälle. Hon berättade om stadsmissionens verksamhet och förklarade för oss hur livet kan se ut för de utsatta i samhället. Vi fick bland annat veta att 33,000 personer i Sverige och  1 070 barn, bara i Malmö, var hemlösa under 2017. Pernilla berättade även att Café David, som ligger i Malmö och Kristianstad, under 2017 försedde 38,000 personer med frukost.

Parallellsamhället är idag ett faktum, säger Pernilla Jonsson.

Efter Pernilla var det dags för Anna Frey-Wulff, hållbarhetschef på Skånemejerier, att hålla en presentation om deras samarbete med Skåne Stadsmission. Under en längre tid har Skånemejerier försökt att minska matsvinn, samtidigt som Café David är i stort behov av produkter. Det finns alltid en risk för överproduktion, men istället för att kasseras så går Skånemejeriers överskott nu till stadsmissionen där de gör nytta för människor i behov av mat och näring.

Därefter var det dags för workshop. I grupper fick deltagarna diskutera hur deras företag arbetar för att minska fattigdom, samt bolla ideér om hur man som företag kan göra mer för att bidra. Flera goda exempel lyftes och gav inspiration till deltagarna.

Efter en fikapaus var det sedan dags att lyssna på föredraget: Praktiska aspekter av utbildning - hur kan och bör vi hantera det i verksamheten? Av Annette Steinrücken, Director R&D Internal Education Service, och Troy Raney, Technical Trainer, på Qlik International. De berättade och gav tips om hur man rent praktiskt kan arbeta med kompetensutveckling inom företaget – allt från upplägg till utvärdering av nytta. Troy berättade bland annat att de alltid försöker inkorporera 3 aspekter i medarbetarnas utbildningsplan: vad de måste veta, vad de vill lära sig mer om och vad som är bra att känna till.

Sist men inte minst klev Annika Mårtensson, Prorektor på LTH, upp på scen. Hon pratade om hur man kan arbeta för att få in hållbarhetsaspekten i utbildningar. Idag har alla längre program vid Lunds Tekniska Högskola minst en enskild kurs med fokus på hållbarhetsfrågor. Det är en lärandeprocess för både eleverna och lärarkollegiet, berättade hon.


    Några av de produkter som gjorts om

Efter givande och intressanta föredrag fick vi en guidad tur genom Skåne stadsmissions lokaler. Vi fick se bland annat besöka "remake"-verkstaden där det skapas nya, kreativa plagg och väskor m.m. av kläder och tyger som skänkts. Vi fick även se oblatbageriet, där drygt 300 000 oblater tillverkas varje år av anställda och personer i arbetsträning. Turen avslutades sedan i butiken där vi fick gå runt och kika på alla vackra föremål som säljs.


Stort tack till Skåne stadsmission, alla talare och alla som deltog på nätverksträffen!

 

Missa inte nästa nätverksträff som kommer att fokusera på Hållbara städer. Läs mer här >>

CSR Skåne välkomnar Skanska som ny medlem

Vi är glada att få välkomna Skanska till hållbarhetsnätverket CSR Skåne. Vi ser fram emot ett givande samarbete framöver och låter företaget presentera sig nedan:


"Skanska är ett av världens största byggföretag. Vår kärnverksamhet i Sverige består av att utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljö som vi lever i. Vi utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar och strävar efter att vara ledande inom kvalitet, grönt byggande, arbetsmiljö och etik. Mer än två tredjedelar av omsättningen i Skanska Sverige är grönt byggande enligt Gröna kartan, vår egen modell för att styra, mäta och kommunicera hållbarhet i våra byggprojekt. Social hållbarhet är ett av våra fokusområden sedan 2015, tillsammans med klimatfrågan, där vi har målet att vara klimatneutrala i hela kedjan från framställning av material till rivning av byggnationen senast år 2045".

 

Biologisk mångfald i praktiken

CSR Skåne fick möjligheten att besöka Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, under årets sommaraktivitet.

Eftermiddagen påbörjades i en av universitetets föreläsningssalar där vi fick lära oss mer om hur SLU arbetar med miljöförbättringar. Universitetets utmaningar liknar många andra verksamheters, så som komplex organisationsstruktur och geografisk spridning. Men även utmaningar som är specifika för en verksamhet med en kunskapsnivå som är i världsklass – det finns många olika vägar framåt.    

Vi fick chansen att lyssna på Johanna Sennmark, Miljöchef för SLU, som berättade om hela universitets miljöarbete. Även Mats Svensson, Servicechef, som har det lokala ansvaret för miljö för verksamheten i Alnarp höll en presentation om hur enheten arbetar.

                  

Efter fikamingel tog Björn Wiström, Forskare vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, med oss på en guidad tur i Landskapslaboratoriumet. Där har forskarna delat upp marken och skött områdena på olika sätt. Det har resulterat i en rad skillnader som inte bara påverkar naturens mångfald utan även hur vi som människor upplever och påverkas av den specifika omgivningen.

Ett stort tack till SLU för denna unika möjlighet!

 

Ps. Glöm inte att anmäla er till CSR Skånes nästa nätverksträff på Skåne Stadsmission >>

Nyhetsbrev augusti

 

Förra veckan kom TEM:s nyhetsbrev för augusti ut. I våra nyhetsbrev kan du bland annat läsa om våra kommande aktiviteter, utbildningar, nya medlemmar och pågående projekt.

I denna månadens nyhetsbrev kan du läsa om: 

- TEM:s CSR-tjänster - utveckling av strategier, väsentlighetsanalyser, utbildningar m.m.
- Nätverket CSR Skåne - ett av Sveriges största hållbarhetsnätverk
- Nätverksträff  - "Kunskap och inkludering för ett hållbart samhälle" äger rum den 11:e september
- Utbildningen "Introduktion till CSR" - grundläggande utbildning inom CSR och hållbarhet
- Lagledning.se - ett onlineverktyg för bevakning av gällande miljö- och arbetsmiljölagstiftning
- Kommande aktiviteter - höstens event

Läs hela nyhetsbrevet här >>

 

 

Är du inte prenumerant än?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

 

Välbesökt event med fokus på hållbar konsumtion

Igår var det dags för det första eventet med TEM efter sommaren. Gårdagens ämne var hållbar konsumtion och hur vi tillsammans kan arbeta för att nå dit. Träffen tog plats på Scandic St Jörgen med Malmöfestivalens folkvimmel strax utanför. 

Eftermiddagen inleddes med att TEM:s egna expert inom området, Marie Pettersson, berättade om vad dagens konsumtionsmönster kan innebära för påverkan på miljön och redogjorde för effekterna av den slit-och-släng mentalitet som samhället präglas mycket av idag.

Vidare pratade Helene Lloyd och Anna Boudrie från Scandic om hur deras verksamhet arbetar för att konsumera hållbart. De gav goda exempel på hur verksamheter kan identifiera möjliga förbättringar genom att föra kontinuerliga medarbetardialoger samt följa upp siffror gällande exempelvis matsvinn och processers energianvänding. 

Avslutande talare var Linda Birekdal från Naturskyddsföreningen. Linda gav flera exempel på alternativa val till att köpa nya produkter och berättade om hur individer kan konsumera textilier mer hållbart. Därefter begav vi oss en våning ner för fortsatt mingel. 


Vi på TEM ser fram emot att få träffa er på höstens nätverksträffar. Redan nästa vecka är det dags för årets sommaraktivitet vilket är ett studiebesök på Sveriges lantbruksuniversitet i Alna
rp med föreläsning och rundvandring.

Om ni vill delta, glöm inte att anmäla er genom att mejla  

TEM på Malmöfestivalen

TEM och Scandic välkomnar återigen yrkesverksamma och privatpersoner till ett event med fokus på hållbarhet på Malmöfestivalen!

I år kommer vi att fokusera på hållbar konsumtion och hur vi tillsammans kan arbeta för att nå dit. Det vi som konsumenter väljer att köpa påverkar inte bara oss själva utan även andra människor och naturen runt omkring oss. Därför är det viktigt att konsumera på ett hållbart sätt! Detta kan handla om valen man gör i butiken, så som att välja ekologiska alternativ, men också valen som vi inte gör - exempelvis när vi avstår från att köpa nytt. Under eventet kommer vi att få lyssna på Marie Pettersson, Co-director på TEM, Linda Birkedal, Ordförande för Naturskyddsföreningen i Skåne, och Helene Lloyd, Sales Manager på Scandic.

Varmt välkomna till ett avslappnat samtal där vi diskuterar hållbar konsumtion ur olika aspekter, får lyssna på praktiska exempel från framstående företag samtidigt som vi får tips på hur vi kan tänka för att konsumera på ett mer hållbart sätt. Efter 16,30 fortsätter de intressanta diskussionerna på en afterwork på St Jörgen.

Vad: Föreläsning och dialog om hållbar konsumtion
När: 14 augusti, 15,30-16,30, därefter afterwork
Var: Scandic St Jörgen, Stora Nygatan 35, 211 37 Malmö
Anmälan:  

 Vi ses där! 

Ps. Missa inte heller klädbytaraktiviteten som Scandic anordnar under söndagen 11-14 på Scandic Kramer. Ett utmärkt sätt att uppdatera garderoben utan att slita allt för mycket på miljön och människor!

Underkategorier

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2022 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.