sven

Nyheter

CSR Skåne välkomnar Berendsen!

Vi är väldigt glada att få presentera Berendsen Textil Service som ny medlem i TEM:s nätverk CSR Skåne. Vi ser fram emot ett givande samarbete framöver!

Vilka är Berendsen?
Berendsen är ledande inom textilservice både i Sverige och Europa. Vi skapar mervärden för våra kunder genom att ta hand om hanteringen av arbetskläder, bädd- och badlinnen, hygienutrustning och golvvård. För att frigöra tid och pengar för kunden och optimera resursanvändningen erbjuder vi våra produkter och tjänster i ekonomiskt och miljömässigt fördelaktiga hyrkoncept. Berendsen Textil Service AB ingår i Elis, ett börsnoterat franskt bolag. I Sverige är vi 1300 medarbetare och omsätter 2,1 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Malmö och vi har 24 anläggningar spridda över landet. www.berendsen.se

Hur arbetar ni med hållbarhet?
För att lösa de utmaningar som är kopplade till ökad konsumtion och samtidigt driva utvecklingen mot klimatneutralitet behöver fler företag och konsumenter ett tydligare kretsloppstänkande. Berendsens affärsmodell bygger i grunden på cirkulära processer där vi hyr ut, tvättar och distribuerar olika typer av textilier till företag och organisationer. Det kräver ett nära samarbete med, och kunskap om, många olika typer av branschers verksamhet och vardag.

Varför har ni valt att gå med i CSR Skåne?
För att lyckas nå en hållbar framtid med nettonollutsläp, inte minst kopplat till produktion och konsumtion, behövs mer samarbete mellan och inom olika branscher. Tillsammans kan vi nå målen.

 

 

CSR Skåne är ett av Sveriges största hållbarhetsnätverk och samlar närmare 100 aktörer som vill utvecklas inom CSR, byta erfarenheter och skapa affärsnytta. Genom våra träffar och seminarier skapar vi en mötesplats där offentliga verksamheter och näringslivet diskuterar sina utmaningar, där innovativa små aktörer kan möta etablerade giganter och där vi alla kan dela med oss av expertis och erfarenhet.
Du kan läsa mer om CSR Skåne här >>

 

 

Årets hållbarhetstrender

Årets första träff med CSR Skånes hölls förra veckan på Wihlborgs fastigheter. Under 2019 utformar vi träffarnas tema efter önskemål från våra medlemmar och nu i januari resulterade det i en framtidsspaning över kommande hållbarhetstrender under 2019. Efter att Linnea Turnstedt, ansvarig för CSR Skåne, hälsat alla välkomna inledde Marie Pettersson med att prata om det gångna året som bland annat har präglats av vädermässiga avvikelser, politiska överraskningar och globala utmaningar.

Wihlborg var näst på tur och representerades av Anna Nambord, HR- och hållbarhetschef, Staffan Fredlund, miljöchef, och Dag Widell, chef för IT och digital utvecklingsverksamhet. Anna pratade om medarbetarrelationen och att dessa kommer att bli allt viktigare framöver om man vill lyckas med det interna hållbarhetsarbetet. Anna nämnde också att det kan vara fördelaktigt för verksamheter att hitta utvecklingsmöjligheter genom att definiera sin negativa påverkan och vilken ställning de har värdekedjan. Staffans framtidsspaning påvisade att miljöcertifieringar kommer att användas allt mer inom byggbranschen, cirkulära affärsmodeller kommer anammas av fler verksamheter och samarbete kan ge allt fler konkurrensfördelar. Dag Widell avslutade med att berätta om de digitala trenderna som självklart genomsyras av IA, AR och LiT som möjliggör allt från sensorbaserade fastigheter och egenkontroll av miljövärden till förenklad inlärningsprocess för medarbetare.


Anna Nambord, Dag Widell och Staffan Fredlund, Wihlborgs

Eftermiddagen fortsatte med Martin Lucander från Aspekta som gav oss en överblick av trender kring strategisk kommunikation. Martins spaning belyser att allt fler företag ser värdet i att hållbarhetskommunicera, men att det därmed sätts krav på att det faktiskt finns något hållbart att kommunicera – inte bara green washing. Martin tror också att vi konsumenter har mognat i hur vi tar till oss hållbarhetsbudskap. Företag behöver alltså inte längre vara rädda för den bemöta den komplexitet som ofta är förknippat med just hållbarhet.

Emma Ihre, tf Ordförande för Global Compact Sweden, höll med Martin och menar att 2019 är året för handling. Allt fler ställer krav på att det faktiskt ska ske någon förändring och att vi konsumenter inte längre kommer acceptera stora marknadsföringskampanjer utan att de backas upp med resultat. Emma tror också att ökade krav och regelverk kommer att tvinga fram en förändring, även hos de motvilliga.

Christoffer Enander, Sparbanken Syd

Avslutningsvis fick vi möjlighet att lyssna på Christoffer Enander, Sparekonom på Sparbanken Syd. Christoffer berättade om hållbarhetens blinda fläck – vårt sparande. Från att ha varit helt bortglömt i debatten blir det allt mer fokus på hur våra investeringar kan arbeta för att skapa en mer hållbar värld. Bara genom att lägga om pensionen för de anställda kan företag göra enorm skillnad!

Stort tack till alla talare och deltagare på årets första träff med CSR Skåne. Nästa gång kickar vi igång vårt projekt kring integrering av jämställdhet i ledningssystem. Det vill du inte missa! Läs mer och anmäl dig här >>

 

Denna träff har anordnats av nätverket CSR Skåne. Om du vill veta mer om nätverket eller om ni är intresserade av att bli medlemmar, vänligen kontakta oss!
Mer information om CSR Skåne >>

 

TEM:s nyhetsbrev januari

 

Tidigare i veckan kom TEM:s nyhetsbrev för januari ut. I våra nyhetsbrev kan du bland annat läsa om bland annat våra kommande aktiviteter, utbildningar, nya medlemmar och pågående projekt.

I denna månadens nyhetsbrev kan du läsa om:

- Jämställdhetsintegrering - nytt projekt
- Vårens utbildningar
- Resor & Transporter - nästa nätverksträff med CSR Skåne
- Workshop i Oslo
- Kommande aktiviteter

Läs hela nyhetsbrevet här >>

CSR Skåne välkomnar PMC Hydraulics!

Vi är glada att få välkomna PMC Hydraulics till vårt hållbarhetsnätverk - CSR Skåne

CSR Skåne är nätverket för aktörer i Sydsverige som vill öka sina kunskaper, sprida goda exempel inom hållbarhetsarbetet och nätverka med potentiella samarbetspartners. Vi anordnar årligen exklusiva nätverksträffar, workshops och utbildningar som våra medlemmar kan ta del av. Nedan låter vi PMC Hydraulics presentera sig närmre!

Vilka är PMC?
PMC Hydraulics AB är en ledande nordisk leverantör av anpassade hydraulsystem och komponenter för kunder inom sektorerna: industri, energi, mobil, marin. Vi är en global expert med en stark lokal närvaro genom verksamhet i Norden och Baltikum, samt produktion i Estland, Polen, Kina och Indien.

Hur arbetar ni med hållbarhet?
Vi främjar och är engagerad i ständiga förbättring av vårt miljöledningssystem för att öka miljöprestanda. Vi har satt upp två huvudmål:
- använda energi så effektivt som möjligt.
- minska våra utsläpp av koldioxid.

Utöver det arbetar vi även för att:
- skydda miljön, förhindrar föroreningar
- minimerar avfall till deponi genom att minska vår avfallsproduktion, och genom sortering och återvinning av avfall där det är ekonomiskt och operativt genomförbart.
- Beaktar miljön vid upphandling av varor och tjänster.
- Beaktar miljön i de varor och tjänster vi tillhandahåller kunderna.

Varför har ni valt att gå med i CSR Skåne?
Vi vill utbyta kunskap med andra och att få inspiration till förbättringar.

 

CSR Skane

 

NCSH och TEM har på kort tid beviljats ett flertal stora projekt kring hållbarhet i hälso- och sjukvården

NCSHTEM:s nätverk Nordic Center for Sustainable Healthcare (NCSH) har beviljats medel av Energimyndigheten för att under 2-4 år arbeta med internationalisering av energieffektiv och klimatsmart sjukvård. Sverige är på många sätt världsledande på hållbarhet i sjukvården och detta ska paketeras för att öka exporten av lösningar inom området. I projektet ingår även att skapa förutsättningar för en bättre hemmamarknad vad gäller innovativa lösningar för klimat- och energieffektiv sjukvård.

NCSH har också nyligen beviljats medel av Vinnova för att i samverkan med Medeon, Medicon Village, Sahlgrenska Science park och Swecare lyfta hållbarhetsarbetet inom områdena Life Science och medicinteknik.

NCSH arbetar även med att ta fram ett white paper om hållbarhet i den nordiska sjukvården åt Nordic Innovation som en del av det Nordiska statsministerinitiativet för hållbar utveckling

NCSH bildades 2015 av Stiftelsen TEM i Malmö som ett resultat av ett behov som utkristalliserats under många års arbete med hållbar sjukvård. NCSH har i dagsläget runt 100 medlemmar från ett 15-tal länder. Medlemmarna består av företag, universitet, sjukhus, regioner, kluster och exportorganisationer. Området är tvärsektoriellt och spänner över ett stort antal branscher såsom miljöteknik, arkitektur, logistik och life science.

NCSH är baserat i Malmö och arbetar främst nationellt, nordiskt och internationellt med hållbarhet i sjukvården. NCSH har under de senaste åren drivit ett stort antal projekt, internationella delegationer, konferenser och andra aktiviteter för att öka arbetet med hållbarhet i sjukvården och internationalisering av de goda exempel som finns i Norden. NCSH är en del av Stiftelsen TEM som är en självfinansierande stiftelse och vilken, förutom NCSH, bla även driver det regionala nätverket CSR Skåne.

www.sustainablehealthcare.se

Kontakt:

Daniel Eriksson
co-director TEM och grundare NCSH

0707-94 42 13

Nytt projekt: Jämställdhetsintegrering

TEM har beviljats finansiering från Jämställdhetsmyndigheten för ett projekt om att integrera jämställdhetsfrågor i befintliga ledningsstrukturer. Projektet kommer att löpa från januari till september 2019 och inom ramen för projektet kommer vi att undersöka, både genom teoretiska insamlingar och workshop-moment med organisationer och företag, hur verksamheter kan arbeta för att integrera jämställdhetsaspekter i sina befintliga ledningssystem (t.ex., ISO 14001, ISO 45001/OHSAS18001 eller ISO 26000). Genom att skapa en metodik för att implementera dessa frågor i till exempel befintliga rutiner är målet att skapa en mer konkret struktur och därmed underlätta och befästa arbetet för en mer jämställd verksamhet.

I februari kommer en inledande workshop att anordnas dit vi bjuder in alla som är intresserade av att lära sig mer om jämställdhetsfrågor och/eller vill vara delaktiga i projektet för att öka jämställdheten i sina verksamheter.

Uppstartsmötet äger rum den 13:e februari i Malmö. Du kan läsa mer i inbjudan här >>

Om du vill veta mer om projektet eller redan nu anmäla intresse för deltagande är du välkommen att kontakta projektledare Linnea Turnstedt, , 0708-92 73 05. 

TEMochJAMY2

Årets sista träff med CSR Skåne

CSR Skane

Förra veckan anordnades CSR Skånes sista nätverksträff för det här året. Under 2018 har vi utgått från FN:s globala mål vid varje nätverkstillfälle. Vi hade sparat mål 12 och 17 för decembers träff vilka handlade om hållbar produktion och konsumtion respektive genomförande och globalt partnerskap. Dagens tillställning hölls på Länsstyrelsens kontor i Malmö och introducerades av TEM:s egna hållbarhetsexpert Marie Pettersson.

Förmiddagens program fortsatte med att Jeanette Schlaucher, chef för den miljöstrategiska enheten på Länsstyrelsen, berättade om det strategiska arbetet bakom de uppsatta miljömålen i länet. Exempelvis har Länsstyrelsen Skåne ett mål om att minska konsumtionens växthusgasutsläpp från 12 ton till 5 ton koldioxidekvivalenter per person och år fram till 2030. Susanne Dahlberg, miljöstrateg på Länsstyrelsen, gick sedan mer ingående in på om arbetet med att integrera hållbar konsumtion i organisationen genom olika åtgärdsprogram. Jeanette berättade också om hur de samverkar med andra aktörer i hållbarhetsarbetet, bland annat i sina projekt.

         


Dagens nästa talare var André Zandelin, VD på Accus. Accus producerar samt levererar skyltar och jobbar hårt för att göra dessa så miljövänliga som möjligt. Accus försöker designa bort så mycket avfall det går vilket minskar materialanvändningen. Genom att designa för hållbarhet ser de inte bara nytta för samhälle och miljö utan även affärsnytta – verkligen win-win! Accus produkter ska bestå av sunda material och bidra till en människovänlig urban miljö. En viktig åtgärd och utmaning som Accus arbetar med är att påverka leverantörsledet gällande förnyelsebar energi. Andre avslutade med att poängtera att en organisation inte kan bli cirkulär av sig själv utan det krävs samarbeten mellan flera aktörer för att lyckas.


Efter en trevlig fika var det dags för förmiddagens sista talare. Ann Nerlund är miljöpedagog på Sysav och berättade hur hon ser den ohållbara baksidan av konsumtion varje dag på Sysavs anläggning. Under 2017 slängdes 12 857 ton sopor på Sysavs återvinningscentraler. Ann framhöll att fokus måste ligga på uppströmsarbetet, det vill säga ändra beteendet bland konsumenter för att minimera uppkomsten av sopor och inte fastna i att vi i Sverige, jämfört med andra länder, är duktiga på sopsortering. Sysav har många spännande projekt och samarbeten med andra aktörer för att tillsammans kunna skapa ett mer hållbart samhälle.

Glöm inte att anmäla er till nästa träff!
Det 17:e januari kommer vi att diskutera hållbarhetstrender hos Wihlborgs i Malmö. Läs mer om talare och agenda här >>

Denna träff har anordnats av nätverket CSR Skåne. Om du vill veta mer om nätverket eller om ni är intresserade av att bli medlemmar, vänligen kontakta oss!
Mer information om CSR Skåne >>

Kontakta oss >>

Nyhetsbrev december

Tidigare i veckan kom TEM:s nyhetsbrev för december ut. I våra nyhetsbrev kan du bland annat läsa om bland annat våra kommande aktiviteter, utbildningar, nya medlemmar och pågående projekt.

I denna månadens nyhetsbrev kan du läsa om:

- Nya projekt: Vision och vägledning för världens hållbaraste sjukvård 2030 & Platform för internationalisering med fokus på hållbar sjukvård
- Utbildning: Hållbarhetsredovisning enligt GRI standards den 27 februari
- Utbildning: Introduktion till CSR den 14 mars
- Nätverksträff med CSR Skåne: 17 januari diskuterar vi kommande hållbarhetstrender
- Inbjudan att delta på workshop i Oslo inför skapandet av ett Nordic White paper
- Summering från delegationen till Tel Aviv som TEM anordnade i november
- Kommande aktiviteter

Läs hela nyhetsbrevet här >>

Nytt projekt: Världens hållbaraste sjukvård 2030 som motor för svensk innovation och export

TEM och NCSH har tillsammans med våra projektpartners Medeon, Swecare, Medicon Village och Sahlgrenska Science Park beviljats finansiering från Vinnova för att genomföra ett planeringsprojekt kring visionsdriven hälso- och sjukvård. Projektet syftar till att lösa komplexa hälsoutmaningar genom en tydligt utformad vision, välförankrade mål och nya dynamiska sätt att samarbeta.

Målet med projektet är att ta fram en vision för världens hållbaraste sjukvård 2030 samt en delvision för MedTech och Life Science. Resultatet kommer att bli ett mer sammanhållet fokusområde samt att hållbar sjukvård som tvärsektoriell bransch blir mer tydlig. Effekten kommer skapa en tydligare nationell sammanhållning och på sikt öka exporten av innovationer och därmed även minska branschens miljöpåverkan. Inom projektet kommer fyra workshop-tillfällen att anordnas för aktörer inom området för att ta fram underlag samt identifiera framstående företag och goda exempel. Underlaget ska dels samlas i en gemensam vägledning och dels användas för att ta fram en vision för området.

Tillsammans med våra projektpartners ser vi fram emot att fortsätta utveckla och förbättra hållbar sjukvård. För mer information om projektet är du välkommen att kontakta projektledare Daniel Eriksson, eller 0707-94 42 13.

SkärmklippVinnovase

Nätverksträff med CSR Skåne: Företag som nyckelaktörer i hållbarhetsarbetet

Den 7 november var det dags för nätverksträff med CSR Skåne på Ideon i Lund. Dagens tema var företag som nyckelaktörer i hållbarhetsarbetet och vi fokuserade på FN:s globala hållbarhetsmål nr 8: Anständiga arbetsvillkor, och mål 9, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Linnea Turnstedt, hållbarhetskonsult på TEM, började med att introducera målen och sedan var det dags att lyssna på dagens talare. 

 Dagens värdar var Innovation Skåne och Joakim Nelson, som är VD, inledde dagen med att prata om innovationer och det arbete Innovation Skåne bedriver. De är en del av Region Skåne och har innovationsrådgivare som bland annat hjälper anställda i Region Skåne att utveckla ideér eller att starta eget. Joakim berättade om de tre strategiska innovationsområdena som Innovation Skåne fokuserar på: Personlig hälsa, smarta hållbara städer och smarta material. Han berättade även kort om några projekt som de leder eller deltar i med externa samarbetspartners. Ett av projekten är Lighting metropolis, som testar hur ljus kan bidra till bättre trygghet, sundhet, tillgänglighet och inlärning för människor.

Därefter fick vi lyssna på Albin Wilson från Uniti, som gav oss en intressant presentation av deras elbil, samt talade om innovationer som en nödvändighet för att nå en hållbar utveckling. Han berättade om hur processen gått till för att skapa en elbil för den dagliga transporten, det vill säga en bil som man kan ta till mataffären eller jobbet, och att de ville göra allt på ett anorlunda sätt. Albin pratade om hur de kommunicerade till omvärlden och vikten av att vara transparent, och berättade även att de skapat en serie som ligger uppe på youtube där man får följa hela deras arbetsgång.

Efter lite fika och mingel var det sedan dags för Robert Tolonen Scherman och Veronica Lundström, Corporate Sustainability & Risk Management, från Mannheimer Swartling. De talade om hållbara råds värdeskapande hos konsult och klient, och hur de kan skapa största möjliga långsiktiga värde för sina klienter genom att integrera hållbarhet i sin affärsjuridiska rådgivning. Mannheimer Swartling var den första affärsjuridiska byrån i Sverige att publicera en hållbarhetsrapportering enligt GRI, och Robert och Veronica berättade att deras tre pelare inom det strategiska hållbarhetsarbetet är: Rådgivning till klienter, byråns Interna hållbarhetsarbete samt Mannheimer Swartling i samhället.  

Sist men inte minst fick vi lyssna på Frida Svärdby, Sustainability Compliance Auditor, från IKEA. Frida talade om anständiga arbetsvillkor i leverantörsledet. Ikeas vision är "To create a better everyday life for the many people", och Frida pratade om hur IKEA arbetade för att nå detta bland annat genom att kontrollera leverantörskedjan. Frida och hennes 139 revisorskollegor arbetar med detta som en del i målet om att skapa positiv social påverkan i hela värdekedjan. 

Efter intressanta presentationer hölls en workshop kring dagens tema där många spännande tankar och ideér bollades.

Vi vill tacka dagens värdar, talare och deltagare för en trevlig nätverksträff! 

Underkategorier

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2023 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.