sven

Nyheter

CSR Skåne firar 100 medlemmar!


Vi är väldigt glada över att vårt nätverk CSR Skåne nu har nått hela 100 medlemsorganisationer!


Det har verkligen varit ett stort år för nätverket, vi har haft många intressanta nätverksträffar, workshops och seminarium, firat 10 års-jubileum och nu har vi även fått hela 100 medlemmar! Detta är inte bara ett kvitto på att nätverket uppskattas utan visar också på det behov och den vilja som finns för att utvecklas inom hållbarhetsområdet. Allt fler organisationer förstår allvaret i utmaningarna som finns kopplat till hållbarhetsområdet, och ser samtidigt nyttan och vinsterna med att ha ett välutvecklat hållbarhetsarbete. 

Ett stort tack till alla våra medlemmar som ständigt bidrar till nätverket med goda exempel, värdskap och expertis.

Nu ser vi med glädje fram emot 2020 och alla spännande möjligheter som nästa decennium bjuder på! 

 

CSR Skåne

TEM:s nätverk CSR Skåne består av över 100 företag och organisationer i alla storlekar och inom vitt skilda branscher, men med ett gemensamt miljöintresse och samhällsengagemang. Nätverket samlar dessa organisationer för att möjliggöra kunskapsutbyte och affärsnytta. Genom våra träffar och seminarier skapar vi en mötesplats där offentliga verksamheter och näringslivet diskuterar sina utmaningar, där innovativa små aktörer kan möta etablerade giganter och där vi alla kan dela med oss av expertis och erfarenhet. Läs mer om hållbarhetsnätverket CSR Skåne här >>

Vårt mål är underlätta samverkan och att tillsammans med våra medlemmar sprida kunskaper och dela erfarenheter inom området för att bidra till en hållbar utveckling av skånska organisationer. 

CSR Skåne välkomnar Climat80!

Vi är glada att få välkomna Climat80 till vårt hållbarhetsnätverk CSR Skåne. Vi ser fram emot ett givande samarbete framöver! 

 

Vilka är Climat80?
Climat80 Gruppen utformar, installerar och servar luft, vatten och energiflöden i fastigheter – vi förvaltar och sköter om. Våra åtta teknikområden spänner över ventilation, värme och sanitet, kyla, el, automation, sanering, energi och fastighetsförvaltning. Sedan starten 1983 har vi utvecklat verksamheten och växt tillsammans med våra kunder som vi följer ut i världen. Climat80 AB med sju dotterbolag har idag 400 anställda, omsätter ca 700 miljoner kronor och finns i Södra Sverige.


Hur arbetar ni med hållbarhet?
Energieffektivisering är en naturlig del i hela vår verksamhet. Climat80 Gruppen erbjuder energimedvetna lösningar inom installation, teknisk service och fastighetsförvaltning.

Climat80s affärsmodell och hela vårt verksamhetssystem är cirkulärt – det är vår unika process för att säkerställa en samsyn i precis allt vi gör i syfte att leva upp till ständig utveckling och ett långsiktigt hållbart företagande och samhälle.

 
Varför har ni valt att gå med i CSR Skåne?
CSR Skåne har ett brett nätverk av företag som ger goda förutsättningar för utbyte av kunskap och erfarenheter. Tillsammans kan vi arbeta för ett ökat miljö- och samhällsansvar.

CSR Skåne är ett av Sveriges största hållbarhetsnätverk och samlar närmare 100 aktörer som vill utvecklas inom CSR, byta erfarenheter och skapa affärsnytta. Genom våra träffar och seminarier skapar vi en mötesplats där offentliga verksamheter och näringslivet diskuterar sina utmaningar, där innovativa små aktörer kan möta etablerade giganter och där vi alla kan dela med oss av expertis och erfarenhet. Du kan läsa mer om CSR Skåne här >> 

Hantering av farliga ämnen på jobbet – har ni koll på riskerna?

På nästan alla arbetsplatser förekommer kemikalier eller aktiviteter som kan ge upphov till kemiska arbetsmiljörisker och skador på miljön. Det kan bland annat handla om aktiviteter som svetsning eller arbete med härdplaster, förekomster av damm i produktionen eller användning av kemiska produkter som till exempel rengöringsmedel, färger och bekämpningsmedel.

Under 2018 och 2019 har Arbetsmiljöverket, inom ramen för en EU-kampanj med fokus på kemiska risker, besökt arbetsplatser med syfte att säkerställa att de har en säker hantering av farliga ämnen. Utöver besök ute i verksamheter har Arbetsmiljöverket även anordnat seminarier och skickat ut information för att nå ut med budskapet ”Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt”. Arbetsmiljöverkets inspektioner visar att det finns utrymme för förbättring, av 3 600 kontrollerade arbetsplatser identifierades en eller flera brister hos närmare 2 900.

Det finns en mängd lagstiftning som berör kemiska arbetsmiljörisker och hantering av farliga kemiska ämnen. Som arbetsgivare är du bland annat ansvarig för att identifiera kemiska risker, göra riskbedömningar, dokumentera arbetet, vidta åtgärder och informera arbetstagarna hur de ska hantera farliga ämnen på ett säkert sätt. Genom att arbeta förebyggande kan ni minska risken för olyckor och sjukdomsfall.

Läs mer om resultatet från inspektionerna på Arbetsmiljöverkets hemsida >> 

Länk till Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker >> 


Behöver ni stöd i arbetet med kemikaliehantering i er verksamhet?

TEM:s experter bidrar gärna med råd kring bland annat riskanalyser och arbetsmetoder. Eller varför inte boka in ett utbildningstillfälle, helt med fokus på säker hantering av kemikalier? Vi erbjuder även bevakning av miljö- och arbetsmiljölagstiftning så att ni regelbundet får kännedom om ändringar i kemikalielagstiftningen.

Kontakta oss på eller 040-606 55 80.

 

faropiktogram

Hållbarhetskonsult sökes

Är du intresserad av att arbeta i en dynamisk verksamhet med siktet inställt på att hjälpa företag och andra organisationer på resan mot ett hållbart samhälle?

Stiftelsen TEM är en oberoende, intäktsfinansierad organisation som sedan 1984 utvecklar hållbarhetsarbetet i såväl privata företag som offentliga verksamheter. Med lång erfarenhet, bred akademisk kompetens, strategiska samarbetspartners och personligt bemötande erbjuder TEM en rad kostnadseffektiva och kundanpassade tjänster, nätverk och utbildningar till företag och andra verksamheter som strävar mot förbättrad hållbarhetsprestanda.

TEM erbjuder diverse konsulttjänster på hållbarhetsområdet. Vi underhåller och bygger verksamhetssystem enligt ISO 14001 och ISO 45001 och hjälper organisationer att förbättra sitt miljö- och arbetsmiljöarbete genom lagrevisioner och internrevisioner. Vi har också en webbaserad lagbevakningstjänst, Lagledning.se, genom vilken vi servar våra kunder med information kring ändringar i miljö- och arbetsmiljölagstiftningen som berör dem. TEM driver även nätverket CSR Skåne med ett 100-tal medlemmar. Därutöver genomför vi utbildningar och föreläsningar, arbetar med CSR och hållbart företagande, exempelvis genom att upprätta hållbarhetsredovisningar, samt genomför utredningar och analyser av olika slag.

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en ny medarbetare för att förstärka vårt hållbarhetsteam i Malmö. Fokus på dina arbetsuppgifter kommer att ligga inom miljöledningssystem, miljölagstiftning, revisioner samt andra typer av projekt inom miljö- och hållbarhetsområdet. Du kommer även att bistå vid planeringen av CSR Skånes nätverksträffar.

Då vi är en liten verksamhet förväntas du kunna göra lite av varje och stötta medarbetare när det behövs. Det kan även tillkomma en mängd administrativa uppgifter som offertskrivande, fakturering, sammanställning av nyhetsbrev mm. Detta ställer krav på att du är flexibel och anpassningsbar, tycker det är spännande att sätta dig in i nya områden, samt kan planera och strukturera din tid.

Då TEM är en helt intäktsfinansierad verksamhet kommer en del av dina arbetsuppgifter bestå av att sälja in TEM:s tjänster, projekt och framförallt dina egna tjänster. Detta innebär att du behöver vara drivande och positiv som person och beredd att ta egna initiativ. Du bör också vara medveten om att arbetsbelastningen inte alltid är jämnt fördelad över tiden utan att det då och då kommer perioder som kan vara extra krävande.

 Vem är du?

Vi tror att du har några års erfarenhet av att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor, antingen från den privata, eller offentliga sektorn. I grunden har du en högskoleutbildning med visst miljöfokus. Detta kan t.ex. vara miljövetarutbildning, utbildning i ekosystemteknik eller utbildning till miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Du har kunskaper om olika verktyg för att bedriva miljöarbete som miljöledningssystem ISO 14 001, samt förståelse för grundläggande miljölagstiftning.

Det är även meriterade om du:

• Har kunskaper/erfarenheter om hållbarhetsrapportering enligt GRI Standards
• Har erfarenheter av arbetsmiljölagstiftning och arbetsmiljöstandarden ISO 45001
• Erfarenhet av tillståndsprocesser
• Har hållit utbildningar
• Har arbetet med hemsidor, nyhetsbrev eller annan form av webbkommunikation.

 

Mer om oss och vår verksamhet kan du läsa på www.tem.se.

Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev till . Av tids- och resursskäl besvaras alla eventuella frågor per mail. Ansökningar kommer att hanteras löpande.

Alla former av rekryteringstjänster undanbedes bestämt!

Hållbarhet och riskhantering

Ett hållbart arbete är ett förebyggande arbete. Riskhantering är därför ett naturligt inslag i hållbarhetsarbetet. Desstom finns det ett antal risker som är direkt kopplat till området, så som risk för skadliga utsläpp, risk för korryption eller risk för kränkande särbehandling av medarbetare. Därför bjöd CSR Skåne och Mannheimer Swartling in medlemmar i nätverket för att diskutera hållbarhetsrisker och hur man på bästa sätt kan hantera dem.

Det var Peter Linderoth, Partner Corporate Sustainability and Risk Management, och Isabel Lindeberg, Senior Associate på Mannheimer Swartling som inledde träffen med att belysa det strategiska perspektivet. Peter och Isabel diskuterade också hållbarhet som begrepp. Vad innebär egentligen hållbarhet för olika aktörer?


"Hållbarhet är ingen objektiv sanning. Vad vi tycker är hållbart grundar sig mycket i vår moral och etik.
Det är i sin tur tydligt bundet till var vi kommer ifrån" resonerade Peter Linderoth.


Efter Isabel och Peters presentation var det dags för Linn Grundtman, Hållbarhetskonsult på Stiftelsen TEM, att gå in djupare på riskbedömningar. Hon gick igenom en rad konkreta metoder och verktyg för att underlätta arbetet. Linn var tydlig med att påpeka att det är ett löpande arbete att undersöka och bedöma risker. Man blir aldrig helt klar!


"Det är viktigt att löpa linan ut och  ha en röd tråd från riskbedömning,
policy, rutiner, mätning och sist uppföljning" berättade Linn Grundtman. 

Efter en paus för fika och nätverkande var det dags för Ana Marega och Sara Duarte, processledare på Malmö mot Diskriminering, att hålla ett föredrag. De lade fokus på ett specifikt riskområde, nämligen diskriminering. De absolut flesta risksituationerna kopplat till diskriminering finns i det vardagliga beteendet. Det innebär att det är viktigt att ledningen sätter upp strukturer för att arbeta förebyggande kontinuerligt med frågan.

"I diskrimineringslagen finns mycket information kring hur man kan arbeta med de
fyra stegen som ska finnas i arbetsprocessen", tipsar Ana Marega. 

 Under nästa nätverksträff med CSR Skåne kommer vi att fokusera på Hållbara inköp. Träffen är tyvärr fullbokad men det finns fortfarande möjlighet att sätta upp sig på väntelistan. Du kan läsa mer om nätverket CSR Skåne här >>

 

CSR Skåne välkomnar GIAB!

Vi är glada att få välkomna GIAB till vårt hållbarhetsnätverk CSR Skåne. Vi ser fram emot ett givande samarbete framöver! 

giab

Vilka är GIAB?
GIAB är ett innovativt tillväxtbolag som implementerar processer och affärsmodeller i organisationer baserade på en cirkulär ekonomi. GIAB jobbar uteslutande med cirkulär ekonomi i form av återanvändning av produkter, upcycling, recirkulering av materialflöden och returlogistik för ehandel- och transportbolag. I praktiken innebär det att GIAB samlar in och hanterar skadade, defekta, returnerade eller reklamerade produkter som annars hade slängts från exempelvis försäkringsbolag, e-handlare och logistikföretag.


Hur arbetar ni med hållbarhet?
Hållbarhet och lönsamhet är grundpelarna i GIABs verksamhet och genomsyrar vår grundläggande affärsidé vilket är att "omvandla det som anses vara avfall till en ekonomisk värdefull resurs". Vi jobbar utefter vår affärsmodell genom att hjälpa organisationer att implementera rutiner och affärsmodeller baserat på en cirkulär ekonomi. Vår verksamhet strävar efter att förlänga livslängden på produkter och material, skapa en bättre kostnad- och resurseffektivitet, förebygga utsläpp från nyproduktion samt minimera avfall.


Varför har ni valt att gå med i CSR Skåne?
Vi tycker att CSR Skåne levererar en intressant plattform för dialog, samarbete och nätverk med en variation av aktörer som vi gärna vill vara en del av. Vi ser fram emot att skapa nya kontakter, gå på kunskapsgivande nätverksträffar och utbyta erfarenheter.

 

 

CSRSkåne ren

CSR Skåne är ett av Sveriges största hållbarhetsnätverk och samlar närmare 100 aktörer som vill utvecklas inom CSR, byta erfarenheter och skapa affärsnytta. Genom våra träffar och seminarier skapar vi en mötesplats där offentliga verksamheter och näringslivet diskuterar sina utmaningar, där innovativa små aktörer kan möta etablerade giganter och där vi alla kan dela med oss av expertis och erfarenhet. Du kan läsa mer om CSR Skåne här >> 

Så kommer du igång med jämställdhetsarbetet

TEM har genomfört ett projekt för att ta fram en metodik för att integrera jämställdhetsaspekter i befintliga ledningssystem. Projekt syftade till att underlätta verksamheters systematisering och implementering av jämställdhetsaspekter, ex arbetsförhållanden, rekrytering och lönefrågor, i sina befintliga ledningssystem. Detta för att lyfta jämställdhetsfrågornas ställning i organisationen och därmed skapa ett effektivt arbete för mer jämställda villkor och lika förutsättningar för kvinnor och män. Genom att addera ett jämställdhetsperspektiv i redan befintliga rutiner, instruktioner och policies kan organisationer spara värdefull tid och andra resurser samtidigt som medarbetarnas kännedom om strukturen kan göra förändringsarbetet mer lättförståeligt. Projektet är genomfört på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten.

Den metodik som tagits fram består av tre steg: inventering av befintligt system, implementering av jämställdhetsperspektivet och uppföljning av arbetet. I denna artikeln ges en kort presentation kring det första steget, inventering. Under de kommande veckorna kommer de andra stegen att presenteras.

Steg 1: Inventering

I uppstarten av arbetet bör en grundläggande inventering och kartläggning av dagens arbete göras. Det innebär att ledningssystemet och tillhörande rutiner och arbetssätt gås igenom för att identifiera var jämställdhetsfrågan tas hänsyn till idag och identifiera var det finns ytterligare behov att adressera jämställdhetsaspekter för att öka styrningen för en mer jämställd arbetsplats. Nedan beskrivs några metoder som kan användas för att inventera det nuvarande arbetet. Fler metoder återfinns i den fullständiga rapporten om jämställdhetsintegrering >>

Gap-analys
Genom att jämföra dagsläge med det önskade läget skapas en översikt kring vad som saknas eller behöver förbättras. Analysen kan göras exempelvis mot AFS (2015:4) om organisatorisk och social arbetsmiljö eller andra hållbarhetsriktlinjer.

Dokumentgenomgång
En total genomgång av samtliga dokument, rutiner, instruktioner och policyer görs för att identifiera var i ledningssystemet som punkter kring jämställdhet kan adderas. Metoden är tidskrävande men säkerställer ett detaljerat grundarbete.

Intervjuer med processägare
Om det är svårt att samla samtliga processägare till ett gemensamt möte kan ansvariga intervjuas separat för att diskutera hur jämställdhetsaspekter kan integreras i deras respektive processer och rutiner.


Case: inventering genom gapanalys

En av projektdeltagarna lyfte frågan kring uppstart av jämställdhetssatsningen till huvudkontoret för att få en tydlig förankring hos ledningen. Efter att tillsammans diskuterat ramen för arbetet och definitionen av jämställdhet inom just det företaget påbörjades arbetet med att inventera de nuvarande rutinerna och instruktionerna i ledningssystemen. I samband med inventeringen gjordes en gap-analys mot de aktiva åtgärder som finns i Organisatorisk och social Arbetsmiljö (AFS 2015:4) med fokus på arbetsförhållanden, lön & anställningsvillkor, rekrytering & befordran, utbildning & kompetensutveckling samt möjligheten att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Eftersom de ville skapa en heltäckande bild av verksamheten involverades också både personalorganisationer och lokala ledningsgrupper, vilka kunde inkomma med synpunkter på gap och lämna förbättringsförslag.


 

Hela rapporten finns nu tillgänglig på vår hemsida. Där hittar du råd och olika metoder för hur ni kan gå tillväga för att genomföra de olika stegen. Du hittar också fler konkreta exempel på vilka rutiner som kan vara användbara i arbetet.

Kontakta oss om du vill lära dig mer om metodiken eller få råd i hur ni kan utveckla jämställdhetsarbetet i just er verksamhet.

Linnea Turnstedt
Hållbarhetskonsult och projektledare

0708-927305

 

TEM flyttar!

TEM har nu flyttat till större lokaler och du hittar oss nu på Södra Promenaden 51 i Malmö. Du är varmt välkommen förbi på en kopp kaffe för att diskutera hållbarhet!

 

Stiftelsen TEM
Södra Promenaden 51
211 38 Malmö

Tel: 040 - 606 55 80

Mångfald och inkludering på arbetsplatsen

Den 26 september anordnade CSR Skåne en nätverksträff på Botildenborg i Malmö. Temat för denna nätverksträff var Mångfald och inkludering, och just Botildenborgs verksamhet är ett exempel på initiativ som verkar för social hållbarhet med mångfald i fokus. Grundaren Lena Friblick berättade om verksamheten och gav oss även en guidad tur på anläggningen.

Nätverksträffen inleddes med en introduktion av Linnea Turnstedt, hållbarhetskonsult på TEM, som berättade om projektet ’Integrering av jämställdhet i ledningssystem’ som pågått under 2019, där en metodik och exempel på arbetssätt utarbetats tillsammans med deltagarna i projektet. Slutrapporten från projektet kommer att läggas upp på TEM:s hemsida under hösten.

TEM            Skanska

Efter Linnea var det dags för Dagmar Gormsen, utvecklingsledare för social hållbarhet och Stina Greberg, marknadschef, som berättade om hur Skanska på olika sätt arbetar med mångfald och inkludering genom såväl mätning och uppföljning som olika projekt och satsningar. Företagets engagemang kommer från flera håll: deras vision är att skapa ett bättre samhälle men de påverkas också av omvärldens krav och förväntningar. De uppmanar även uppdragsgivare att visa att de tycker social hållbarhet är viktigt. Som Dagmar sa: ’Vi kan alla öka förväntningarna på våra samarbetspartners. Våga ställa sociala krav på era leverantörer’. Något de poängterade var att en stark inkludering ger positiva effekter och är vägen till mångfald. Två medarbetare som deltagit i Skanskas mentorsprogram är Glenn Nilsson och Ghiyath Ziada som berättade om hur det var att delta som mentor och praktikant – ett åtagande som Glenn menade går utanför arbetsplatsen: ’Man blir inte bara handledare i arbetet utan det blir för hela samhällslivet’.

Nobina            MittLiv

En annan organisation som arbetar för inkludering på arbetsplatsen är Nobina. Maria Johnsson, KAMS-chef, och Jan Edberg, KAMS-chef, menade att verksamheten har en värderingsdriven kultur där man arbetar för att förebygga och förhindra mobbning, trakasserier och diskriminering på arbetsplatsen. Arbetet för inkludering har även lett till utmärkelsen Sveriges mest HBTQ-vänliga arbetsplats, ett pris som delades ut på Pride-festivalen 2019. Genom konkreta åtgärder och insatser samt att man som ledare är en förebild i dessa frågor stärker man arbetsplatsen och bidrar till devisen ’inkludering får mångfalden att blomma’.

Avslutningsvis fick vi lyssna på Bo Nilsson, senior konsult, och Lenka Prokopec Karlberg, VD, från organisationen Mitt Liv, en verksamhet som arbetar med social hållbarhet genom mångfald och inkluderande ledarskap. Att arbeta med inkludering i verksamheten skapar inte bara en möjlighet för medarbetare och ledare att utvecklas – företag med mångfald i ledande positioner är dessutom mer lönsamma. Bo och Lenka poängterade dels företagens roll - som stor verksamhet har ni ett ansvar – dels att vi definierar olika begrepp kring jämställdhet så att vi ser till att vi pratar om samma sak när vi diskuterar dessa frågor. Liksom de andra påpekade de dessutom att ’mångfald händer inte utan inkludering!’

Botildenborg

Efter presentationerna hölls en rundvandring på vackra Botildenborg där vi fick lyssna på hur stiftelsen arbetar. Hållbarhet och samverkan är ledorden för de olika aktörerna som tillsammans driver projekt för att bidra till arbetstillfällen, integration och en bra framtid för alla unga. Botildenborg är ett gott exempel på där det sociala hållbarhetsarbetet har gått från ord till konkret handling.

Stort tack till Botildenborg, talare och deltagare för denna inspirerande eftermiddag!

CSR Skåne välkomnar Malmö Mot Diskriminering

Vi är väldigt glada att få presentera Malmö Mot Diskriminering som ny medlem i TEM:s nätverk CSR Skåne. Vi ser fram emot ett givande samarbete framöver!

Vilka är Malmö Mot Diskriminering? 

Malmö mot Diskriminering är en lokal antidiskrimineringsbyrå och en ideell förening. Vi erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning till enskilda som upplevt diskriminering, vi processleder företag och organisationer i sitt arbete med aktiva åtgärder och vi utbildar rättighets- och ansvarsbärare i diskrimineringslagen. Vårt kontor ligger i Malmö men vi finns till för 18 kommuner i södra, mellersta och nordöstra Skåne.

Hur arbetar ni med hållbarhet? 

Vi arbetar med social hållbarhet. För att uppnå social hållbarhet är rättvisa och respekt för individens rättigheter centrala. Diskriminering utgör ett stort hinder längs vägen till social hållbarhet. Malmö mot Diskriminerings arbete går ut på att stötta och hjälpa den enskilda som utsatts samtidigt som vi belyser bakomliggande strukturella problem. Vi arbetar för att öka kunskapen kring diskriminering och för att vara en tydlig resurs för andra föreningar, organisationer och myndigheter i frågor om mänskliga rättigheter och antidiskriminering.

 

Varför valde ni att gå med i CSR Skåne? 

Vi vill nå ut till aktörer i näringslivet och vara en resurs i arbetsgivarnas lagstadgade aktiva åtgärder i syfte att förebygga diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. 

Malmö mot Diskriminering sitter på en unik expertis när det gäller inkludering på arbetsplatser och kan vara en tillgång i organisationers mångfaldsarbete. Dessutom har vi mycket att lära, då den ideella sektorn verkar under ganska annorlunda förutsättningar än vad privat sektor gör och CSR Skåne verkar vara en utmärkt plattform för det!

 

 

CSR Skane

CSR Skåne är ett av Sveriges största hållbarhetsnätverk och samlar närmare 100 aktörer som vill utvecklas inom CSR, byta erfarenheter och skapa affärsnytta. Genom våra träffar och seminarier skapar vi en mötesplats där offentliga verksamheter och näringslivet diskuterar sina utmaningar, där innovativa små aktörer kan möta etablerade giganter och där vi alla kan dela med oss av expertis och erfarenhet. 
Du kan läsa mer om CSR Skåne här >>

 

Underkategorier

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2021 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.