sven

Nyheter

26 oktober: Upphandling – Utmaningar och möjligheter

Upphandling kan vara ett ypperligt verktyg för att driva hållbarhetsfrågorna framåt genom kravställning.

Idag begränsar lagstiftningen i viss mån vilka krav du kan ställa. Upphandlingsprocessen kan även överklagas och göra en projektimplementering långsam.

Vid denna CSR Skåne-träff får du lära dig av exempel på upphandlingar som fungerat, med vägledning i vad du ska tänka på för att göra en lyckad upphandling – en unik möjlighet att ta del av "dos and don'ts".

Till hjälp har vi medverkande och kunniga talare från Upphandlingsmyndigheten, Skanska och Malmö stad.

Bjud med dina kollegor! Denna träff engagerar de som gör upphandlingar i er organisation, de som sitter på inköp hos offentliga aktörer samt de som handlar med offentliga aktörer.

Anmäl dig här

Engagera dig i att dela 'best practice' under diskussionerna eller i CSR Skånes medlemsgrupp på LinkedIn. 

Datum: 26 oktober 2023

Tid: 09.00–10.30 

Plats: (Hybrid) Zoom eller på plats på CSR Skånes kontor i Malmö (Södra Promenaden 51). Det finns möjlighet till mingel med deltagarna efteråt. Vill du delta på plats? Skicka ett mejl till Johannes Brundin () med ämne “Upphandling”.

Kostnad: Gratis för medlemmar i TEM:s nätverk (CSR Skåne och NCSH). Övriga: 995 kr ex. moms.


Besök de medverkande organisationerna

upphandlingsmyndigheten logo          skanska logo          malmo stad logo


CSR Skåne logotyp utan bakgrundÄnnu inte medlem i nätverket? Du registrerar dig enkelt här!

28 september: Hållbarhetsrapportering med CSR Skåne

Vid denna CSR Skåne-träff dyker vi ner i den nya lagstiftning som är på gång inom hållbarhetsrapportering och får hjälp med hur vi praktiskt tillämpar den – kring ändringar i Årsredovisningslagen, vad som väntar gällande CSRD samt praktiska rapporteringsverktyg. 

Vi kommer att ha förmånen att höra från SonyBDO, Sysav och Wabtec Faiveley, med expertkunskap och stor erfarenhet inom området.

För den som deltar på plats träffas vi hos CSR Skånes medlem Botildenborg i Malmö, där vi även bjuds på en rundvandring i deras verksamhet efter presentationerna.

Välkommen! Dela gärna inbjudan med dina kollegor.

Anmäl dig här

Datum: 28 september 2023

Tid: 09.00–10.30

Plats: (Hybrid) Zoom eller på plats Botildenborg, Västra Skrävlinge Kyrkoväg 12, Malmö. Det finns möjlighet till mingel med deltagarna efteråt. Vill du delta på plats? Skicka ett mejl till Johannes Brundin () med ämne “Hållbarhetsrapportering”.

Kostnad: Gratis för medlemmar i TEM:s nätverk CSR Skåne och NCSH. Övriga: 995 kr ex. moms.


Agenda

09.00–10.30 Företagen presenterar om hållbarhetsrapportering

10.30–11.30 Möjlighet att gå på rundvisning i Botildenborgs trädgård och odling.

Från 11.20 serveras lunch till självkostnadspris. Botildenborg lagar mat från sin egen odling med inspiration från världen. 


Om presentatörerna

 • Sony har hållbarhetsrapporterat sedan 1994. Karin Ahltin, hållbarhetsansvarig på Sony i Lund, kommer att presentera delar av Sonys senaste hållbarhetsrapport som publicerades den 25 augusti. Under förra året gjorde Sony en materialitetsanalys. Karin kommer att berätta om metoden, resultatet och identifierade utmaningar utifrån denna analys.

  Sony Group, med huvudkontor i Japan, är ett multinationellt bolag i underhållningsbranschen, känt av många för produkter som PlayStation, Alpha-kameror, Bravia TV, Xperia-mobiltelefoner, högtalare och hörlurar. Andra högteknologiska produkter är medicinsk utrustning, professionella filmkameror, halvledare och sensorer. Inom Sony Group finns även t.ex. Sony Pictures och Sony Music och nyligen startades ett samriskbolag med Honda för att utveckla en elbil under varumärket AFEELA. Sony bedriver forskning inom många områden. Några av dem som kanske är mindre kända är jordbruk, nya material och ”earth monitoring”.

 

 • BDO:s Markus Håkansson, Head of Sustainability Audit and Advisory Services, berättar om de förändringar som kommer in Årsredovisningslagen till följd av EU-direktivet CSRD och vad det innebär för svenska företag. De som är stora företag skall enligt lag redovisa information i årsredovisningen men även mindre företag berörs indirekt. Vi hinner dyka ner i nya begrepp som dubbel väsentlighetsanalys och kartläggning av företagets värdekedja.

  BDO är en heltäckande affärspartner till företag i deras vardag och på sin utvecklingsresa. Byrån erbjuder bred och djup kunskap inom affärsrådgivning, revision, skatt och outsourcing av redovisning och lön. BDO finns på ett tjugotal kontor runt om i Sverige och ingår i BDO:s världsomspännande nätverk – en av världens största revisions- och konsultorganisationer med över 100 000 medarbetare i fler än 160 länder. Sedan 2013 har BDO branschens nöjdaste kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex.

 

 • Sysav kommer att behöva hållbarhetsrapportera enligt CSRD för redovisningsåret 2025. Paulina Luedtke, Miljö- och hållbarhetsstrateg, berättar lite om hur Sysav tänker kring hållbarhetsrapporteringen och ger några konkreta tips, utifrån hur Sysav har börjat arbeta. Dessutom presenterar Paulina hur Sysav ser på årets rapportering utifrån den dubbla väsentlighetsanalysen som Sysav har gjort.

  Sysav ägs av 14 skånska kommuner och ansvarar för att ta hand om avfall och återvinna det, så långt det går, till en resurs som går att använda igen. Sysav omhändertar avfall, avgiftar, förädlar och för tillbaka värdefulla resurser till samhället. De skapar insikt kring en hållbar produktion och konsumtion för att få samhället att förflytta sig mot cirkulära flöden och ett minskat klimatavtryck, där onödigt avfall inte uppstår.

 

 • Wabtec berättar om hur de planerar kring kommande miljörapportering. Vi kommer bland annat att titta på input från olika funktioner och system. Ida Pettersson, Environmental & sustainability engineer, kommer att gå igenom nuläget och förbättringspunkter som Wabtec har identifierat.

  Wabtec Faiveley Nordic AB ingår i den amerikanska koncernen Wabtec som är en ledande leverantör av fraktlok, delsystem, digitalisering & service lösningar till järnvägsindustrin. Koncernens produktportfölj inkluderar bl.a. dörrsystem, HVAC-system, Bromssystem, Koppelsystem, strömavtagare, videoövervakning- och informationssystem. Även plattformsdörrar ingår i portföljen.

  För de olika systemen tillhandahåller Wabtec olika typer av servicelösningar för att möjliggöra hög tillgänglighet på järnvägsfordonen. Wabtec Faiveley hanterar försäljning och service på den nordiska marknaden avseende koncernens totala produktportfölj. Företaget är även globalt center för blockbroms och bromsregulatorer inom koncernen. 


Besök de medverkande organisationerna

sony logo      BDO logo      sysav logo      Wabtec Logo     Botildenborg logotyp


CSR Skåne logotyp utan bakgrundÄnnu inte medlem i CSR Skånes nätverk? Du registrerar dig enkelt här!

Ny CSR Skåne-medlem: SEK

Vi är glada över att nu kunna introducera ett nytt tillskott i CSR Skånes nätverk: SEK – med visionen om 'en hållbar värld genom ökad svensk export'

"Svensk Exportkredit (SEK) är ett statligt bolag som finansierar svenska exportföretag, deras underleverantörer och utländska kunder. Med utlåning i ca 60 länder har vi gedigen kunskap om internationella affärer och är en naturlig samarbetspartner vid exportfinansiering."

För att läsa och lära dig mer om SEK:s arbete, besök gärna deras hemsida:


CSR Skåne logotyp utan bakgrund

Ännu inte medlem i CSR Skånes nätverk? Klicka på knappen nedan:

Bli medlem

Ny CSR Skåne-medlem: Botildenborg

Idag hälsar vi Botildenborg välkomna till vårt regionala nätverk – för ett mer hållbart näringsliv i södra Sverige.

Botildenborg är en mötesplats för socialt engagemang såväl som grönt hopp i Malmö, och nu även en medlem i CSR Skåne. Upplev gärna mötesplatsen genom ett besök, eller ta det första steget digitalt genom en av deras videor:

Till 'Botildenborg – den goda mötesplatsen'

"Botildenborg bedriver ett av landets största sociala stadsodlingsprojekt där målet är att samla människor kring mat och odling. Vi skapar sociala aktiviteter för alla målgrupper med målet att öka den lokala matproduktionen i staden. 

Tillsammans med våra deltagare och stadsbönder producerar vi ca 5 ton mat per år – och förser vår restaurang med nyskördade grönsaker året om!"

Botildenborg Jens Nordstrom

Foto: Botildenborg (Jens Nordström)

För att läsa mer om alla Botildenborgs sociala aktiviteter och gröna möjligheter, besök deras hemsida:


CSR Skåne logotyp utan bakgrund

Ännu inte medlem i CSR Skånes nätverk? Klicka på knappen nedan:

Bli medlem

25 maj: Träff om att sätta klimatmål

Lagstiftningen ställer nu fler krav på företag att vara transparenta kring sin miljöpåverkan.

Med detta i åtanke sätter och beräknar många företag klimatmål enligt ramverket Science Based Targets initiative (SBTi) – temat för denna träff med CSR Skåne! 

SBTi innebär att en organisation förbinder sig till att vidta nödvändiga åtgärder för att den globala temperaturökningen ska stanna vid 1,5 grader. För att transparent kunna redovisa hur man arbetar med – och systematiskt förbättrar – sin miljöpåverkan krävs beräkning och uppföljning; Ett företag inventerar utsläpp i hela värdekedjan och kopplar mål till investeringar där ekonomi, genomförbarhet och övriga effekter noga utreds.

Hur kan arbetet med SBTis se ut i praktiken? Under träffen får vi ta del av lärorika och inspirerande erfarenheter från LindabÖresundskraft och Ecophon

WORKSHOP: DISKUSSION (PÅ PLATS)
I slutet av träffen anordnar vi en workshop där du som deltar på plats får stöttning i att påbörja arbetet med att sätta och beräkna klimatmål. Genom en diskussion med talarna kan vi dela smarta metoder och lära av varandra. Övningen är till nytta oavsett om företaget är anslutet till SBTi eller inte.

 

Datum: 25 maj 2023

Tid: 09.00–10.30 

Plats: (Hybrid) Zoom eller på plats vid vårt Malmökontor (Södra Promenaden 51). Det finns möjlighet till mingel med deltagarna efteråt.

Vill du delta på plats? Skicka ett mejl till Caroline Charlier () med ämne “Att sätta klimatmål”.


Program

09.00–09.15
CSR Skåne, Caroline Charlier: Övergripande introduktion till SBTi

Vad är SBTi? Varför bör, och hur kan, vi använda det?

09.15–09.35
Lindab, Matilda Isaksson: Att påbörja arbetet med SBTi

Matilda Isaksson delar med sig av varför Lindab valt att ansluta sig till SBTi och om resan detta inneburit hittills: valen av beräkningsmodeller, resultatet av modellerna och vad Lindab har att vänta sig framåt.

09.35–09.45
Öresundskraft, Maria Möller: Carbon Capture
Ett sätt att minska risken för temperaturhöjning är att sänka koldioxidtrycket, bland annat genom lagring. Maria Möller berättar om ett spännande projekt som Öresundskraft är i gång med: CNetSS Carbon Capture and Storage.

09.45–10.30
Ecophon, Markus Beckman: Workshop

Markus ansvarar för diskussionen kring att beräkna utsläpp med hjälp av GHG-protokollet. Här går vi igenom olika beräkningsmodeller och kopplar det till din verksamhet. Idag finns det inga lagar eller enhetliga beräkningsmodeller – underlaget i workshopen är därmed till för lärande och diskussion.


Besök de medverkande organisationerna:

Lindab logo 002       oresundskraft rgb       ecophon logo 1

 


CSR Skåne logotyp utan bakgrundÄnnu inte medlem i nätverket? Du registrerar dig enkelt här!

4 maj: Vårfest hos TEM

Välkommen på vår årliga vårfest!

Vi samlas på vårt Malmökontor med medlemmar, kunder och samarbetspartners från vårt internationella nätverk NCSH och det regionala CSR Skåne.

Enklare plockmat, snacks och vin står på menyn. En kväll med mycket mingel är att förvänta. Så, är du i området: Välkommen förbi!

Boka din plats här

Datum: 4 maj 2023

Tid: 17.00–21.00 

Plats: Södra Promenaden 51, Malmö

Har du några frågor? Mejla Felicia Hedetoft ().

27 april: Hållbar konsumtion på tapeten i Europa – och under vår nästa nätverksträff med CSR Västsverige

Hur når vi långsiktig hållbarhet och tar stegen från konsumtionssamhälle till produktdesign som ska hålla länge?

Just nu driver lagstiftningen på mot energisnåla, hållbara produkter och ställer krav på att tillverkaren ska kunna erbjuda reservdelar. När det sedan inte går att reparera mer ska produkten kunna återvinnas. I detta gäller det också att tydliggöra och göra medvetna val som kund och som företagare.
 
Vi träffas digitalt för att få en större inblick i dessa olika delar av hållbar konsumtion. Under träffen tar vi del av lärorika presentationer från Hörby Bruk, Högskolan i BoråsFairtrade City Göteborg, Modexa och Matting.
 
Denna träff organiserar vi tillsammans med vår samarbetspartner CSR Västsverige, för att vidga erfarenhetsutbytet av hållbarhet i praktiken till fler svenska regioner. 
 
Genom anmälan är du införstådd med GDPR och att träffen kommer att spelas in.
 
I CSR Skånes medlemsgrupp på LinkedIn presenteras några artiklar som diskussionsunderlag samt exempel på lagstiftning kopplat till ämnet. Gå med idag för att inte missa något! CSR Skånemedlemmar går alltid gratis på våra evenemang.


Vill ni presentera era erfarenheter under träffen? Kontakta Caroline Charlier genom att mejla

Datum: 27 april 2023

Tid: 13.30–16.00

Plats: Digitalt (Zoom)

Kostnad: Gratis för medlemmar i CSR Skåne och CSR Västsverige.


Mer från de medverkande organisationerna:

 • Hörby Bruk är ett anrikt industriföretag som i över 100 år har tillverkat stabila kvalitetsprodukter. De mest kända produkterna är Ekeby-skottkärran, den gula magasinskärran P3 samt vår stålgunga CanCan. Våra produkter håller länge, vi erbjuder reservdelar så att de kan repareras och komma till glädje över generationer och de är närproducerade i Hörby.
 • Köket anses som ett av de viktigaste rummen i boendet. På Modexa renoverar vi på ett hållbart sätt och tar tillvara och återbrukar det som är bra i köken. Dyra överrenoveringar håller inte i längden. Modexa erbjuder ett mjukare alternativ där hyresgästen kan bo kvar både under och efter renoveringen. Vi kallar detta renovering medan livet pågår.

Besök organisationerna:

Hörby bruk logotyp 2Modexa logo    Fairtrade City Sociala medier Fairtrade City Goteborg Instagram 1080x1080px BILD

 


CSR Skåne logotyp utan bakgrundÄnnu inte medlem i nätverket? Du registrerar dig enkelt här!

Ny CSR Skåne-medlem: Order Nordic

Vi kan med glädje nu introducera CSR Skånes nyaste medlem till nätverket: Order Nordic!

Med hållbart företagande som en av sina drivkrafter, arbetar Order Nordic aktivt med miljöansvar, socialt ansvar och ansvarsfulla affärer i sin verksamhet. De beskriver sig själva så här: 

"Order Nordic är en innovativ och pålitlig distributör med över 40 års erfarenhet av framför allt hemelektronik inom kategorierna hem & hushåll, telecom, ljud & bild, personvård och tillbehör. 
 
Vår vision är att skapa attraktiva affärsmöjligheter för alla våra partners genom ett hållbart, cirkulärt företagande. Vi säljer våra produkter med hög servicegrad och leveranssäkerhet till företag inom webbhandel och detaljhandel, såväl kedjor som fristående handlare. Genom vårt automatiserade robotlager kan vi leverera varorna till våra kunders lager och butiker, eller direkt till våra kunders kund via dropshipping. Vi tror på ett nära samarbete med våra kunder och leverantörer för att driva omställningen mot en mer hållbar, cirkulär utveckling inom branschen och stärka vår position som ansvarsfull aktör på den nordiska marknaden."
 
Hjälp oss att ge Order Nordic ett varmt välkomnande till nätverket. Läs mer på deras hemsida:
 

CSR Skåne logotyp utan bakgrund

Ännu inte medlem i CSR Skånes nätverk? Klicka på knappen nedan:

Bli medlem

23 mars: Att skapa en god arbetsmiljö

En hållbar arbetsplats kan betyda många saker: Allt från inkluderande ledarskap, arbetsmiljö, diskrimineringslagstiftning, till externa frågor som antikorruption och mänskliga rättigheter i leverantörskedjan. Hur kan du som företag hantera ohälsa i organisationen eller ohälsa hos en enskild medarbetare? Hur ser arbetsrättslagstiftningen ut med turordningslista och personliga skäl? Ta del av värdefulla tips från IMMy Dream Now, Malmö mot Diskriminering och Let's Tango.

Denna träff organiserar vi tillsammans med vår samarbetspartner CSR Västsverige, för att vidga erfarenhetsutbytet av hållbarhet i praktiken till fler svenska regioner.

Anmäl dig här

En kort notis om ämnet kan ni läsa i förväg i CSR Skånes medlemsgrupp på LinkedIn. Gå med idag för att inte missa något! CSR Skånemedlemmar går alltid gratis på våra evenemang. Vid denna träff kan du som medlem med fördel bjuda in HR-avdelningen att delta.

Vill ni presentera era erfarenheter under träffen? Kontakta Caroline Charlier genom att mejla

Datum: 23 mars 2023

Tid: 09.00–10.30 

Plats: (Hybrid) Zoom eller på plats vid vårt Malmökontor (Södra Promenaden 51). Det finns möjlighet till mingel med deltagarna efteråt. Vill du delta på plats? Skicka ett mejl till Caroline Charlier () med rubrik “Hållbara arbetsplatser”.

Kostnad: Gratis för medlemmar i CSR Skåne och CSR Västsverige. 


Mer om de deltagande organisationerna:

 • I IM:s senaste medarbetarundersökning svarade 99% av medarbetarna att de kan skratta med kollegor, 92% att de kan vara sig själva på jobbet, och IM:s nöjdhetssiffror ligger konsekvent en bra bit högre än många andra arbetsplatser. Hur har de nått dit? Sara Fallström, HR-generalist, berättar om deras idoga arbete med att skapa en inkluderande arbetsmiljö.
 • Malmö mot Diskriminering är en ideell byrå som verkar för ett samhälle där varje människas värdighet respekteras och där inkludering är en självklarhet. Vi arbetar på flera olika sätt; bland annat genom att processleda organisationsutveckling för inkluderande arbetsplatser, ge kostnadsfri juridisk rådgivning till enskilda och genom att utbilda arbetsgivare om diskrimineringslagen. Sara Duarte och Jerk Elmén kommer att berätta mer om detta spännande arbete.
 • My Dream Now kommer att berätta om trösklar och utmaningar på arbetsmarknaden. Vi kommer också att få en inblick i vikten och effekterna av möten mellan arbetslivet och unga – för såväl ungdomar som för arbetsgivare och medarbetare.
 • "Mångfald är att bli bjuden på festen, inkludering är att bli uppbjuden till dans!" 
  Katarina Matson från Let's Tango kommer att dela med sig av aktuell forskning och fakta blandat med konkreta exempel, som belyser varför och hur mångfald och ett inkluderande ledarskap på jobbet är en starkt bidragande faktor till en hållbar arbetsplats. Katarina driver Let's Tango AB och är ledarskapskonsult med fokus på mångfald, inkludering och jämställdhet med mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom kommunikation och HR inom fordonsindustrin. Hon arbetar idag med ledare och organisationer som vill bygga en inkluderande och mångsidig arbetsmiljö, öka medvetenheten kring vad DE&I innebär i praktiken och hur det bidrar till att skapa affärsnytta och öka lönsamhet. 


Besök organisationerna:

im logo     my dream now pink logo 2      malmö mot diskriminering logo      Letstango logo


CSR Skåne logotyp utan bakgrundÄnnu inte medlem i nätverket? Du registrerar dig enkelt här!

16 februari: Energieffektivisering – Hur täcker vi energibehovet idag och i framtiden?

En träff om energi och situationen vi befinner oss i: Vad kan vi göra nu och hur kan vi planera framåt? Vad har vi för utmaningar och möjligheter?

Under denna förmiddag får du höra från aktörer som presenterar olika energislag, och vad vi kan göra på kort- och lång sikt för att täcka vårt energibehov. Medverkande är JS Energi, Skånes vindkraftsakademiWA3RMEnergikontor Syd (Omställningslyftet), E.ON och CorPower Ocean.

När träffen planerades fanns ett enormt behov av information om rådande energisituation. Kanske har vissa saker hunnit klarna men träffen kommer ge oss perspektiv på situationen, varför vi hamnat här och vad som är planerat att göras framåt.

För företag som är intresserade av att energieffektivisera kommer det även att presenteras möjliga bidrag att söka. Bjud med ledningsgruppen på träffen. Kom ihåg att medlemskapet är till för alla på företaget.

Sverige håller i EU-ordförandeskapet och är därmed ansvariga för att driva energifrågorna framåt. Många pågående lagförslag handlar om energieffektivisering och designkrav på produkter. Kommissionen kommer under perioden även att göra en behovsbedömning av RePowerEU för att påskynda omställningen till ren energi och motverka splittring på den inre marknaden. Eftersom gaspriserna styr energiprissättningen i EU undersöker kommissionen en prissättningsmodell som är mindre beroende av gas. Välkommen att lära dig mer!

Anmäl dig här

I CSR Skånes medlemsgrupp på LinkedIn kommer du att få ta del av exempel på EU-lagstiftning inom energiområdet. Gå med idag för att inte missa något. CSR Skånemedlemmar går alltid gratis på våra evenemang.

Vill ni presentera era erfarenheter under en träff? Kontakta Caroline Charlier genom att mejla

Datum: 16 februari 2023

Tid: 09.00–11.00 

Plats: (Hybrid) Zoom eller på plats vid vårt Malmökontor (Södra Promenaden 51). Det finns möjlighet till mingel med deltagarna efteråt. Vill du delta på plats? Skicka ett mejl till Caroline Charlier () med rubrik “Energieffektivisering”.

Kostnad: Gratis för medlemmar i TEM:s nätverk (CSR Skåne och NCSH). Övriga: 995 kr ex. moms.


Agenda

09.00–09.15 Om nuläget: Hur hamnade vi här och hur tar vi oss vidare? ǀ Peter Borgman, CEO/Partner, JS Energi

09.15–09.30 Vindkraftens möjligheter för energiförsörjningen ǀ Alice Peterson, Verksamhetsledare, Skånes vindkraftsakademi

09.30–09.45 Restvärme: En outnyttjad resurs ǀ Danna Persson, MSc, WA3RM

09.45–10.00 Netto Noll 2035, ett ambitiöst mål men möjligt! ǀ Peder Berne, Sustainablility Coordinator, E.ON

10.00–10.15 Vågkraft: Ren elektricitet från havsvågor ǀ Christina Lundbäck, Board Member, CorPower Ocean

10.15–10.30 Omställningslyftet ǀ Teodor Kandefelt, Projektledare, Energikontor Syd

10.30–11.00 Q&A och diskussion

Mingel efteråt för medverkande på plats!


Mer från de medverkande organisationerna:

 • Skånes vindkraftsakademi är en icke-vinstdrivande plattform för gränsöverskridande utbyten av kunskap, erfarenhet och förståelse mellan privata, offentliga och akademiska aktörer kring vindkraften i Skåne.
 • Peder Berne, Hållbarhetskoordinator på E.ON Energiinfrastruktur delar med sig om behov och utmaningar i arbetet med att ställa om till Netto Noll, både i E.ON:s egen verksamhet men även för samhället i stort.
 • Sveriges företag är avgörande för en positiv, hållbar utveckling. Teodor Kandefelt från Energikontor Syd kommer att berätta om Omställningslyftet – ett nationellt initiativ med syfte att underlätta affärsdriven klimatomställning för små och medelstora företag. Kärnan är företagsnära vägledning för att skapa hållbara och framtidssäkrade affärer.

CSR Skåne logotyp utan bakgrundÄnnu inte medlem i nätverket? Du registrerar dig enkelt här!

Underkategorier

Sida 1 av 52

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2023 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.