sven

Nyheter

16 februari: Energieffektivisering – Hur täcker vi energibehovet idag och i framtiden?

En träff om energi och situationen vi befinner oss i: Vad kan vi göra nu och hur kan vi planera framåt? Vad har vi för utmaningar och möjligheter?

Under denna förmiddag får du höra från aktörer som presenterar olika energislag, och vad vi kan göra på kort- och lång sikt för att täcka vårt energibehov. Medverkande är JS Energi, Skånes vindkraftsakademiWA3RMEnergikontor Syd (Omställningslyftet), E.ON och CorPower Ocean.

När träffen planerades fanns ett enormt behov av information om rådande energisituation. Kanske har vissa saker hunnit klarna men träffen kommer ge oss perspektiv på situationen, varför vi hamnat här och vad som är planerat att göras framåt.

För företag som är intresserade av att energieffektivisera kommer det även att presenteras möjliga bidrag att söka. Bjud med ledningsgruppen på träffen. Kom ihåg att medlemskapet är till för alla på företaget.

Sverige håller i EU-ordförandeskapet och är därmed ansvariga för att driva energifrågorna framåt. Många pågående lagförslag handlar om energieffektivisering och designkrav på produkter. Kommissionen kommer under perioden även att göra en behovsbedömning av RePowerEU för att påskynda omställningen till ren energi och motverka splittring på den inre marknaden. Eftersom gaspriserna styr energiprissättningen i EU undersöker kommissionen en prissättningsmodell som är mindre beroende av gas. Välkommen att lära dig mer!

Anmäl dig här

I CSR Skånes medlemsgrupp på LinkedIn kommer du att få ta del av exempel på EU-lagstiftning inom energiområdet. Gå med idag för att inte missa något. CSR Skånemedlemmar går alltid gratis på våra evenemang.

Vill ni presentera era erfarenheter under en träff? Kontakta Caroline Charlier genom att mejla

Datum: 16 februari 2023

Tid: 09.00–11.00 

Plats: (Hybrid) Zoom eller på plats vid vårt Malmökontor (Södra Promenaden 51). Det finns möjlighet till mingel med deltagarna efteråt. Vill du delta på plats? Skicka ett mejl till Caroline Charlier () med rubrik “Energieffektivisering”.

Kostnad: Gratis för medlemmar i TEM:s nätverk (CSR Skåne och NCSH). Övriga: 995 kr ex. moms.


Agenda

09.00–09.15 Om nuläget: Hur hamnade vi här och hur tar vi oss vidare? ǀ Peter Borgman, CEO/Partner, JS Energi

09.15–09.30 Vindkraftens möjligheter för energiförsörjningen ǀ Alice Peterson, Verksamhetsledare, Skånes vindkraftsakademi

09.30–09.45 Restvärme: En outnyttjad resurs ǀ Danna Persson, MSc, WA3RM

09.45–10.00 Netto Noll 2035, ett ambitiöst mål men möjligt! ǀ Peder Berne, Sustainablility Coordinator, E.ON

10.00–10.15 Vågkraft: Ren elektricitet från havsvågor ǀ Christina Lundbäck, Board Member, CorPower Ocean

10.15–10.30 Omställningslyftet ǀ Teodor Kandefelt, Projektledare, Energikontor Syd

10.30–11.00 Q&A och diskussion

Mingel efteråt för medverkande på plats!


Mer från de medverkande organisationerna:

 • Skånes vindkraftsakademi är en icke-vinstdrivande plattform för gränsöverskridande utbyten av kunskap, erfarenhet och förståelse mellan privata, offentliga och akademiska aktörer kring vindkraften i Skåne.
 • Peder Berne, Hållbarhetskoordinator på E.ON Energiinfrastruktur delar med sig om behov och utmaningar i arbetet med att ställa om till Netto Noll, både i E.ON:s egen verksamhet men även för samhället i stort.
 • Sveriges företag är avgörande för en positiv, hållbar utveckling. Teodor Kandefelt från Energikontor Syd kommer att berätta om Omställningslyftet – ett nationellt initiativ med syfte att underlätta affärsdriven klimatomställning för små och medelstora företag. Kärnan är företagsnära vägledning för att skapa hållbara och framtidssäkrade affärer.

CSR Skåne logotyp utan bakgrundÄnnu inte medlem i nätverket? Du registrerar dig enkelt här!

Ny lansering: Ta del av CSR Skånes 2022

Vilket händelserikt 2022 vi har haft med CSR Skåne! 

Vi hann knappt andas ut efter pandemin innan nya geopolitiska utmaningar och en energikris dök upp. Vi vill tacka de många medlemmar och presentatörer som har deltagit på nätverkets alla träffar.

CSR Skånes träffar har under året i mångt och mycket följt vad som är på gång lagstiftningsmässigt, med syfte att du som medlem fått verktygen att förbereda dig med. Här bifogas en sammanställning på engelska, där du kan läsa, sprida och få inspiration från hållbarhet i praktiken 2022:

Läs rapporten här

Med det nya året kommer också lite nyheter för nätverket. I vår medlemsgrupp på LinkedIn kommer vi att presentera nyheter och/eller lagstiftning som relaterar till ämnet som tas upp under nästkommande träff. Gå gärna med! I gruppen kan du som medlem ta upp dina funderingar och diskutera med andra medlemmar kring sådant som kan vara bra att lyfta under själva träffen. Efter varje träff presenteras även en sammanställning av de viktigaste punkterna från ämnet i denna grupp (se sammanställningar från tidigare nätverksträffar HÄR). 

Vill du vara med och bygga ett hållbart näringsliv i södra Sverige med oss under 2023? Bli medlem, du också! 

Klicka HÄR för att komma till medlemserbjudandet, eller kontakta nätverksansvarig Caroline Charlier () med frågor och funderingar. 


 CSR Skåne logotyp utan bakgrund

Vad för slags träffar vill du gå på under nästa år?

Var med och bestäm vilka ämnen som blir till CSR Skåne-träffar under 2023!

Finns det något särskilt ämne eller verktyg inom hållbarhetsarbetet som du skulle vilja lära dig mer om? Vill du vara värd för en av våra nätverksträffar? Vad har varit bra och mindre bra under året som har gått? 

Vi ser fram emot att ta del av dina idéer och synpunkter. Hör gärna av dig till Caroline Charlier på . Varmt välkommen till ett nytt år med CSR Skåne!

Alla kommande träffar hittar du i vår kalender här.


CSR Skåne logotyp utan bakgrund

Ännu inte medlem i CSR Skånes nätverk? Klicka på knappen nedan:

Bli medlem

 

24 november: Hur kan du driva ditt hållbarhetsarbete framåt?

Under denna träff får du inblick i olika branschers drivkrafter till att arbeta med hållbarhet

En organisations hållbarhetsarbete kan drivas framåt genom många olika krafter. Dessutom möter olika branscher olika utmaningar och kommer fram till olika lösningar. Några branscher har blivit hårt lagstadgade, andra har fått anpassa sig till kund- och leverantörskrav, samtidigt som en del företag har haft en intern drivkraft att arbeta med hållbarhet.

Mitt i dessa olikheter kan vi lära oss av varandra och utbyta viktiga lärdomar. Var kommer motivationen från? Häng med oss denna förmiddag och ta del av erfarenheter från Greenfood, Accus och Hemsö.

Anmäl dig här

Datum: 24 november 2022

Tid: 09.00–10.30

Plats: (Hybrid) Zoom eller på plats vid vårt Malmökontor (Södra Promenaden 51). Det finns möjlighet till mingel med deltagarna efteråt. Vill du delta på plats? Skicka ett mejl till Caroline Charlier () med rubrik “Olika branscher olika drivkrafter”.

Kostnad: Gratis för medlemmar i TEM:s nätverk (CSR Skåne och NCSH). Övriga: 995 kr ex. moms (reducerat pris).

Agenda
09.00–09.10     TEM/CSR Skåne Caroline Charlier, moderator – Välkomna
09.10–09.25     Greenfood Lisa Isakson 
09.30–09.45     TBA
09.50–10.05     Accus André Zandelin
10.10–10.25     Hemsö Emily Hansson
10.25–10.30     Avslutande ord och frågor


 CSR Skåne logotyp utan bakgrundÄnnu inte medlem i nätverket? Du registrerar dig enkelt här!

Ny CSR Skåne-medlem: My Dream Now

Vi är glada över att kunna presentera CSR Skånes senaste tillskott: My Dream Now!

Med samhällsnytta i fokus, arbetar vår nya medlem My Dream Now för att inspirera till samverkan mellan skola och arbetsliv. Så här beskriver de själva sin verksamhet:

Vår vision är att alla unga ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och drömmar.

Vi skapar inspirerande möten mellan elever och arbetslivet, bland annat i form av klasscoachträffar, studiebesök och branschdagar. Vi prioriterar grund- och gymnasieskolor i områden med hög arbetslöshet och stor potential.

Arbetsgivare som vill ta aktivt ansvar för social hållbarhet är betalande partners och erbjuder sina anställda att kunna engagera sig i våra program. Tack vare engagemanget kan fler ungdomar träffa goda förebilder och känna sig mer välkomna på arbetsmarknaden.

Läs mer på hemsidan:


CSR Skåne logotyp utan bakgrund

Ännu inte medlem i CSR Skånes nätverk? Klicka på knappen nedan:

Bli medlem

 

 

27 oktober: Vad ska du tänka på när du berättar om företagets hållbarhetsarbete?

Gränsen mellan hållbarhetsrapportering och marknadsföring börjar suddas ut!

Allt eftersom att utvecklingen går mot att du som företag ska vara mer transparent och rapportera om ditt hållbarhetsarbete digitalt, blir marknadsföringsregler viktigare att känna till. Hur kan en verksamhet marknadsföra sitt hållbarhetsarbete utan att det är lagstridigt?

Till hjälp under förmiddagen har vi presentationer och erfarenheter från ICC, Reklamombudsmannen, Vinge, Bokföringsnämnden (BFN) och Aspekta

Anmäl dig här

Datum: 27 oktober 2022

Tid: 09.00–11.30

Plats: (Hybrid) Zoom eller på plats vid vårt Malmökontor (Södra Promenaden 51). Det finns möjlighet till mingel med deltagarna efteråt. Vill du delta på plats? Skicka ett mejl till Caroline Charlier () med rubrik “Marknadsföringsregler”.

Kostnad: Gratis för medlemmar i TEM:s nätverk (CSR Skåne och NCSH). Övriga: 995 kr ex. moms (reducerat pris).

Agenda
09.00–09.10     TEM/CSR Skåne Caroline Charlier, moderator – Välkomna
09.10–09.30     ICC Kajsa Persson-Berg – Om ICCs regelverk
09.30–09.50     Reklamombudsmannen Gunilla Welander och Elisabeth Trotzig – Praxis 
09.50–10.10     Vinge Anders Leissner – Gränsdragning mot lagstridighet
10.10–10.30     Bokföringsnämnden Stefan Pärlhem – Om lagstadgad rapportering
10.30–10.50     Aspekta Martin Lucander – Vad man ska tänka på när man kommunicerar ett företags hållbarhetsarbete 
10.50–11.20     Frågor och diskussion
11.20–11.30     Avslutande ord

Häng och mingel efteråt för de som kan och vill!


Mer om de medverkande bolagen och talarna:

 • Internationella Handelskammaren (ICC) är världens största näringslivsorganisation. Genom ett nätverk av 45 miljoner medlemmar arbetar ICC för frihandel och för att underlätta hållbara internationella affärer, bland annat genom utvecklingen av globala standarder och frivilliga regelverk. Kommunikationschef Kajsa Persson-Berg kommer att berätta om ICC:s globala regler för ansvarsfull marknadsföring och hur ni som företag kan försäkra er om att era miljö- och klimatpåståenden lever upp till högt ställda krav från både konsumenter och domstolar.
 • Reklamombudsmannen, näringslivets självreglering, går igenom praxis rörande miljöargument i reklam, med presentation från jurist Gunilla Welander och reklamombudsman Elisabeth Trotzig.
 • Anders Leissner ingår i Vinges arbetsgrupp för hållbarhetsfrågor. Innan Anders började på Vinge arbetade han på ett ledande sjöförsäkringsbolag i mer än 20 år, vilket gett honom en bred och praktisk erfarenhet av bland annat bolagsstyrning, compliance och hållbarhetsarbete. Detta utifrån både ett svenskt och internationellt perspektiv. Anders har dessutom flerårig erfarenhet från allmän juridisk rådgivning åt svenska och utländska klienter, samt bakgrund som skiljeman. I januari 2021 utsåg regeringen Anders som ordförande i Krigsförsäkringsnämnden.
 • Stefan Pärlhem är kanslichef på BFN. BFN är en myndighet som ansvarar för utvecklingen av god redovisningssed för cirka 1 miljon svenska företag. Stefan Pärlhem deltar i internationellt arbete när det gäller frågor om finansiell rapportering och hållbarhetsrapportering. Han är expert i regeringens utredning om införandet av EU:s nya direktiv om hållbarhetsrapportering.

Besök de medverkande bolagen:

 icc logotyp     ro logotyp   vinge logotyp     bfn logotyp     aspekta logo


 CSR Skåne logotyp utan bakgrundÄnnu inte medlem i nätverket? Du registrerar dig enkelt här!

20 oktober: Välkommen på mingel hos TEM

Efter en lyckad vårfest bjuder vi nu återigen in till en kväll på vårt Malmökontor

Vi samlas med medlemmar, kunder och partners från våra nätverk CSR Skåne och NCSH för en trevlig kväll med plats för mycket mingel. Lättare plockmat, snacks och vin står på menyn. Om du är i området: kom förbi!
 
 
Datum: 20 oktober 2022
 
Tid: 17.00–21.00
 
Plats: Södra Promenaden 51, Malmö
 
Frågor? Skicka ett mejl till Felicia Hedetoft () för fler detaljer.
 
Varmt välkommen!

29 September: How do you best manage your supply chain?

Vänligen notera: Denna utbildning kommer att hållas på engelska.

A comprehensive training in grasping the supply chain – in relation to customer and legal requirements as well as to sustainability reporting

Why is it important to have knowledge about your supply chain? How do you manage it practically?

In this training, we will go through legal as well as other external and internal demands: how to map your supply chain and how to do the follow-up work. Together with SonyCarbonCloud and Responsibly, we will present the tools that can help you in your daily work, along with cases of practical experiences.

Register here

Date: 29 September 2022

Time: 09.00–10.30 CET

Location: (Hybrid) Zoom or on-site at our Malmö office (Södra Promenaden 51). There is an opportunity to mingle with the participants afterwards. Do you want to participate on-site? Send an email to Caroline Charlier () with the title “Managing your supply chain”.

Cost: Free of charge for all members in TEM's networks (CSR Skåne and NCSH). Others: 995 SEK excl. VAT (reduced price).

Mingling afterwards for those who wish!


Presenting

- Sony: Karin Ahltin (Senior Sustainability Manager, Sony Nordic (Sweden))
- CarbonCloud: Alice Hyllstam (Senior Sustainability Expert)
- Responsibly: Thomas Buch Andersson (Co-founder & CEO)


Learning objectives

• To understand the strategic reasons behind sustainably managing your supply chain.
• To identify the main frameworks and regulations that impact supply chain management.
• To get clarity on the first steps towards sustainably managing your supply chain.
• To proceed from experiences of leading actors, sharing real examples from supply chain management.
• To work with practical tools that can help your progress in supply chain management.

More from the participating companies:
 
 • Click here to read more about how Sony works with their supply chain. In her presentation, Karin Ahltin will give an example from the industry. Karin will share how Sony works with sustainability and the supply chain – in terms of long term plans, the current structure and how to practically use this structure in daily business. 
 • CarbonCloud is a climate intelligence platform for the food industry, and helps companies calculate, understand, reduce, and communicate their climate footprint. Footprint calculations take mere minutes where traditional methods take months. The platform houses the largest dataset delivering climate footprints for food, designed for real-time and networked supply chain oversight and emissions-hotspot identification for accelerated climate decisions. Additional infrastructure innovations include sandbox environments for business risk and investment mitigation. The company was founded in Gothenburg in 2019 and boasts a list of clients from challenger brands like Oatly and Tenzing to household food names such as Dole and Cloetta.
 • Responsibly is a technology platform to track and take action on sustainability in your supply chain. Move away from arbitrary surveys, and use Responsibly's advanced AI to aggregate and centralize all data on your suppliers and compute their sustainability footprint without engaging them. Integrate actionable and customizable sustainability scorecards in the purchasing process, and manage and monitor progress across sustainability objectives like decarbonization, living wages or compliance. Collaborate with the supplier to improve their performance, and empower the supplier with easy-to-use guidance on how to improve their performance.

 CSR Skåne logotyp utan bakgrundÄnnu inte medlem i nätverket? Du registrerar dig enkelt här!

25 augusti: Gröna finansieringsmöjligheter från experterna

Välkommen till nästa CSR Skåne-förmiddag, fylld med tips från de med gedigen erfarenhet inom området!

Vi har märkt av växtvärk bland många företag i vårt nätverk. Det finns en mängd hållbara produkter och lösningar, men också ett behov av att få ut dessa på den internationella marknaden. Några företag saknar finansiering, andra saknar verktyg om hur man går till väga. Vare sig du har massor av erfarenhet eller behöver råd för att kunna börja skala upp och exportera: följ med till CSR Skånes träff den 25 augusti.
 
 
Vi kommer att få höra lärorika presentationer från Svensk Exportkredit, Nefco och EKN.
 
Datum: 25 augusti 2022
 
Tid: 09.00–10.30
 
Plats: (Hybrid) Zoom eller på plats vid vårt Malmökontor (Södra Promenaden 51). Det finns möjlighet till mingel med deltagarna efteråt. Vill du delta på plats? Skicka ett mejl till Caroline Charlier () med rubrik “Export & Hållbara investeringar”.
 
Kostnad: Gratis för medlemmar i TEM:s nätverk (CSR Skåne och NCSH). Övriga: 995 kr ex. moms (reducerat pris!).
 
Agenda
09.00–09.05     TEM/CSR Skåne Caroline Charlier, moderator – Välkomna
09.05–09.20     Svensk Exportkredit Max Hedberg (Kundansvarig) och Johan Henningsson (Senior Sustainability Specialist)
09.25–09.40     Nefco Joakim Svahn (Investment Officer)
09.45–10.00     EKN Marcus Nilsson (Senior Underwriter)
10.05–10.30     Frågor och diskussion 
 
Häng och mingel efteråt för de som kan och vill!

Mer om de medverkande bolagen:

 • Svensk Exportkredit är ett statligt bolag som finansierar svenska exportföretag, deras underleverantörer och utländska kunder. Max Hedberg kommer att berätta om deras finansieringslösningar och Johan Henningsson om hur hållbara finansieringslösningar fungerar.
 • NefcoThe Nordic Green Bank – riktar sin finansiering till små och medelstora bolag (SMB) som satsar internationellt med lösningar som har positiv inverkan på miljö och klimat. Nefco erbjuder lån på marknadsvillkor, investeringskapital samt stöd till förstudier för internationalisering till nordiska SMB.
 • EKN har regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Det gör de genom att försäkra exportföretag och banker mot risken att inte få betalt. Marcus Nilsson kommer även att ge oss en inblick i EKN:s olika finansieringslösningar, som ökar möjligheten för exportföretag och deras underleverantörer att få ja från banken då EKN täcker bankens risk. 

 CSR Skåne logotyp utan bakgrundÄnnu inte medlem i nätverket? Du registrerar dig enkelt här!

Nytt projekt ombord, finansierat av Svenska institutet

Låt oss tillsammans minska läkemedelsrester i Östersjöregionen!

Det är med glädje som vi nu kan meddela NCSH:s senaste projektdeltagande i partnerskap med Scanbalt från Estland och Lithuanian Biotechnology Association, samt i samarbete med Business Region Göteborg: Closing gaps: Techniques and solutions for reducing pharmaceutical residuals in the Baltic Sea region.

 • Har du eller känner du till en lösning som minskar läkemedelsrester i avfall från sjukvården? Berätta om denna lösning för oss! Kontakta Caroline Charlier på .

Östersjön är ett område som delas av flera nationer och som har ett komplext ekosystem. På grund av detta kräver området gemensamma åtgärder för att öka ett tvärsektoriellt samarbete och förbättra vattnets hälsa.

Från DIG är vi intresserade av att veta om befintliga tekniker, lösningar, processer och avfallshanteringssystem som kan hindra läkemedelsrester från att nå hav och avloppsvatten. Med det sagt vill vi stoppa dessa rester så tidigt som möjligt i processen – i allt från tillverkning av läkemedel och hantering av använda läkemedel, till ledningssystem på sjukhus, avfallshantering i städer, städning på sjukhus och så vidare.

Meddela oss gärna om vilka lösningar som finns där ute!

Om projektet

Läkemedelsrester från hälso- och sjukvårdssektorn och deras miljöpåverkan är nyckelområden där tekniska, operativa och normativa klyftor mellan länder måste minska.

Med detta mål kommer partnerna i projektet att samarbeta horisontellt under de kommande åtta månaderna. Vi kommer att dela med oss av, och jämföra, tekniker och förutsättningar för användandet av innovativa lösningar – lösningar som kan minska läkemedelsrester inom sjukvården i Östersjöländerna.

Projektet kommer att bidra till att minska och täppa till befintliga klyftor (tekniska och operativa) bland de involverade aktörerna. Det kommer även att dela med sig av och jämföra tekniker, förhållanden och innovativa lösningar – allt med det långsiktiga målet att minska påverkan på miljön.

Läs mer här


Detta projekt finansieras av Svenska institutet.

svenska institutet logotyp

Underkategorier

Sida 1 av 51

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2023 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.