sven

Tillsammans för ett mer hållbart Skåne

CSRSkåne renTEM:s nätverk CSR Skåne består av över 100 företag och organisationer i alla storlekar och inom vitt skilda branscher, men med ett gemensamt miljöintresse och samhällsengagemang. Nätverket samlar dessa organisationer för att möjliggöra kunskapsutbyte och affärsnytta. Genom våra träffar och seminarier skapar vi en mötesplats där offentliga verksamheter och näringslivet diskuterar sina utmaningar, där innovativa små aktörer kan möta etablerade giganter och där vi alla kan dela med oss av expertis och erfarenhet. 

CSR Skåne Uppdaterad 1811 2021 Medlemskarta uppdaterad november 2021


Vision

CSR Skåne är en plattform för verksamheter i Skåne som arbetar med socialt- och miljöansvar, oavsett bransch eller storlek. Vårt mål är underlätta samverkan och att tillsammans med våra medlemmar sprida kunskaper och dela erfarenheter inom området för att bidra till en hållbar utveckling av skånska organisationer. 


Om nätverket

CSR Skåne har verkat för att utveckla organisationers hållbarhetsarbete i över 10 år. Under nätverksträffar och seminarium diskuterar vi aktuella frågor inom miljöansvar och socialt ansvar. Varje nätverksträff äger rum hos någon av nätverksmedlemmarna och fokuserar på ett särskilt ämne, genom presentationer av experter inom ämnet, diskussioner eller workshops. Ett medlemskap i nätverket bidrar också till att företag och andra organisationer som engagerar sig i samhällsutvecklingen stärker sina relationer till anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter samtidigt som de bygger sitt varumärke, stärker sin konkurrenskraft och ökar lönsamheten.


Medlemskap

Genom deltagande i CSR Skåne får våra medlemmar möjlighet att byta erfarenheter, öka sina kunskaper, sitt engagemang och sina kontaktnätverkMedlemskapet är knutet till organisation och inte till person. Vid varje tillfälle kan två valfria medarbetare per organisation delta, vilket gör att de i organisationen mest intresserade personerna komma till träffar med passande tema. 

     Kunskapsutbyte

 • Nätverksträffar med rundvandring hos någon av nätverksmedlemmarna. Vid varje träff lyfts ett aktuellt ämne (t.ex. hållbarhetsredovisning, mångfald och inkludering eller cirkulär ekonomi) och deltagarna får ta del av expertpresentationer samt diskutera kring temat 
 • Exklusiva inbjudningar in till seminarier och workshops kring hållbarhet arrangerade av TEM 
 • Möjlighet att delta i gemensamma projekt


  Marknadsföring
 • Organisationen marknadsförs som medlem i CSR Skåne. Organisationens logotype och länk läggs till på www.csrskane.se 
 • Rätt att använda medlemskapet i CSR Skåne och CSR Skånes logotype i sin egen kommunikation, exempelvis på sin hemsida
 • Möjlighet att marknadsföra sin organisation till nätverket genom att agera värd för eller hålla en presentation på en av våra nätverksträffar 
 • Möjlighet att knyta värdefulla kontakter med andra engagerade yrkesverksamma


  Kompetensutveckling
 • Gratis deltagande för två personer per tillfälle på kursen Introduktion till hållbarhet samt Introduktion till hållbar sjukvård i samarbete med vårt systernätverk NCSHKursen ges varje halvår
 • Rabatter på utbildningar och konferenser
 • Tillgång till CSR Skånes exklusiva LinkedIn-grupp där aktuella rapporter och forskningsresultat inom området delas


Medlemskapsavgifter

Mindre organisationer med upp till 10 anställda samt biståndsorganisationer                      4 250 kr ex. moms
Mellanstora organisationer med upp till 250 anställda                                                             6 900 kr ex. moms
Stora organisationer med fler än 250 anställda                                                                         9 000 kr ex. moms

Ovanstående avgifter innebär medlemskap i CSR Skåne under ett år. Lägg märke till att avgiften kan komma att regleras med hänsyn till inflation.

För mer information, kontakta oss på TEM på 040 - 606 55 80 eller kontakta nätverksansvarig,

 


Nätverksaktiviteter 2021

Våra nätverksträffar är kostnadsfria för medlemmar i CSR Skåne. Som gäst betalar du en deltagaravgift på 2 950 kr exkl. moms. På träffarna får vi möjlighet att lyssna på givande föreläsningar, fördjupa våra kunskaper i workshops och mingla med andra yrkesverksamma inom hållbarhetsområdet. Mer information om träffarnas tema och talare hittar du i kalendern

 

Du kan läsa mer om CSR Skånes tidigare nätverksträffar här >>

 

 


Medlemmar i CSR Skåne

Abkati (AB Karosstillbehör)
Above Agency
Accus
Advokatfirman Vinge
Alfdex
Aspekta
Avensia AB
Axis Communications
Barnfonden
Boliden Bergsöe AB
Bona AB
Caldic Sweden AB
Castellum
CGI Sverige AB
Clemondo AB
Climat80
Coompanion
Draftit
E.ON Sverige AB
Ecoonline AB
EMC
EMVE
Explizit Environment AB
Faiveley Transport Nordic AB
Faktum
Felestad New Wave Profile
Finsam Lund
Folktandvården
Företagarna
Glamox
Greenfood
Haldex
Hemsö Fastighets AB
Hr Björkmans entrémattor
HUT Skåne
Höganäs Sweden AB
Hörby Bruk
IKEA svenska försäljning
Individuell Människohjälp
InventiAir 
Kommunstyrelsen (Malmö Näringslivsenhet)
LU, Lunds Universitet
Lunds kommuns fastigheter 
Länsstyrelsen Skåne
Malmö Arena Hotel
Malmö Kommuns Parkerings AB
Malmö mot Diskriminering
Mannheimer Swartling
Marknadsföreningen i Malmö
Massive Entertainment
Media Evolution
MINE
Mitt Liv 
Nobina
Nordic Center for Sustainable Healthcare
Nordic Waterproofing
Packbridge
Peab Anläggning
PMC Hydraulics
Position Green
Primärvården
Procurator
Purac
Pågen
Region Skåne Labmedicin
Region Skåne, Regionstyrelsen 
Region Skåne, Skånes sjukhus Nordväst 
Rejlers Sverige
Reshape
Resurs Holding
Ronald McDonald Hus i Lund
Saint-Gobain Ecophon Aktiebolag
Scandic
Skanska Sverige AB
Skånemejerier
Skånes Universitetssjukhus
Small Agency
Social Venture Network
Solenco
Sony Nordic
Sparbanken Syd
SPP Pension och Försäkring
Stiftelsen TEM vid Lunds Universitet
Swegon Sverige AB
Sysav
Trägårdh
VA Syd
Wihlborgs Fastigheter
Vossloh

KONTAKT:

Caroline Charlier 

+46 (0) 708 92 73 03

 

 

 

CSR SKÅNES SENASTE MEDLEM:

InventiAir logga


 NÄSTA TRÄFF MED CSR SKÅNE:

Till TEM:s kalender >>


Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2022 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.