sven

Tillsammans för ett mer hållbart näringsliv i södra Sverige

CSRSkåne ren

Fr.o.m. den 1 november 2023 har HUT Skåne tagit över CSR Skånes nätverk.

Till CSR Skånes nya sida >>


CSR Skåne är ett regionalt partnerskap för globala hållbarhetsfrågor.

Vi är övertygade om att kunskaps- och erfarenhetsutbyte är nyckeln till att driva en grön utveckling i Skåne. Vare sig du är nybörjare på hållbarhetsscenen eller har flera års erfarenhet, är CSR Skåne för dig! 

Ett smakprov från senaste CSR Skåne-träffen >>

JPG logokarta CSR Skåne mars 2022

Medlemskarta uppdaterad juni 2023.

 

Bli medlem!

Läs mer om medlemskapet nedan

Nätverket består av över 100 företag och organisationer i alla storlekar, inom vitt skilda branscher. Medlemmarna, med ett gemensamt miljöintresse och samhällsengagemang, samlas i nätverket för att dela kunskap, stötta och skapa affärsnytta.

Genom våra träffar och seminarier formar vi en mötesplats där offentliga verksamheter och näringsliv diskuterar hållbarhetsutmaningar. Här möter innovativa, mindre aktörer etablerade giganter i ett sammanhang där alla kan dela med sig av expertis och erfarenhet. 


Vision

CSR Skånes mål är att underlätta samverkan och tillsammans med våra medlemmar sprida kunskap och dela erfarenheter inom hållbarhetsområdet. Detta för att bidra till en hållbar utveckling av skånska organisationer. 


Om nätverket

CSR Skåne har verkat för att utveckla organisationers hållbarhetsarbete i över 10 år. Under nätverksträffar diskuterar vi aktuella frågor inom miljöansvar och socialt ansvar, genom presentationer av de med stor erfarenhet inom ämnet. 

Ett medlemskap i nätverket bidrar till att du som företag eller annan organisation engagerar dig i samhällsutvecklingen och stärker din relation till anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter. Samtidigt kan du bygga ditt varumärke, stärka din konkurrenskraft och öka din lönsamhet.

Följ oss på LinkedIn här


Medlemskap

Genom deltagande i CSR Skåne får våra medlemmar möjlighet att byta erfarenheter, öka sina kunskaper, sitt engagemang och sina kontaktnätverk. Medlemskapet är knutet till organisation och inte till person. Vid varje tillfälle kan två valfria medarbetare per organisation delta, vilket gör att de i organisationen mest intresserade personerna kan komma till träffar med passande tema. 

Klicka här för att registrera ditt medlemskap!

       Kunskapsutbyte

  • Nätverksträffar med rundvandring hos någon av nätverksmedlemmarna. Vid varje träff lyfts ett aktuellt ämne (t.ex. hållbarhetsredovisning, mångfald och inkludering eller cirkulär ekonomi) och deltagarna får ta del av expertpresentationer samt diskutera kring temat. 
  • Exklusiva inbjudningar in till seminarier och workshops kring hållbarhet arrangerade av TEM. 
  • Möjlighet att delta i gemensamma projekt.

 

       Marknadsföring

  • Organisationen marknadsförs som medlem i CSR Skåne. Organisationens logotyp läggs till på www.csrskane.se 
  • Rätt att använda medlemskapet i CSR Skåne och CSR Skånes logotype i sin egen kommunikation, exempelvis på sin hemsida
  • Möjlighet att marknadsföra sin organisation till nätverket genom att agera värd för eller hålla en presentation på en av våra nätverksträffar 
  • Möjlighet att knyta värdefulla kontakter med andra engagerade yrkesverksamma

Kompetensutveckling

  • Gratis deltagande för två personer per tillfälle på kursen Introduktion till hållbarhet samt Introduktion till hållbar sjukvård i samarbete med vårt systernätverk NCSHKursen ges varje halvår
  • Rabatter på utbildningar och konferenser
  • Tillgång till CSR Skånes exklusiva LinkedIn-grupp där aktuella rapporter och forskningsresultat inom området delas

Medlemskapsavgifter

Mindre organisationer med upp till 10 anställda samt biståndsorganisationer                      4 250 kr ex. moms
Mellanstora organisationer med upp till 250 anställda                                                           6 900 kr ex. moms
Stora organisationer med fler än 250 anställda                                                                      9 000 kr ex. moms

Ovanstående avgifter innebär medlemskap i CSR Skåne under ett år. Lägg märke till att avgiften kan komma att regleras med hänsyn till inflation.

För mer information, kontakta oss på .


Nätverksaktiviteter 2023

Våra nätverksträffar är kostnadsfria för medlemmar i CSR Skåne. Som gäst betalar du en deltagaravgift på 995 kr exkl. moms. På träffarna har du möjlighet att lyssna på givande föreläsningar, fördjupa dina kunskaper i workshops och mingla med andra yrkesverksamma inom hållbarhetsområdet. Mer information om träffarnas tema och talare hittar du i kalendern

Här kan du läsa mer om våra tidigare träffar >>


Medlemmar i CSR Skåne

Above Agency
Accus
Advokatfirman Vinge
Alfdex
Aspekta
Avensia AB
Barnfonden
Boliden Bergsöe AB
Bona AB
Botildenborg
Caldic Sweden AB
Castellum
Climat80
Coompanion
CSR Västsverige
E.ON Sverige AB
Ecoonline AB
EMC
Faiveley Transport Nordic AB
Faktum
Felestad New Wave Profile
Finsam Lund
Folktandvården
Företagarna
Glamox
Greenfood
Haldex
Hemsö Fastighets AB
Hr Björkmans entrémattor
HUT Skåne
Höganäs Sweden AB
Hörby Bruk
IKEA svenska försäljning
Individuell Människohjälp
InventiAir 
Kommunstyrelsen (Malmö Näringslivsenhet)
LU, Lunds Universitet
Lunds kommuns fastigheter 
Länsstyrelsen Skåne
Malmö Arena Hotel
Malmö Kommuns Parkerings AB
Malmö mot Diskriminering
Mannheimer Swartling
Marknadsföreningen i Malmö
Media Evolution
MINE
Mitt Liv 
My Dream Now
Nobina
Nordic Center for Sustainable Healthcare
Nordic Waterproofing
Order Nordic
Packbridge
Peab Anläggning
PMC Hydraulics
Primärvården
Procurator
Purac
Region Skåne Labmedicin
Region Skåne, Regionstyrelsen 
Region Skåne, Skånes sjukhus Nordväst 
Reshape
Ronald McDonald Hus i Lund
Saint-Gobain Ecophon AB
SEK
Skanska Sverige AB
Skånemejerier
Skånes Universitetssjukhus
Social Venture Network
Solenco
Sony Nordic
Sparbanken Syd
SPP Pension och Försäkring
Stiftelsen TEM vid Lunds universitet
Sysav
VA Syd
Wihlborgs Fastigheter
Vossloh

KONTAKT:

Johannes Brundin

+46 (0)730 67 74 31

 

 

 

CSR SKÅNES
NYASTE MEDLEM:

     My Dream Now


 NÄSTA TRÄFF MED CSR SKÅNE:

Till kalendern >>


Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2023 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.