TEM • Södra Promenaden 51 • Malmö • SWEDEN • Tel: +46 (0)40-606 55 80 • E-post:

sok-mobil

Translate the page

svarzh-CNenfrdeitjaes

Tillsammans för ett mer hållbart Skåne

CSRSkåne

TEM:s nätverk CSR Skåne består av cirka 100 företag och organisationer i alla storlekar och inom vitt skilda branscher, men med ett gemensamt miljöintresse och samhällsengagemang. Nätverket samlar dessa organisationer för att möjliggöra kunskapsutbyte och affärsnytta. Genom våra träffar och seminarier skapar vi en mötesplats där offentliga verksamheter och näringslivet diskuterar sina utmaningar, där innovativa små aktörer kan möta etablerade giganter och där vi alla kan dela med oss av expertis och erfarenhet. Tillsammans med TEM:s andra nätverk Nordic Center for Sustainable Healthcare har vi nära 200 medlemmar från företag, NGO:s, och offentlig sektor.

MEDLEMMAR I CSR SKÅNE: 

Bilden uppdaterad 2019-10-10


Vision

CSR Skåne är en plattform för verksamheter i Skåne som arbetar med socialt- och miljöansvar, oavsett bransch eller storlek. Nätverket har som målsättning att växa kontinuerligt och omfatta alla sydsvenska verksamheter med ett stort intresse kring hållbarhetsfrågor. Genom deltagande i CSR Skåne får medlemsorganisationer möjlighet att byta erfarenheter, marknadsföra sitt engagemang, öka kunskaper och kontaktnätverk.


Om nätverket

CSR Skåne är en vidareutveckling av TEM:s miljönätverk som funnits i ett 15-tal år. Under nätverksträffar diskuterar vi aktuella frågor inom miljöansvar och socialt ansvar. Varje nätverksträff sker i form av studiebesök hos någon av nätverksmedlemmarna och fokuserar på ett särskilt ämne, genom presentationer av experter inom ämnet, diskussioner eller workshops. Ett medlemskap i nätverket bidrar också till att företag och andra organisationer som engagerar sig i samhällsutvecklingen stärker sina relationer till anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter samtidigt som de bygger sitt varumärke, stärker sin konkurrenskraft och ökar lönsamheten.


Medlemskap

 • Genom deltagande i CSR Skåne får våra medlemsorganisationer möjlighet att byta erfarenheter, öka sina kunskaper, sitt engagemang och sina kontaktnätverk 


  Kunskapsutbyte
 • Åtta nätverksträffar per år med rundvandring hos någon av nätverksmedlemmarna. Vid varje träff lyfts ett aktuellt ämne (t.ex. hållbarhetsredovisning, kompetensutveckling i lagstiftning eller cirkulär ekonomi) och deltagarna får ta del av expertpresentationer och diskutera kring temat 
 • Exklusiva inbjudningar in till seminarier och workshops kring hållbarhet arrangerade av TEM 
 • Möjlighet att delta i gemensamma projekt


  Marknadsföring
 • Organisationen marknadsförs som medlem i CSR Skåne. Organisationens logotype och länk läggs till på www.csrskane.se 
 • Rätt att använda medlemskapet i CSR Skåne och CSR Skånes logotype i sin egen kommunikation, exempelvis på sin hemsida
 • Möjlighet att marknadsföra sin organisation till nätverket genom att agera värd för eller hålla en presentation på en av våra nätverksträffar 
 • Möjlighet att knyta värdefulla kontakter med andra engagerade yrkesverksamma


  Kompetensutveckling
 • Gratis deltagande för två personer per tillfälle på kursen Introduktion i CSR. Kursen ges varje halvår
 • 25 % rabatt på alla TEM:s öppna utbildningar inom bl a ISO 14001 eller Hållbarhetsredovisning

Medlemskapet är knutet till organisation och inte till person. Eftersom två personer från varje organisation är välkomma kan de i organisationen mest intresserade personerna komma till träffar med passande tema. Vi välkomnar ständigt nya medlemmar i nätverket!


Medlemskapsavgifter

Mindre organisationer med upp till 10 anställda samt biståndsorganisationer                      3 900 kr ex. moms
Mellanstora organisationer med upp till 250 anställda                                                       6 500 kr ex. moms
Stora organisationer med fler än 250 anställda                                                                8 500 kr ex. moms

Ovanstående avgifter innebär medlemskap i CSR Skåne under ett år. Lägg märke till att avgiften kan komma att regleras med hänsyn till inflation.

För mer information, kontakta oss på TEM på 040 - 606 55 80 eller kontakta nätverksansvarig Linnea Turnstedt via mail eller telefon: +46(0)708 – 92 73 05


Nätverksaktiviteter 2019

Våra nätverksträffar är kostnadsfria för medlemmar i CSR Skåne. Som gäst betalar du en deltagaravgift på 2 950 kr exkl. moms. På samtliga träffar får vi möjlighet att lyssna på givande föreläsningar och mingla med andra yrkesverksamma inom hållbarhetsområdet. Mer information om träffarnas tema och talare hittar du i respektive inbjudan nedan. Listan över höstens nätverksträffar kommer att uppdateras inom kort.

 Datum  

Tema

Mer information  

 17 januari 

Hållbarhetstrender 2019

Under CSR Skånes första träff 2019 kommer vi att blicka framåt:
Vilka är de stora trenderna inom hållbarhetsområdet som kommer att etablera sig?

Inbjudan >>
13 februari

 Jämställdhetsintegrering

Uppstartsmöte för projektet kring integrering av jämställdhetsfrågor i befintliga ledningssystem.

Inbjudan >>
14 mars

Introduktion till CSR 

En grundläggande utbildning för dig som vill få insikt i hur hållbarhetsarbete kan fungera
rent praktiskt i olika verksamheter.

Mer information >>
20 mars

 Resor och transporter

För många orgaisationer är resor och transporter en av de största miljöaspekterna.
Hur kan och bör dessa hanteras för att minska den negativa miljöpåverkan? 

 Inbjudan >>
 24 april

 Mätning och målsättning av hållbarhetsarbetet

Under denna träff kommer vi att diskutera hur vår miljöpåverkan kan mätas samt hur insamladet av denna
information kan hjälpa oss i målsättningen av hållbarhetsarbetet.

Inbjudan >>
23 maj

CSR Skåne firar 10 år!

Vi firar att nätverket funnits i 10 år genom att bjuda in till mingel och paneldiskussioner
kring hållbart företagande

Inbjudan >>
11 augusti

 Klädbyte på Malmöfestivalen

Tillsammans med Scandic och Swopshop anordnar vi ett klädbytarevent för dig
som vill uppdatera din garderob på ett mer hållbart sätt.

Inbjudan >>
 14 augusti

 CSR Skåne Lounge

För tredje året i rad anordnar CSR Skåne tillsammans med Scandic ett hållbarhetsevent på
Malmöfestivalen. I år fokuserar vi på matproduktion och -konsumtion.

 Inbjudan >>
 4 september

 Integrering av jämställdhet i ledningssystem

Slutseminarium för vårt projekt kring jämställdhet i befintliga ledningssystem.
Under seminariumet kommer en slutresultatet från projektet att presenteras. 

 Inbjudan >>
 12 september  
Introduktion till CSR

En grundläggande utbildning för dig som vill få insikt i hur hållbarhetsarbete kan fungera
rent praktiskt i olika verksamheter.

Inbjudan >>
 26 september 

 Mångfald och inkludering i arbetslivet

Genom att arbeta med detta skapas inte bara en bättre arbetsmiljö med
mer välmående medarbetare utan det har även en direkt positiv inverkan på resultat.

Inbjudan >> 
31 oktober 

Hållbarhetsrisker

Det finns en rad risker som kan kopplas till hållbarhet. Hur kan vi hantera dessa på
bästa sätt? Vi fokuserar på ett antal områden och går på djupet i dessa. 

Inbjudan >>
10 december

Hållbara inköp

Arbetet med leverantörer har stor påverkan på verksamhetens totala hållbarhetsprestanda. 
Genom att arbeta aktivt med kravställning, styrning och uppföljning kan man göra stor skillnad.

Inbjudan >>

 

Vill du läsa mer om våra tidigare nätverksaktiviteter?

Här hittar du en sammanställning av våra träffar och utflykter som vi anordnat för våra medlemmar!

Pil

 


Nätverksträffar


Medlemmar i TEM:s nätverk

Sony Mobile Communications
Above Sparbanken Syd
Accus Lunds Kommuns Fastighets
SPP Pension och Försäkring
Advokatfirman Vinge Stena Technoworld
Alfdex
Malmö Arena Hotel SWEP International  
Axis Communications SYSAV
Barnfonden TEM
Berendsen Textile Service
Mannheimer Swartling Advokatbyrå Thule Group
Björklund Isolering och Bygg Trivector
Boliden Bergsöe AB VA Syd  
Bona AB Mazars Revisionsbyrå Vattenfall
Caldic Sweden Wihlborgs Fastigheter  
Castellum Öresund MINE
CGI Sverige
Mitt Liv Vossloh Nordic Switch Systems  
Clemondo    
Coompanion Nobina  
Diab Group Nordic Waterproofing
DONG Energy
NSR Återvinning  
EcoOnline Packbridge  
E.ON Sverige Parkering Malmö  
Explizit Peab Anläggning  
 Position Green  
Faively Transport
 Procurator
Faktum Purac
Felestad New Wave Profile Pågen  
Qlik  
Region Skåne, Labmedicin  
Folktandvården Region Skåne, Skånevård Kryh  
Region Skåne, Skånevård Sund  
Furuboda Arbetsmarknad
Försäkringskassan Resurs Holding  
Roots of Malmö    
 Rädda Barnen  
Hållbar Utveckling Skåne (HUT Skåne) Saint Gobain Ecophon  
Scandic  
Hörby Bruk AB Skanska
 
Skåne Stadsmission  
Skånemejerier  
Skånes Universitetssjukhus  
   Small Agency  
     

Tabellen uppdaterad 2019-01-07

 

CSR SKÅNES NYASTE MEDLEMMAR: 


 NÄSTA TRÄFF MED CSR SKÅNE:

Hållbarhetsrisker 
31 oktober,
13.00-16.00


Till TEM:s kalender >>


KONTAKT:

Linnea Turnstedt

+46708 - 92 73 05

 

 

Vilka är vi på TEM?                                        

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. 
Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver
också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.    

 

Kontakta oss!


040-606 55 80
Nyhetsbrev

 

                                                 

 

 

Scroll to top