TEM • Södra Promenaden 51 • Malmö • SWEDEN • Tel: +46 (0)40-606 55 80 • E-post:

sok-mobil

Translate the page

svarzh-CNenfrdeitjaes

Tillsammans för ett mer hållbart Skåne

TEM:s nätverk CSR Skåne består av cirka 100 företag och organisationer i alla storlekar och inom vitt skilda branscher, men med ett gemensamt miljöintresse och samhällsengagemang. Nätverket samlar dessa organisationer för att möjliggöra kunskapsutbyte och affärsnytta. Genom våra träffar och seminarier skapar vi en mötesplats där offentliga verksamheter och näringslivet diskuterar sina utmaningar, där innovativa små aktörer kan möta etablerade giganter och där vi alla kan dela med oss av expertis och erfarenhet. 

MEDLEMMAR I CSR SKÅNE: 

Bilden uppdaterad 2019-10-10


Vision

CSR Skåne är en plattform för verksamheter i Skåne som arbetar med socialt- och miljöansvar, oavsett bransch eller storlek. Vårt mål är underlätta samverkan och att tillsammans med våra medlemmar sprida kunskaper och dela erfarenheter inom området för att bidra till en hållbar utveckling av skånska organisationer. 


Om nätverket

CSR Skåne har verkat för att utveckla organisationers hållbarhetsarbete i över 10 år. Under nätverksträffar och seminarium diskuterar vi aktuella frågor inom miljöansvar och socialt ansvar. Varje nätverksträff äger rum hos någon av nätverksmedlemmarna och fokuserar på ett särskilt ämne, genom presentationer av experter inom ämnet, diskussioner eller workshops. Ett medlemskap i nätverket bidrar också till att företag och andra organisationer som engagerar sig i samhällsutvecklingen stärker sina relationer till anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter samtidigt som de bygger sitt varumärke, stärker sin konkurrenskraft och ökar lönsamheten.


Medlemskap

Genom deltagande i CSR Skåne får våra medlemmar möjlighet att byta erfarenheter, öka sina kunskaper, sitt engagemang och sina kontaktnätverkMedlemskapet är knutet till organisation och inte till person. Vid varje tillfälle kan två valfria medarbetare per organisation delta, vilket gör att de i organisationen mest intresserade personerna komma till träffar med passande tema. 

     Kunskapsutbyte

 • Runt åtta nätverksträffar per år med rundvandring hos någon av nätverksmedlemmarna. Vid varje träff lyfts ett aktuellt ämne (t.ex. hållbarhetsredovisning, mångfald och inkludering eller cirkulär ekonomi) och deltagarna får ta del av expertpresentationer samt diskutera kring temat 
 • Exklusiva inbjudningar in till seminarier och workshops kring hållbarhet arrangerade av TEM 
 • Möjlighet att delta i gemensamma projekt

  Marknadsföring
 • Organisationen marknadsförs som medlem i CSR Skåne. Organisationens logotype och länk läggs till på www.csrskane.se 
 • Rätt att använda medlemskapet i CSR Skåne och CSR Skånes logotype i sin egen kommunikation, exempelvis på sin hemsida
 • Möjlighet att marknadsföra sin organisation till nätverket genom att agera värd för eller hålla en presentation på en av våra nätverksträffar 
 • Möjlighet att knyta värdefulla kontakter med andra engagerade yrkesverksamma


  Kompetensutveckling
 • Gratis deltagande för två personer per tillfälle på kursen Introduktion i CSR. Kursen ges varje halvår
 • 25 % rabatt på alla TEM:s öppna utbildningar inom bl a ISO 14001 eller Hållbarhetsredovisning
 • Tillgång till CSR Skånes exklusiva LinkedIn-grupp där aktuella rapporter och forskningsresultat inom området delasMedlemskapsavgifter

Mindre organisationer med upp till 10 anställda samt biståndsorganisationer                      3 900 kr ex. moms
Mellanstora organisationer med upp till 250 anställda                                                       6 500 kr ex. moms
Stora organisationer med fler än 250 anställda                                                                8 500 kr ex. moms

Ovanstående avgifter innebär medlemskap i CSR Skåne under ett år. Lägg märke till att avgiften kan komma att regleras med hänsyn till inflation.

För mer information, kontakta oss på TEM på 040 - 606 55 80 eller kontakta nätverksansvarig Linnea Turnstedt via mail eller telefon: +46(0)708 – 92 73 05


Nätverksaktiviteter 2019

Våra nätverksträffar är kostnadsfria för medlemmar i CSR Skåne. Som gäst betalar du en deltagaravgift på 2 950 kr exkl. moms. På träffarna får vi möjlighet att lyssna på givande föreläsningar, fördjupa våra kunskaper i workshops och mingla med andra yrkesverksamma inom hållbarhetsområdet. Mer information om träffarnas tema och talare hittar du i respektive inbjudan nedan. 

 Datum  

Tema

Mer information  

 17 januari 

Hållbarhetstrender 2019

Under CSR Skånes första träff 2019 kommer vi att blicka framåt:
Vilka är de stora trenderna inom hållbarhetsområdet som kommer att etablera sig?

Inbjudan >>
13 februari

 Jämställdhetsintegrering

Uppstartsmöte för projektet kring integrering av jämställdhetsfrågor i befintliga ledningssystem.

Inbjudan >>
14 mars

Introduktion till CSR 

En grundläggande utbildning för dig som vill få insikt i hur hållbarhetsarbete kan fungera
rent praktiskt i olika verksamheter.

Mer information >>
20 mars

 Resor och transporter

För många orgaisationer är resor och transporter en av de största miljöaspekterna.
Hur kan och bör dessa hanteras för att minska den negativa miljöpåverkan? 

 Inbjudan >>
 24 april

 Mätning och målsättning av hållbarhetsarbetet

Under denna träff kommer vi att diskutera hur vår miljöpåverkan kan mätas samt hur insamladet av denna
information kan hjälpa oss i målsättningen av hållbarhetsarbetet.

Inbjudan >>
23 maj

CSR Skåne firar 10 år!

Vi firar att nätverket funnits i 10 år genom att bjuda in till mingel och paneldiskussioner
kring hållbart företagande

Inbjudan >>
11 augusti

 Klädbyte på Malmöfestivalen

Tillsammans med Scandic och Swopshop anordnar vi ett klädbytarevent för dig
som vill uppdatera din garderob på ett mer hållbart sätt.

Inbjudan >>
 14 augusti

 CSR Skåne Lounge

För tredje året i rad anordnar CSR Skåne tillsammans med Scandic ett hållbarhetsevent på
Malmöfestivalen. I år fokuserar vi på matproduktion och -konsumtion.

 Inbjudan >>
 4 september

 Integrering av jämställdhet i ledningssystem

Slutseminarium för vårt projekt kring jämställdhet i befintliga ledningssystem.
Under seminariumet kommer en slutresultatet från projektet att presenteras. 

 Inbjudan >>
 12 september  
Introduktion till CSR

En grundläggande utbildning för dig som vill få insikt i hur hållbarhetsarbete kan fungera
rent praktiskt i olika verksamheter.

Inbjudan >>
 26 september 

 Mångfald och inkludering i arbetslivet

Genom att arbeta med detta skapas inte bara en bättre arbetsmiljö med
mer välmående medarbetare utan det har även en direkt positiv inverkan på resultat.

Inbjudan >> 
31 oktober 

Hållbarhetsrisker

Det finns en rad risker som kan kopplas till hållbarhet. Hur kan vi hantera dessa på
bästa sätt? Vi fokuserar på ett antal områden och går på djupet i dessa. 

Inbjudan >>
10 december

Hållbara inköp

Arbetet med leverantörer har stor påverkan på verksamhetens totala hållbarhetsprestanda. 
Genom att arbeta aktivt med kravställning, styrning och uppföljning kan man göra stor skillnad.

Inbjudan >>

 

Du kan läsa mer om CSR Skånes tidigare nätverksträffar här >>

 Nätverksträffar


Medlemmar i CSR Skåne

Abkati
Above Agency
Accus
Advokatfirman Vinge
Alfdex
Avensia AB
Axis Communications
Barnfonden
Berendsen Textile Service
Boliden Bergsöe AB
Bona AB
Caldic Sweden AB
Castellum
CGI Sverige AB
Clemondo AB
Coompanion
Draftit
E.ON Sverige AB
Ecoonline AB
Explizit Environment AB
Faiveley Transport Nordic AB
Faktum
Felestad New Wave Profile
Finsam Lund
Folktandvården
Furuboda Arbetsmarknad
Godsinlösen Nordic AB
Greenfood
Haldex
Hemsö Fastighets AB
HUT Skåne
Höganäs Sweden AB
Hörby Bruk
IKEA svenska försäljning
Individuell Människohjälp
LU, Lunds Universitet
Lunds kommuns fastigheter
Länsstyrelsen Skåne
Malmö Arena Hotel
Malmö Kommuns Parkerings AB
Malmö mot Diskriminering
Malmö Näringslivsenhet
Mannheimer Swartling
Marknadsföreningen i Malmö
Massive Entertainment
Mazars Revisionsbyrå
Media Evolution
MINE
Mitt Liv
Nobina
Nordic Waterproofing
NSR
Packbridge
Peab Anläggning
PMC Hydraulics
Position Green
Procurator
Purac
Pågen
QlikTech International AB
Region Skåne Labmedicin
Region Skåne, Regionstyrelsen 
Region Skåne, Skånes sjukhus Nordväst
Resurs Holding
Roots of Malmö
Rädda Barnen
Saint-Gobain Ecophon Aktiebolag
Scandic
Skanska Sverige AB
Skåne Stadsmission
Skånemejerier
Skånes Universitetssjukhus
Skånevård Kryh
Skånevård Sund
Small Agency
Sodexo
Solenco
Sony Mobile Communications
Sparbanken Syd
SPP Pension och Försäkring
Stena Recycling
SWEP
Sysav
Thule
Trivector
VA Syd
Vattenfall
Wihlborgs Fastigheter
Vossloh

 

CSR SKÅNES NYASTE MEDLEMMAR:

 


 NÄSTA TRÄFF MED CSR SKÅNE:

Hållbara inköp
10 december,
13.00-16.00


Till TEM:s kalender >>


KONTAKT:

Linnea Turnstedt

+46708 - 92 73 05

 

 

Vilka är vi på TEM?                                        

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. 
Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver
också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.    

 

Kontakta oss!


040-606 55 80
Nyhetsbrev

 

                                                 

 

 

Scroll to top