TEM • Altonagatan 3 • 211 38 Malmö • SWEDEN • Tel: +46 (0)40-606 55 80 • E-post:

sok-mobil

Translate the page

svarzh-CNenfrdeitjaes

Tillsammans för ett mer hållbart Skåne

CSRSkåne

TEM:s nätverk CSR Skåne består av cirka 100 företag och organisationer i alla storlekar och inom vitt skilda branscher, men med ett gemensamt miljöintresse och samhällsengagemang. Nätverket samlar dessa organisationer för att möjliggöra kunskapsutbyte och affärsnytta. Genom våra träffar och seminarier skapar vi en mötesplats där offentliga verksamheter och näringslivet diskuterar sina utmaningar, där innovativa små aktörer kan möta etablerade giganter och där vi alla kan dela med oss av expertis och erfarenhet. Tillsammans med TEM:s andra nätverk Nordic Center for Sustainable Healthcare har vi snart 200 medlemmar från företag, NGO:s, och offentlig sektor.

MEDLEMMAR I CSR SKÅNE: 

CSRSkåne7decBilden uppdaterad 2018-12-07
Se en fullständig lista på medlemmarna längst ner på sidan


Vision

CSR Skåne är en plattform för verksamheter i Skåne som arbetar med socialt- och miljöansvar, oavsett bransch eller storlek. Nätverket har som målsättning att växa kontinuerligt och omfatta alla sydsvenska verksamheter med ett stort intresse kring hållbarhetsfrågor. Genom deltagande i CSR Skåne får medlemsorganisationer möjlighet att byta erfarenheter, marknadsföra sitt engagemang, öka kunskaper och kontaktnätverk.


Om nätverket

CSR Skåne är en vidareutveckling av TEM:s miljönätverk som funnits i ett 15-tal år. Under nätverksträffar diskuterar vi aktuella frågor inom miljöansvar och socialt ansvar. Varje nätverksträff sker i form av studiebesök hos någon av nätverksmedlemmarna och fokuserar på ett särskilt ämne, genom presentationer av experter inom ämnet, diskussioner eller workshops. Ett medlemskap i nätverket bidrar också till att företag och andra organisationer som engagerar sig i samhällsutvecklingen stärker sina relationer till anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter samtidigt som de bygger sitt varumärke, stärker sin konkurrenskraft och ökar lönsamheten.

Under 2018 kommer CSR Skåne att fokusera på FN:s mål för hållbar utveckling, Sustainable Developement Goals, under nätverksträffarna. Vid varje träff kommer två av målen att introduceras närmare ur en teoretisk synvinkel och vi kommer sedan att få praktiska exempel på hur olika organisationer tillämpar målen på sin verksamhet. Målet är att deltagarna ska lämna träffarna med fördjupad kunskap och nya verktyg kring hur de kan integrera FN:s hållbarhetsmål i verksamheten på ett konkret och praktiskt sätt.


Medlemskap

 • Genom deltagande i CSR Skåne får våra medlemsorganisationer möjlighet att byta erfarenheter, öka sina kunskaper, sitt engagemang och sina kontaktnätverk 


  Kunskapsutbyte
 • Åtta nätverksträffar per år med rundvandring hos någon av nätverksmedlemmarna. Vid varje träff lyfts ett aktuellt ämne (t.ex. hållbarhetsredovisning, kompetensutveckling i lagstiftning eller cirkulär ekonomi) och deltagarna får ta del av expertpresentationer och diskutera kring temat 
 • Exklusiva inbjudningar in till seminarier och workshops kring hållbarhet arrangerade av TEM 
 • Möjlighet att delta i gemensamma projekt


  Marknadsföring
 • Organisationen marknadsförs som medlem i CSR Skåne. Organisationens logotype och länk läggs till på www.csrskane.se 
 • Rätt att använda medlemskapet i CSR Skåne och CSR Skånes logotype i sin egen kommunikation, exempelvis på sin hemsida
 • Möjlighet att marknadsföra sin organisation till nätverket genom att agera värd för eller hålla en presentation på en av våra nätverksträffar 
 • Möjlighet att knyta värdefulla kontakter med andra engagerade yrkesverksamma


  Kompetensutveckling
 • Gratis deltagande för två personer per tillfälle på kursen Introduktion i CSR. Kursen ges varje halvår
 • 25 % rabatt på alla TEM:s öppna utbildningar inom bl a ISO 14001 eller Hållbarhetsredovisning

Medlemskapet är knutet till organisation och inte till person. Eftersom två personer från varje organisation är välkomma kan de i organisationen mest intresserade personerna komma till träffar med passande tema. Vi välkomnar ständigt nya medlemmar i nätverket!


Medlemskapsavgifter

Mindre organisationer med upp till 10 anställda samt biståndsorganisationer                      3 900 kr ex. moms
Mellanstora organisationer med upp till 250 anställda                                                       6 400 kr ex. moms
Stora organisationer med fler än 250 anställda                                                                8 400 kr ex. moms

Ovanstående avgifter innebär medlemskap i CSR Skåne under ett år.

För mer information, kontakta oss på TEM på 040 - 606 55 80 eller kontakta nätverksansvarig Linnea Turnstedt via mail eller telefon: +46(0)708 – 92 73 05


Nätverksaktiviteter 2018

Våra nätverksträffar är kostnadsfria för medlemmar i CSR Skåne. Som gäst betalar du en deltagaravgift på 2 950 kr exkl. moms. På samtliga träffar får vi möjlighet att lyssna på givande föreläsningar och mingla med andra yrkesverksamma inom hållbarhetsområdet. Mer information om träffarnas tema och talare hittar du i respektive inbjudan nedan.

 

DATUM                AKTIVITET                                           TEMA                                  VÄRD & PLATS                     INBJUDAN
______________________________________________________________________________________________________________________

 25 jan               Nätverksträff                            Jämställdhet  & Jämlikhet                  Vinge, Malmö                       Inbjudan >>
13.00-16.00                                                  Fokus på internt arbete för att säker-
                                                                ställa en jämställd och jämlik verksamhet.                                 
______________________________________________________________________________________________________________________

 8 feb                Utbildning                                    Introduktion till CSR                                                                 
9.00-12.00                                                            Övergripande om CSR.                      TEM, Malmö                        Inbjudan >>    
                                                                   Gratis för medlemmar i nätverket.                                   ______________________________________________________________________________________________________________________

 27 feb               Nätverksträff                                         Vatten                                                                               
13.00-16.00                                               Vi diskuterar vattenhantering hela vägen        Kretseum, Malmö                Inbjudan >>  
                                                                     från verksamhetsavlopp till havet. 
______________________________________________________________________________________________________________________

 4 april                Nätverksträff                               Hälsa på arbetsplatsen
13.00-16.00                                           Hur bidrar man till välbefinnande för både med-      Medeon, Malmö                 Inbjudan >>
                                                         
arbetare och andra som påverkas av verksamheten?
__________________________________________________________________________________________________________

22 maj                  Nätverksträff                                Klimat och energi
13.00-16.00                                       Att minska vår klimatpåverkan är en nödvändighet.        E.ON, Malmö                    Inbjudan >>
                                                      Teori och praktiska exempel på hur man kan arbeta
                                                              med energieffektivisering och andra val.
______________________________________________________________________________________________________________________


23 augusti            Sommaraktivitet                        Biologisk mångfald
13.00-16.00                                       Hur påverkar våra verksamheter den omgivande naturen        SLU, Alnarp              Inbjudan >>
                                                         och hur kan vi dra nytta av alla ekosystemstjänster? 

______________________________________________________________________________________________________________________
11 september         Nätverksträff             Kunskap & inkludering för ett hållbart samhälle                                     

 13.00-16.00                             Kunskap och utbildning är en nyckel till utveckling inom många       Skåne Stadsmission,      Inbjudan >>
                                                 områden, inte minst hållbarhet. Dessutom tar vi upp mål kring                 Malmö

                                                             fattigdom, bl a med fokus på levnadslöner.
______________________________________________________________________________________________________________________

11 oktober         Nätverksträff                                      Hållbara städer
                                                     Allt fler flyttar till städerna. För nå målen krävs att framtidens            Schneider Electric,   Inbjudan >>                            
                                               städer är så väl inkluderande och säkra som hållbara. Här diskuteras                Lund
                                            hur vi kan bidra till planeringen av nya delar, samt utvecklingen av befintliga.
______________________________________________________________________________________________________________________

7 november      Nätverksträff          Företag som nyckelaktörer i det globala hållbarhetsarbetet
                                                     Företagen har en enromt viktig roll i vägen till en hållbar uveckling.    Innovation Skåne,  Inbjudan >>            
13.00-16.00                                  Under denna träff belyser vi olika delar i hur organisationer kan bidra             Lund
                                                       till att skapa en mer hållbar industri och därigenom omvärld. 
______________________________________________________________________________________________________________________

14 december     Nätverksträff         Hållbar konsumtion & produktion - tillsammans når vi dit
                                           Sättet vi producerar och konsumerar varor på är ohållbart. Men hur ska vi        Lst Skåne,  Inbjudan >>            
09.00-12.00                        ställa om sättet vi tillverkar på? Och hur kan vi på bästa sätt uppmuntra en                Malmö
                                                                          konsumentförändring?                 
______________________________________________________________________________________________________________________

  

Vill du läsa mer om våra tidigare nätverksaktiviteter?

Här hittar du en sammanställning av våra träffar och utflykter som vi anordnat för våra medlemmar!

Pil

 


Nätverksträffar


Medlemmar i TEM:s nätverk

Sony Mobile Communications
Above Sparbanken Syd
Accus Lunds Kommuns Fastighets
SPP Pension och Försäkring
Advokatfirman Vinge Stena Technoworld
Alfdex
Malmö Arena Hotel SWEP International  
Axis Communications SYSAV
Barnfonden TEM
Björklund Isolering och Bygg Mannheimer Swartling Advokatbyrå Thule Group
Boliden Bergsöe AB Trivector
Bona AB VA Syd  
Caldic Sweden Mazars Revisionsbyrå Vattenfall
Castellum Öresund Wihlborgs Fastigheter  
CGI Sverige MINE
Clemondo
  Vossloh Nordic Switch Systems  
Coompanion    Ängavallen
Nobina  
Diab Group Nordic Waterproofing
DONG Energy
NSR Återvinning  
EcoOnline Packbridge  
E.ON Sverige Parkering Malmö  
Explizit Peab Anläggning  
 
Faively Transport
Position Green
Faktum Purac
Felestad New Wave Profile Pågen  
Findus Sverige Qlik  
Region Skåne, Labmedicin  
Folktandvården Region Skåne, Skånevård Kryh  
Region Skåne, Skånevård Sund  
Furuboda Arbetsmarknad
Försäkringskassan Resurs Holding  
Roots of Malmö    
 Rädda Barnen  
Hållbar Utveckling Skåne (HUT Skåne) Saint Gobain Ecophon  
Scandic  
Hörby Bruk AB Skanska
 
Skåne Stadsmission  
Skånemejerier  
ISS Facility Services Skånes Universitetssjukhus  
   Small Agency  
     

Tabellen uppdaterad 2018-05-23

 

CSR SKÅNES NYASTE MEDLEMMAR:

 


 NÄSTA TRÄFF MED CSR SKÅNE:

Hållbar produktion och konsumtion

14 december,
09.00-12-00


Till TEM:s kalender >>


KONTAKT:

Linnea Turnstedt

+46708 - 92 73 05

 

 

Vilka är vi på TEM?                                        

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. 
Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver
också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.    

 

Kontakta oss!


040-606 55 80
Nyhetsbrev

 

                                                 

 

 

Scroll to top