TEM • Altonagatan 3 • 211 38 Malmö • SWEDEN • Tel: +46 (0)40-606 55 80 • E-post:

sok-mobil

Translate the page

svarzh-CNenfrdeitjaes
Datum:
11 sep 2018 13:00 - 16:30

Beskrivning

Kunskap & inkludering för ett hållbart samhälle

Under 2018 fokuserar CSR Skåne på FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vid varje nätverksträff kommer vi att fokusera på två av målen genom presentationer, diskussioner och workshops. Målet är att deltagarna ska få en god inblick i ämnet konkreta exempel på hur man kan utveckla arbetet med området rent praktiskt. 

Denna träff kommer att fokusera på mål 1, Ingen fattigdom, och mål 4, God utbildning för alla


          

Under träffen kommer vi att få lyssna på presentationer från organisationer som på ett framgångsrikt sätt arbetar med ett eller båda av dessa områdena. Vi kommer dessutom att få en rundvandring av gåvomottagningen hos dagens värd, Skåne Stadsmission. Redan nu bokade talare är:
- Pernilla Jonsson, Kommunikations- och insamlingschef, Skåne Stadsmission: Fattigdom i dagens samhälle
- Annika Mårtensson, Prorektor, på  LTH: Hållbarhet som en del av alla utbildningar
- Annette Steinrücken, Director R&D Internal Education Service, och Troy Raney, Technical Trainer, på Qlik International : Praktiska aspekter av utbildning, hur kan och bör vi hantera det i verksamheten?

NÄR: 11 september, 13.00-16.00, därefter rundvandring
VAR: Skåne Stadsmission, Malmö
KOSTNAD: Gratis för medlemmar i CSR Skåne/NCSH. För övriga deltagare: 2 950 kr ex. moms.
ANMÄLAN:   

Lägg märke till att nätverksträffen är för medlemmar i CSR Skåne. För mer information om CSR Skåne, se här >>

OBS, Som många andra arrangörer tillämpar CSR Skåne en no-show avgift vid utebliven närvaro eller avanmälan senare än 48 h innan evanemangets starttid. Denna avgift är 200 kr ex. moms. Lägg dock märke till att det går bra att skicka en kollega i sin plats i stället. 

 


Utdrag från FN:s beskrivning av fokusområdena: 

Ingen fattigdom
Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bl.a. även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet. Man brukar tala om multidimensionell fattigdom. Att utrota fattigdomen är en grundläggande förutsättning för att uppnå människors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna.

God utbildning för alla
Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle.  Kunskapsinhämtning  är ett behov under hela livet och då särskilt kopplat till möjligheten till deltagande i arbets- och samhällsliv. All utbildning ska främja värderingar, kunskaper och färdigheter, som bidrar till hållbar utveckling. Utbildning har en viktig roll i att bidra till måluppfyllelse inom flera områden i 2030-agendan.

 

Vilka är vi på TEM?                                        

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. 
Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver
också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.    

 

Kontakta oss!


040-606 55 80
Nyhetsbrev

 

                                                 

 

 

Scroll to top