TEM • Altonagatan 3 • 211 38 Malmö • SWEDEN • Tel: +46 (0)40-606 55 80 • E-post:

sok-mobil

Translate the page

svarzh-CNenfrdeitjaes

NCSH

        

 

 

 

Datum:
25 jan 2018 13:00 - 16:00

Beskrivning

Nätverksträff - Jämställdhet och jämlikhet

               

Under 2018 fokuserar CSR Skåne på FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vid varje nätverksträff kommer vi att fokusera på två av målen genom presentationer, diskussioner och workshops. Målet är att deltagarna ska få en god inblick i ämnet konkreta exempel på hur man kan utveckla arbetet med området rent praktiskt. 

Årets första träff kommer att fokuser på mål 5, Jämställdhet, och mål 10, Minskad ojämlikhet.

Under träffen kommer vi att få lyssna på presentationer från organisationer som på ett framgångsrikt sätt arbetar med ett eller båda av dessa områdena. Bland annat kommer Mathias Lindquist, Advokat på Vinge, att ge ett juridiskt perspektiv på frågorna. Magdalena Nour, VD på MINE, kommer att lyfta hur mångfald i näringslivet faktiskt gynnar affärerna. Sarah Britz, Chefredaktör på Faktum, berättar jämlikhetens olika aspekter i samhäller och Andreas Dobrescou, VD på Voxeyes, lyfter jämlikhetsbegreppet ur ett tillgänglighetsperspektiv. Dessutom kommer Dagmar Gormsen, Utvecklingsledare för social hållbarhet på Skanska, att gå på djupet i hur de arbetar med frågorna på verksamhetsniv. 

NÄR: 25 januari, 13.00-16.00 
VAR: Vinge, Malmö
KOSTNAD: Gratis för medlemmar i CSR Skåne/NCSH. För övriga deltagare: 2 950 kr ex. moms.
ANMÄLAN:   

 

OBS, Som många andra arrangörer tillämpar CSR Skåne en no-show avgift vid utebliven närvaro eller avanmälan senare än 48 h innan evanemangets starttid. Denna avgift är 200 kr ex. moms. Lägg dock märke till att det går bra att skicka en kollega i sin plats i stället. 


Utdrag från FN:s beskrivning av fokusområdena: 

Mål 5
Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. Det handlar bland annat om att tillvarata kvinnors förmågor och initiativkraft är en viktig drivkraft för utveckling. Fattigdomen minskar och ekonomisk produktivitet och tillväxt ökar när kvinnor deltar i ekonomin och på arbetsmarknaden, har tillgång till resurser och tillträde till fungerande marknader.

Mål 10
Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter oberoende av t.ex. kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning och härkomst, som grund för en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt som politiskt inflytande i samhället. Ojämlikhet handlar också om skillnader i tillgång, förutsättningar, resurser och förmåga att bidra till och tillvarata potentiella möjligheter till utveckling. 

Strategiskt hållbarhetsarbete

TEM består av två delar som stärker varandra och gör oss till en unik verksamhet:

  • Vi är en samhällsaktör som driver nätverk och projekt inom miljö & CSR.
  • Vi är en konsultverksamhet med erfarna projektledare, konsulter, revisorer och utbildare.

Kalender

 

Vilka är vi på TEM?                                        

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. 
Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver
också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.    

 

Kontakta oss!


040-606 55 80
Nyhetsbrev

 

                                                 

 

 

Scroll to top