TEM • Altonagatan 3 • 211 38 Malmö • SWEDEN • Tel: +46 (0)40-606 55 80 • E-post:

sok-mobil

Translate the page

svarzh-CNenfrdeitjaes

Intresset för CSR ökar, såväl i företag som i samhället i stort. Det förväntas samtidigt allt mer att kunskaper inom CSR ska finnas på olika nivåer och olika avdelningar på företag.
TEM:s kurser inom området socialt ansvartagande och CSR (Corporate Social Responsibility) beskriver hur ledande företag arbetar med CSR och hållbarhetsredovisning enligt internationella riktlinjer (exempelvis United Nations Global Compact eller UNGC, Global Reporting Initiative eller GRI) och standarder (ISO 26000). Dessa kurser ger grundläggande kunskap och verktyg att förstå de sociala aspekternas betydelse för utvecklingen av det egna företagets identitet, värdegrund, image och varumärke.

Våra CSR utbildningar innehåller omfattande kunskapsblock:

  • drivkrafter och inflytandesfär
  • intressentanalys och intressentdialog
  • väsentlighetsanalys
  • CSR-strategi
  • uppförandekod och dess implementering
  • CSR i leverantörskedjan
  • hållbarhetskommunikation, intern och extern (hållbarhetsrelaterade utvärderingar och priser, som exempelvis Dow Jones Sustainability Index eller DJSI, CDP, Nordic Sustainability Starts osv)
  • hållbarhetsredovisning, GRI G3 / GRI G4 mm.

Målgrupp: personer i företagsledningen, ansvariga inom inköp och alla befattningar både inom privata och offentliga organisationer som behöver en grundläggande CSR utbildning som avstamp inför framtida arbete.

Kommande utbildningstillfällen hittar du i vår kalender >>>


Introduktion till CSR

Introduktion till CSR är en halvdagskurs för dig som vill veta vad CSR är, vilka nyckelaspekter som ingår i CSR-begreppet och hur företag kan jobba med CSR. Kursen motiverar till arbete utifrån CSR-perspektiv och passar alla som vill bekanta sig med ämnet och skaffa grundläggande kunskaper.


CSR – ansvarstagande i praktiken

Endagskurs

Utbildningen CSR — ansvarstagande i praktiken utgår ifrån kraven i standarden om socialt ansvarstagande, ISO 26000 och tar upp både strategiskt arbete och praktiskt metodik för införande och uppföljning av CSR-arbetet. Stor vikt läggs även vid kommunikation av hållbarhetsprestanda.


Kontakta våra kursansvarige för mer information:

Marie Pettersson: , 0708 -  927 302

Marie , Fil. Dr. i ekologi, har arbetat med CSR och hållbarhet i över 10 år och har stor erfarenhet av de utmaningar och de möjligheter ett arbete med CSR skapar. Marie har lång erfarenhet av att ta fram CSR-stategier, hållbarhetsredovisningar samt intressent- och väsentlighetsanalyser. Hon har även genomfört ett flertal miljöutredningar (senast Lunds Universitet) samt byggt och integrerat ledningssystem enligt både gamla och nya ISO 14001, OHSAS och kvalitetstandarder. Hon har arbetat med regionala och internationella organisationer som riktar sig både mot konsumenter och business-to-business.

 

 

 

Läs mer om våra CSR-tjänster:

CSR

Kontakta våra CSR Specialister:

Marie Pettersson
Linnea Turnstedt

Kalender

26 sep
Nätverksträff: Mångfald och inkludering
26 sep 2019 13:00 - 16:00

Mångfald och inkludering på arbetsplatsen

Alla ska må bra på arbetet! Genom att arbeta för en ökad mångfald och en god inkludering av samtliga medarbetare på arbetsplatsen ser vi inte bara till att medarbetarna trivs på jobbet utan även att vi tar tillvara på den kompetens och potential som finns. Medarbetare från olika bakgrund och med olika erfarenheter skapar möjligheter och tillgång till ännu mer kunskap och fler perspektiv som kan utveckla verksamheten. Ett långtgående mångfaldhetsarbete kan dessutom leda till en rad andra positiva effekter för verksamheten, så som ökad trovärdighet, hög lojalitet hos medarbetare och en bättre arbetsmiljö.

Värd för dagens träff är Skanska som kommer att berätta om deras arbete för mångfald och inkludering - från värderingar och strategier till konkreta resultat. Träffen kommer att hållas på Botildenborg i Malmö - ett innovationscenter som verkar för ett inkluderande samhälle och en socialt hållbar framtid. Efter eftermiddagens presentationer kommer vi dessutom att få en rundavandring och mer information om deras integrations- och odlingsprojekt.

Under denna träff kommer vi att få lyssna på experter med olika roller inom området som kommer att diskutera så väl varför det är viktigt med ett välutvecklat mångfalds- och inkluderingsarbete samt ge goda exempel på hur man kan arbeta för att nå dit. Under träffen kommer vi bland annat att få lyssna på:

- Dagmar Gormsen, Utvecklingsledare för social hållbarhet på Skanska: Social hållbarhet, mångfald och inkludering - Skanskas strategiska arbete
- Stina Greberg, Marknadschef, Skanska: Att skapa jobb genom samverkan - Skanskas samarbete med Stiftelsen Botildenborg
- Bo Nilsson, Senior konsult på Mitt Liv: Inkluerande ledarskap
- Nobina Sverige: Erfarenheter och goda exempel från vårt arbete för att skapa en HBTQ-vänlig arbetsplats

 

NÄR: 13.00-16.00, 26 september (därefter rundvandring)
VAR: Botildenborg, Västra Skrävlinge Kyrkoväg 12, 212 37 Malmö .Buss till Botildenborg: Linje 1, hållplats Malmö Cypressvägen eller Linje 5, Malmöexpressen, hållplats Malmö Västra Skrävlinge
KOSTNAD: Gratis för medlemmar i CSR Skåne/NCSH. För övriga deltagare: 2 950 kr ex. moms.
ANMÄLAN:   

Lägg märke till att nätverksträffen är för medlemmar i CSR Skåne. För mer information om CSR Skåne, se här >>

OBS, Som många andra arrangörer tillämpar CSR Skåne en no-show avgift vid utebliven närvaro eller avanmälan senare än 48 h innan evenemangets starttid. Denna avgift är 200 kr ex. moms. Lägg dock märke till att det går bra att skicka en kollega i sin plats i stället.

31 okt
Nätverksträff: Hållbarhetsrisker
31 okt 2019 13:00 - 16:00

Risker inom hållbarhetsområdet

Det finns en rad risker som kan kopplas till hållbarhet. Under denna nätverksträff kommer vi gå på djuper i hur vi kan hantera ett urval av dessa risker på bästa sätt. 

Följande talare är bekräftade:

- Per Linderoth, Partner Corporate Sustainability and Risk Management, och Isabel Lindeberg, Senior Associate, Mannheimer Swartling.

 

Mer information kommer inom kort...

 

NÄR: 13.00-16.00, 31 oktober
VAR: Mannheimer Swartling, Carlsgatan 3, 203 14 Malmö.
KOSTNAD: Gratis för medlemmar i CSR Skåne/NCSH. För övriga deltagare: 2 950 kr ex. moms.
ANMÄLAN: 

Lägg märke till att nätverksträffen är för medlemmar i CSR Skåne. För mer information om CSR Skåne, se här >>

3 dec

Introduktion till hållbar sjukvård

Halvdagskurs

Här är utbildningen som ger dig kunskap om hur du arbetar med hållbarhet, miljö och CSR inom sjukvården. Du får kunskaper om vad som skapar en hållbar sjukvård, alltifrån organisation, miljölagstiftning och hur du engagerar medarbetare. Du får grundkunskaper om avfall, transporter, kemikalier och andra avgörande miljöfrågor för ett ökat hållbarhetsarbete inom sjukvården. Du som deltar som konsult eller leverantör till sjukvården får en god insikt i de möjligheter och hinder som finns i vården. Värdefulla kunskaper som skapar en djupare förståelse och därmed fördelar i förhållandet till sjukvården. 

Mer information om kursens innehåll hittar du här >>

Tid: 3 december, 13.00-17.00
Plats: Centrala Malmö - exakt plats meddelas vid kallelse
Målgrupp: Anställda inom sjukvården, konsulter, revisorer och leverantörer till sjukvården
Kostnad: 2 500 ex moms, gratis för medlemmar i TEM:s nätverk CSR Skåne och NCSH
Anmälan:  

Kursdeltagande kan avbokas fritt fram till 2 veckor innan kursstart och därefter debiteras 50% av kursavgift. Vid avbokningar snare än 72 h innan kursstart debiteras hela kursavgiften.


Please contact the trainer for more information:

Daniel2

Daniel Eriksson, , 0707-94 42 13

Daniel är CO-Director på Stiftelsen TEM i Malmö och har arbetat med sjukvårdens hållbarhetsfrågor i över 10 år. Han är grundare till Nordic Center for Sustainable Healthcare och har suttit i flera internationella styrelser med fokus på hållbar sjukvård. Daniel Eriksson har utbildat tusentals chefer, miljöombud och anställda i hållbar sjukvård och har arbetat åt ett stort antal sjukhus och regioner både i Sverige och internationellt. Han har även arbetat med svensk export av miljöteknik riktad till sjukvården och gjort revisioner i vården med fokus på lagefterlevnad och ISO 14001.

10 dec
Nätverksträff: Hållbara inköp
10 dec 2019 13:00 - 16:00

Hållbara inköp

Arbetet med inköp och leverantörer har stor påverkan på verksamhetens totala hållbarhetsprestanda. Genom att arbeta aktivt med kravställning, styrning och uppföljning kan man därför göra stor skillnad.

 

Mer information kommer inom kort..

 

NÄR: 13.00-16.00, 10 december
VAR: Greenfood, Knut Påls väg 9,  256 69 Helsingborg
KOSTNAD: Gratis för medlemmar i CSR Skåne/NCSH. För övriga deltagare: 2 950 kr ex. moms.
ANMÄLAN: 

Lägg märke till att nätverksträffen är för medlemmar i CSR Skåne. För mer information om CSR Skåne, se här >>

 

Vilka är vi på TEM?                                        

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. 
Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver
också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.    

 

Kontakta oss!


040-606 55 80
Nyhetsbrev

 

                                                 

 

 

Scroll to top