TEM • Södra Promenaden 51 • 211 38 Malmö • Tel: 040-606 55 80 • E-post:

  Translate the page

  svarzh-CNenfrdeitjaes
  ×

  OBS!

  JUser: :_load: Det går inte att ladda användare med ID: 87

  Intresset för CSR och hållbarhet ökar, både inom företag och i samhället i stort. Det förväntas även allt mer att kunskaper om CSR ska finnas på olika nivåer och olika avdelningar inom organisationen.

  Våra utbildningar inom området socialt ansvartagande och CSR (Corporate Social Responsibility, företagens samhällsansvar) redogör för hur företag och andra organisationer kan arbeta med CSR och hållbarhetsredovisning enligt internationella riktlinjer och standarder, till exempel Global Compact, GRI Standards och ISO 26000. Utbildningarna ger grundläggande kunskap och verktyg att förstå CSR-aspekternas betydelse för utvecklingen av det egna företagets identitet, värdegrund, image och varumärke.

  Exempel på områden som tas upp under utbildningarna

  • Drivkrafter och inflytandesfär
  • Intressentanalys och intressentdialog
  • Väsentlighetsanalys
  • CSR-strategi (hållbarhetsrisker, policy, styrning, mål och uppföljning)
  • Uppförandekod och dess implementering
  • CSR i leverantörskedjan
  • Hållbarhetskommunikation, intern och extern (inklusive hållbarhetsrelaterade rankningar och index, till exempel Dow Jones Sustainability Index, CDP, ESG)
  • Hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards

  Målgrupp

  Personer i företagsledningen, miljö- och kvalitetsansvarig, funktioner inom inköp och andra som kommer i kontakt med hållbarhetsfrågor. Utbildningen riktar sig till personer inom såväl privata och offentliga organisationer som behöver en grundläggande CSR-utbildning som avstamp inför framtida arbete.

  Om utbildningarna

  Nedan ges en beskrivning av våra utbildningar inom CSR. Information om kommande kurstillfällen hittar du i vår kalender.

  Vi håller även företagsspecifika utbildningar där vi tillsammans tar fram ett upplägg som passar just era behov. 


  Introduktion till CSR

  Introduktion till CSR är en halvdagskurs för dig som vill veta vad CSR är, vilka nyckelaspekter som ingår i CSR-begreppet och hur företag kan jobba med CSR. Kursen motiverar till arbete utifrån ett CSR-perspektiv och passar alla som vill bekanta sig med ämnet och skaffa grundläggande kunskaper.


  CSR – ansvarstagande i praktiken

  CSR — ansvarstagande i praktiken är en heldagskurs som utgår från kraven i standarden för socialt ansvarstagande, ISO 26000, och tar upp både strategiskt arbete och praktiskt metodik för införande och uppföljning av CSR-arbetet. Stor vikt läggs även vid kommunikation av hållbarhetsprestanda.


  Kontakta vår kursansvarige för mer information

  Marie Pettersson
  , 0708-92 73 02

  Marie , Fil. Dr. i ekologi, har arbetat med CSR och hållbarhet i över 10 år och har stor erfarenhet av de utmaningar och de möjligheter ett arbete med CSR skapar. Marie har lång erfarenhet av att ta fram CSR-stategier, hållbarhetsredovisningar samt intressent- och väsentlighetsanalyser. Hon har även genomfört ett flertal miljöutredningar (senast Lunds Universitet) samt byggt och integrerat ledningssystem enligt både gamla och nya ISO 14001, OHSAS och kvalitetstandarder. Hon har arbetat med regionala och internationella organisationer som riktar sig både mot konsumenter och business-to-business.

   

   

   

  Läs mer om våra CSR-tjänster:

  CSR

  Kontakta våra CSR-specialister:

  Marie Pettersson
  Linnea Turnstedt
  Linn Grundtman

  Kalender

  15 apr

  Arbetsmiljö och säkerhet2

   Hållbarhet handlar inte enbart om externa faktorer så som yttre miljöpåverkan. För att våra verksamheter ska vara hållbara i ordets sanna bemärkelse krävs också att vi riktar fokus på det interna arbetet med arbetsmiljö och säkerhet för våra medarbetare. Under denna träffen kommer vi att diskutera just det. Vi kommer få lyssna på presentationer som visar varför detta arbetet är viktigt och, kanske framförallt, kommer vi att få en rad goda exempel på hur ett lyckat arbetsmiljö- och säkerhetsarbete kan utformas. 

   

  NÄR: onsdag 15 april, 13.00-15.00
  Plattform: Zoom (länk skickas till anmälda)

  PLATS: Vossloh Nordic, Ystad 
  KOSTNAD: Gratis för medlemmar i CSR Skåne/NCSH. För övriga deltagare: 495 kr ex. moms.
  ANMÄLAN:

   

   

   

  Lägg märke till att nätverksträffen är för medlemmar i CSR Skåne. För mer information om CSR Skåne, se här >>

  OBS, Som många andra arrangörer tillämpar CSR Skåne en no-show avgift vid utebliven närvaro eller avanmälan senare än 48 h innan evenemangets starttid. Denna avgift är 200 kr ex. moms. Lägg dock märke till att det går bra att skicka en kollega i sin plats i stället.

  26 aug
  Sommarträff
  26 aug 2020 09:00 - 12:00

   

  SOMMARTRÄFF

  CSR Skåne bjuder in till studieresa hos Scandinavian Green Roof Institute. 

  Vi möts i Augustenborg den 26 augusti för en guidad tur i Ekostaden som fungerar som en testbädd för hållbar stadsutveckling. I Ekostaden finns flertalet spännande innovationer, som en botaniska takträdgård och ett urbant växthus. Under turen presenteras bland annat grön-blå infrastruktur, ekosystemtjänster i stadsmiljö, energieffektivisering, smarta lösningar på dagvattenhantering och fastighetsnära återvinning. 

  Det bjuds på fika.

  Mer info kommer inom kort...

   

  VAR: Augustenborg, Malmö (exakt plats TBA)

  NÄR: Onsdag 26 augusti

  ANMÄLAN: (meddela ev. alleriger)

   

   

  15 sep
  Internationalisering av hållbarhet
  15 sep 2020 09:00 - 12:00

  Den 15 september bjuder CSR Skåne in till en träff i internationalisering av hållbarhet!

  Det är inte enbart i corona tider som vi gör mycket arbete på distans. Internationalisering på hemmaplan och digitalisering är viktiga hållbara alternativ till fysisk mobilitet.

  Under förmiddagen kommer bland annat undersöka virtuella kommunikation och upprätthållande av hållbarhet på en global nivå. 

   

  Information om plats och talare kommer att annonseras vid senare tillfälle...

  14 okt
  Hållbarhet med knappa resurser
  14 okt 2020 13:00 - 16:30

   

  Många företag kämpar med en vilja om ett proaktivt hållbarhetsarbete, men har svårt att finna ekonomiskt stöd och möjligheterna för att avsätta resurser.

  Den 14 oktober bjuder CSR Skåne in till en eftermiddag på temat hållbarhet med knappa resurser. 

   

  Plats och talare kommer annonseras vid senare tillfälle...

  Vilka är vi på TEM?

  TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

  Kontakta oss!


  040-606 55 80
  Nyhetsbrev

  TEM logo