TEM • Altonagatan 3 • 211 38 Malmö • SWEDEN • Tel: +46 (0)40-606 55 80 • E-post:

sok-mobil

Translate the page (Google)

Swedish Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Spanish

Intresset för CSR ökar, såväl i företag som i samhället i stort. Det förväntas samtidigt allt mer att kunskaper inom CSR ska finnas på olika nivåer och olika avdelningar på företag.
TEM:s kurser inom området socialt ansvartagande och CSR (Corporate Social Responsibility) beskriver hur ledande företag arbetar med CSR och hållbarhetsredovisning enligt internationella riktlinjer (exempelvis United Nations Global Compact eller UNGC, Global Reporting Initiative eller GRI) och standarder (ISO 26000). Dessa kurser ger grundläggande kunskap och verktyg att förstå de sociala aspekternas betydelse för utvecklingen av det egna företagets identitet, värdegrund, image och varumärke.

Våra CSR utbildningar innehåller omfattande kunskapsblock:

  • drivkrafter och inflytandesfär
  • intressentanalys och intressentdialog
  • väsentlighetsanalys
  • CSR-strategi
  • uppförandekod och dess implementering
  • CSR i leverantörskedjan
  • hållbarhetskommunikation, intern och extern (hållbarhetsrelaterade utvärderingar och priser, som exempelvis Dow Jones Sustainability Index eller DJSI, CDP, Nordic Sustainability Starts osv)
  • hållbarhetsredovisning, GRI G3 / GRI G4 mm.

Målgrupp: personer i företagsledningen, ansvariga inom inköp och alla befattningar både inom privata och offentliga organisationer som behöver en grundläggande CSR utbildning som avstamp inför framtida arbete.

Introduktion till CSR

Introduktion till CSR är en halvdagskurs för dig som vill veta vad CSR är, vilka nyckelaspekter som ingår i CSR-begreppet och hur företag kan jobba med CSR. Kursen motiverar till arbete utifrån CSR-perspektiv och passar alla som vill bekanta sig med ämnet och skaffa grundläggande kunskaper.


Information om de kommande kurstillfällen hittar du här


 

CSR – ansvarstagande i praktiken

Endagskurs, mer info inom kort

Utbildningen CSR — ansvarstagande i praktiken utgår ifrån kraven i standarden om socialt ansvarstagande, ISO 26000 och tar upp både strategiskt arbete och praktiskt metodik för införande och uppföljning av CSR-arbetet. Stor vikt läggs även vid kommunikation av hållbarhetsprestanda.

Snittbetyget på utbildningen som vi genomförde i samarbete med Miljöaktuellt låg på 4,44 av 5,0.

- Kostnad: 4 900 ex moms

Mer information om kursen och anmälan hittar du här

Intresseanmälan till kursen

 

Kontakta våra kursledare för mer information:

Marie Pettersson: , 0708 -  927 302

Marie , Fil. Dr. i ekologi, har arbetat med CSR och hållbarhet i över 10 år och har stor erfarenhet av de utmaningar och de möjligheter ett arbete med CSR skapar. Marie har lång erfarenhet av att ta fram CSR-stategier, hållbarhetsredovisningar samt intressent- och väsentlighetsanalyser. Hon har även genomfört ett flertal miljöutredningar (senast Lunds Universitet) samt byggt och integrerat ledningssystem enligt både gamla och nya ISO 14001, OHSAS och kvalitetstandarder. Hon har arbetat med regionala och internationella organisationer som riktar sig både mot konsumenter och business-to-business.

 

 

 

Läs mer om våra CSR-tjänster:

CSR

Kontakta våra CSR Specialister:

Marie Pettersson
Linnea Turnstedt

Webbutbildningar i samarbete med EcoEducate:

elearning

Demo av CSR-grunderna >>

Demo av CSR-utökad >>

Kalender

maj
22

22 maj 2018 13:00 - 16:00

 

Vilka är vi på Stiftelsen TEM?                                        

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. 
Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver
också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.    

 

Kontakta oss!


040-606 55 80
Nyhetsbrev

 

                                                 

 

 

Scroll to top