sven

ISO 14001 - Miljöledning

Den här grundkursen i miljöledning ger en introduktion till standarden ISO 14001:2015 och redogör för hur ett systematiskt miljöarbete kan leda till ständiga förbättringar. Utbildningen ger även en förståelse för hur ni kan dra nytta av befintliga ledningssystem i det kommande miljöarbetet.

Du får grundläggande kunskaper om miljöledningssystem och ISO 14001. Utbildningen ger dig kunskaper för att framgångsrikt kunna implementera ett systematiskt miljöarbete enligt kriterierna i ISO 14001.

Exempel på områden som tas upp under utbildningen

  • Vilka är vinsterna med att ha ett välfungerande miljöledningssystem?
  • Hur arbetar man med policy, miljöaspekter, mål och uppföljning? 
  • Hur kan man integrera sitt miljöledningssystem med andra ledningssystem?
  • Hur får man engagerade medarbetare?
  • Grundläggande miljölagstiftning

Målgrupp

Inga förkunskaper i ISO 14001 behövs. Den här utbildningen vänder sig till dig som vill få grundläggande kunskaper om standarden och hur den kan användas för ett verkningsfullt miljöarbete. Den är lämplig för alla som arbetar med miljö eller verksamhetssystem och kan vara ett stöd i arbetet inför en kommande implementering av ISO 14001.

Om utbildningen

Vår öppna utbildning hålls under en heldag och innehåller både workshopmoment och olika praktiska exempel. Delt­agarna får också möjlighet att lyfta problem och tankar kring den egna verksamheten och diskutera sina frågeställningar med kursledaren och övriga deltagare. Information om kommande kurstillfällen hittar du här.

Vi håller även företagsspecifika utbildningar där vi tillsammans tar fram ett upplägg som passar just era behov.


Kontakta vår kursansvarige för mer information 

Marie Pettersson
, 0708-92 73 02

Marie, Fil. Dr. i ekologi, är en av Sveriges ledande miljörevisorer och är certifierad revisionsledare enligt ISO 19011. Med över 10 års erfarenhet av miljöledningsarbete har hon genomfört 100-tals revisioner i så väl stora som små organisationer, offentlig sektor och privat näringsliv. Marie har även gjort ett flertal miljöutredningar (senast Lunds Universitet) samt byggt och integrerat ledningssystem enligt både gamla och nya ISO 14001, OHSAS och kvalitetstandarder. Hon har arbetat med regionala och internationella organisationer som riktar sig både mot konsumenter och business-to-business.

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2020 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.