TEM • Altonagatan 3 • 211 38 Malmö • SWEDEN • Tel: +46 (0)40-606 55 80 • E-post:

sok-mobil

Translate the page

svarzh-CNenfrdeitjaes

GAP-analys mot nya ISO 14001 - inkl. mall för GAP-analys

Halvdagsutbildning

Nya ISO 14001 lanserades 2015 och nu är det hög tid att uppgradera ditt system om du inte redan har gjort det. Den nya standarden innebär en hel del förändringar och ökade krav inom bland annat ledningensengagemang, koppling till verksamhetens strategi och mätning av miljöprestanda. Under denna utbildning får du kunskaper om den nya standarden samt hur du med hjälp av en GAP-analys kan kartlägga vilka områden som ni behöver utveckla för att nå upp till de nya kraven. Alla deltagare i kursen får dessutom en mall för GAP-analys (excel) vilken kan användas direkt i verksamheten.

 

För mer information om kursen kotakta kursledare:
Marie Pettersson, , 0708-927302

Marie, Fil. Dr. i ekologi, är en av Sveriges ledande miljörevisorer och är certifierad revisionsledare enligt ISO 19011. Med över 10 års erfarenhet av miljöledningsarbete har hon genomfört 100-tals revisioner och hjälpt ett 10-tal verksamheter med övergången till ISO 14001:2015. Marie har även gjort ett flertal miljöutredningar (senast Lunds Universitet) samt byggt och integrerat ledningssystem enligt både gamla och nya ISO 14001, OHSAS och kvalitetstandarder. Hon har arbetat med regionala och internationella organisationer som riktar sig både mot konsumenter och business-to-business.


ISO 14001:2015 – Förändringar i miljöledningsarbetet

Halvdagsutbildning

ISO 14001:2015 innebär en hel del förändringar med ökade krav t.ex. på ledningens engagemang, koppling till verksamhetens strategi, intressentdialog, livscykelperspektiv, och mätning av miljöprestanda. För att bistå i denna förändringsprocess erbjuder TEM en halvdags utbildning och workshop för att reda ut begreppen. Tanken är att ni efter denna halvdag ska vara väl rustade för att börja arbeta med förändringarna på ett rationellt sätt i just er organisation.

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till alla er som arbetar med ledningssystemsfrågor i en verksamhet och som har grundläggande kunskaper i ISO 14001.

Kontakta vår kursledare för mer information kring hur vi kan skräddarsy utbildningen för just Er verksamhets behov:

Marie Pettersson, , 0708-927302


ISO 14001:2015 – Grundkurs i miljöledning

Heldagsutbildning

Grundkursen för dig som behöver få en överblick över miljöledning enligt ISO 14001:2015 och hur man jobbar i praktiken för att uppnå ständiga förbättringar. Efter kursen har du goda förutsättningar för att bedriva ett effektivt miljöarbete.

Du lär dig grunderna om miljöledningssystem och ISO 14001, samt det viktigaste du behöver veta när det gäller miljölagstiftning. Kursen tar bland annat upp:

•   Vilka vinster finns det med att arbeta med ett väl fungerande miljöledningssystem?
•   Hur jobbar man med policy, miljöaspekter, mål och uppföljning?
•   Hur kan man integrera sitt miljöledningssystem med andra ledningssystem?
•   Hur får man engagerade medarbetar?
•   Vägen mot ständig förbättring
•   Grundläggande miljölagstiftning

Utbildningen innehåller både workshopmoment och olika praktiska exempel. Delt­agarna får också möjlighet att lyfta problem och tankar kring den egna verksamheten och diskutera sina frågeställningar med kursledaren och övriga deltagare.

Denna kurs kan även skräddarsys och ges internt i en verksamhet.

Målgrupp: Inga förkunskaper i ISO 14001 behövs. Den här utbildningen är lämplig för alla som jobbar med verksamhetssystem och är på väg att införa ISO 14001, eller funderar på att göra det.

Kontakta vår kursledare för mer information kring hur vi kan skräddarsy utbildningen för just Er verksamhets behov:

Marie Pettersson, , 0708-927302

Marie, Fil. Dr. i ekologi, är en av Sveriges ledande miljörevisorer och är certifierad revisionsledare enligt ISO 19011. Med över 10 års erfarenhet av miljöledningsarbete har hon genomfört 100-tals revisioner i så väl stora som små organisationer, offentlig sektor och privat näringsliv. Marie har även gjort ett flertal miljöutredningar (senast Lunds Universitet) samt byggt och integrerat ledningssystem enligt både gamla och nya ISO 14001, OHSAS och kvalitetstandarder. Hon har arbetat med regionala och internationella organisationer som riktar sig både mot konsumenter och business-to-business.

 

Vilka är vi på TEM?                                        

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. 
Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver
också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.    

 

Kontakta oss!


040-606 55 80
Nyhetsbrev

 

                                                 

 

 

Scroll to top