sven

Internrevision av miljöledningssystem

Den här utbildningen ger dig goda kunskaper om internrevision av miljöledningssystem. Efter avslutad utbildning är du väl rustad för att revidera miljöledningssystemet i den egna verksamheten.

Genom teori varvat med övningsuppgifter och diskussioner får du en mycket god grund för din fram­tida uppgift som internrevisor. Du får verktygen för att på egen hand kun­na planera och genomföra interna miljörevisioner.

Exempel på områden som tas upp under utbildningen

  • Genomgång av standarden för miljöledningssystem, ISO 14001
  • Internrevision av miljöledningssystemet - vad säger standarden? 
  • Grundläggande miljölagstiftning 
  • Planering och genomförande av internrevisioner 
  • Att tänka på som revisor   
  • Intervjuteknik med övningar

Målgrupp

Den här utbildningen vänder sig till dig som ska genomföra internrevisioner enligt ISO 14001:2015. Den är även lämplig för dig som arbetar med miljö eller verksamhetssystem och som vill bekanta dig med standarden inför en kommande implementering eller för dig som uppdatera dina revisorskunskaper. 

Om utbildningen

Vår öppna utbildning hålls under en eller två heldagar. Information om kommande kurstillfällen hittar du i vår kalender.

Vi håller även företagsspecifika utbildningar där vi tillsammans tar fram ett upplägg som passar just era behov. 


Kontakta vår kursansvarige för mer information

Marie Pettersson
, 0708-92 73 02 

Marie, Fil. Dr. i ekologi, är en av Sveriges ledande miljörevisorer och är certifierad revisionsledare enligt ISO 19011. Med över 10 års erfarenhet av miljöledningsarbete har hon genomfört 100-tals revisioner i så väl stora som små organisationer, offentlig sektor och privat näringsliv. Marie har även gjort ett flertal miljöutredningar (senast Lunds Universitet) samt byggt och integrerat ledningssystem enligt både gamla och nya ISO 14001, OHSAS och kvalitetstandarder. Hon har arbetat med regionala och internationella organisationer som riktar sig både mot konsumenter och business-to-business.

 

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2020 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.