TEM • Altonagatan 3 • 211 38 Malmö • SWEDEN • Tel: +46 (0)40-606 55 80 • E-post:

sok-mobil

Translate the page

svarzh-CNenfrdeitjaes

Miljörevision

Genom den här tvådagarsutbildningen blir du väl rustad för att gå ut och revidera miljöledningssystem enligt ISO 14 001:2015 i den egna verksamheten.

Genom teori varvat med övningsuppgifter och diskussioner får du en mycket god grund för din fram­tida uppgift som internrevisor. Du får verktygen för att på egen hand kun­na planera och genomföra interna miljörevisioner. Kursen innehåller bl.a. följande:

  • Hur reviderar man miljöledningssystem som är certifierade enligt ISO 14001, vilka krav finns i standarden?
  • Vilken miljölagstiftning behöver man kunna?
  • Hur planerar man en revision på ett bra sätt?
  • Intervjuteknik med övningar

Målgrupp: Den här utbildningen är till för dig som ska ut och revidera i den egna verksamheten och behöver ha kunskaper om hur ett miljöledningssystem är uppbyggt, övergripande vad miljölagstiftningen kräver, hur man genomför en revision samt hur man bör vara som revisor. Det är också en utmärkt kurs för dig som vill fräscha upp dina revisionskunskaper och kanske är osäker på hur nya ISO 14 001:2015 ska revideras. Vi fokuserar på de nya kraven i standarden och diskuterar hur dessa kan uppfyllas. Utbildningen är även ett utmärkt sätt att bekanta sig med miljöledningssystem för den som är på gång och ska införa ett ledningssystem.

Kursledare: Marie Pettersson har med över 10-års erfarenhet av miljöledningsarbete stor erfarenhet av att revidera olika typer av verksamheter. Marie är också certifierad miljömiljörevisionsledare enligt ISO 19011.

Tvådagarsutbildning

- Kostnad: 8 900 kr ex. moms.

För mer info kontakta:

Marie, Fil. Dr. i ekologi, är en av Sveriges ledande miljörevisorer och är certifierad revisionsledare enligt ISO 19011. Med över 10 års erfarenhet av miljöledningsarbete har hon genomfört 100-tals revisioner i så väl stora som små organisationer, offentlig sektor och privat näringsliv. Marie har även gjort ett flertal miljöutredningar (senast Lunds Universitet) samt byggt och integrerat ledningssystem enligt både gamla och nya ISO 14001, OHSAS och kvalitetstandarder. Hon har arbetat med regionala och internationella organisationer som riktar sig både mot konsumenter och business-to-business.

 

 

Vilka är vi på TEM?                                        

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. 
Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver
också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.    

 

Kontakta oss!


040-606 55 80
Nyhetsbrev

 

                                                 

 

 

Scroll to top