TEM • Altonagatan 3 • 211 38 Malmö • SWEDEN • Tel: +46 (0)40-606 55 80 • E-post:

sok-mobil

Translate the page

svarzh-CNenfrdeitjaes

Miljörevision

Genom den här tvådagarsutbildningen blir du väl rustad för att gå ut och revidera miljöledningssystem enligt ISO 14 001:2015 i den egna verksamheten.

Genom teori varvat med övningsuppgifter och diskussioner får du en mycket god grund för din fram­tida uppgift som internrevisor. Du får verktygen för att på egen hand kun­na planera och genomföra interna miljörevisioner. Kursen innehåller bl.a. följande:

  • Hur reviderar man miljöledningssystem som är certifierade enligt ISO 14001, vilka krav finns i standarden?
  • Vilken miljölagstiftning behöver man kunna?
  • Hur planerar man en revision på ett bra sätt?
  • Intervjuteknik med övningar

Målgrupp: Den här utbildningen är till för dig som ska ut och revidera i den egna verksamheten och behöver ha kunskaper om hur ett miljöledningssystem är uppbyggt, övergripande vad miljölagstiftningen kräver, hur man genomför en revision samt hur man bör vara som revisor. Det är också en utmärkt kurs för dig som vill fräscha upp dina revisionskunskaper och kanske är osäker på hur nya ISO 14 001:2015 ska revideras. Vi fokuserar på de nya kraven i standarden och diskuterar hur dessa kan uppfyllas. Utbildningen är även ett utmärkt sätt att bekanta sig med miljöledningssystem för den som är på gång och ska införa ett ledningssystem.

Kursledare: Marie Pettersson har med över 10-års erfarenhet av miljöledningsarbete stor erfarenhet av att revidera olika typer av verksamheter. Marie är också certifierad miljömiljörevisionsledare enligt ISO 19011.

Tvådagarsutbildning

- Kostnad: 8 900 kr ex. moms.

För mer info kontakta:

Marie, Fil. Dr. i ekologi, är en av Sveriges ledande miljörevisorer och är certifierad revisionsledare enligt ISO 19011. Med över 10 års erfarenhet av miljöledningsarbete har hon genomfört 100-tals revisioner i så väl stora som små organisationer, offentlig sektor och privat näringsliv. Marie har även gjort ett flertal miljöutredningar (senast Lunds Universitet) samt byggt och integrerat ledningssystem enligt både gamla och nya ISO 14001, OHSAS och kvalitetstandarder. Hon har arbetat med regionala och internationella organisationer som riktar sig både mot konsumenter och business-to-business.

 

Kalender

26 sep
Nätverksträff: Mångfald och inkludering
26 sep 2019 13:00 - 16:00

Mångfald och inkludering på arbetsplatsen

Alla ska må bra på arbetet! Genom att arbeta för en ökad mångfald och en god inkludering av samtliga medarbetare på arbetsplatsen ser vi inte bara till att medarbetarna trivs på jobbet utan även att vi tar tillvara på den kompetens och potential som finns. Medarbetare från olika bakgrund och med olika erfarenheter skapar möjligheter och tillgång till ännu mer kunskap och fler perspektiv som kan utveckla verksamheten. Ett långtgående mångfaldhetsarbete kan dessutom leda till en rad andra positiva effekter för verksamheten, så som ökad trovärdighet, hög lojalitet hos medarbetare och en bättre arbetsmiljö.

Värd för dagens träff är Skanska som kommer att berätta om deras arbete för mångfald och inkludering - från värderingar och strategier till konkreta resultat. Träffen kommer att hållas på Botildenborg i Malmö - ett innovationscenter som verkar för ett inkluderande samhälle och en socialt hållbar framtid. Efter eftermiddagens presentationer kommer vi dessutom att få en rundavandring och mer information om deras integrations- och odlingsprojekt.

Under denna träff kommer vi att få lyssna på experter med olika roller inom området som kommer att diskutera så väl varför det är viktigt med ett välutvecklat mångfalds- och inkluderingsarbete samt ge goda exempel på hur man kan arbeta för att nå dit. Under träffen kommer vi bland annat att få lyssna på:

- Dagmar Gormsen, Utvecklingsledare för social hållbarhet på Skanska: Social hållbarhet, mångfald och inkludering - Skanskas strategiska arbete
- Stina Greberg, Marknadschef, Skanska: Att skapa jobb genom samverkan - Skanskas samarbete med Stiftelsen Botildenborg
- Bo Nilsson, Senior konsult på Mitt Liv: Inkluerande ledarskap
- Nobina Sverige: Erfarenheter och goda exempel från vårt arbete för att skapa en HBTQ-vänlig arbetsplats

 

NÄR: 13.00-16.00, 26 september (därefter rundvandring)
VAR: Botildenborg, Västra Skrävlinge Kyrkoväg 12, 212 37 Malmö .Buss till Botildenborg: Linje 1, hållplats Malmö Cypressvägen eller Linje 5, Malmöexpressen, hållplats Malmö Västra Skrävlinge
KOSTNAD: Gratis för medlemmar i CSR Skåne/NCSH. För övriga deltagare: 2 950 kr ex. moms.
ANMÄLAN:   

Lägg märke till att nätverksträffen är för medlemmar i CSR Skåne. För mer information om CSR Skåne, se här >>

OBS, Som många andra arrangörer tillämpar CSR Skåne en no-show avgift vid utebliven närvaro eller avanmälan senare än 48 h innan evenemangets starttid. Denna avgift är 200 kr ex. moms. Lägg dock märke till att det går bra att skicka en kollega i sin plats i stället.

31 okt
Nätverksträff: Hållbarhetsrisker
31 okt 2019 13:00 - 16:00

Risker inom hållbarhetsområdet

Det finns en rad risker som kan kopplas till hållbarhet. Under denna nätverksträff kommer vi gå på djuper i hur vi kan hantera ett urval av dessa risker på bästa sätt. 

Följande talare är bekräftade:

- Per Linderoth, Partner Corporate Sustainability and Risk Management, och Isabel Lindeberg, Senior Associate, Mannheimer Swartling.

 

Mer information kommer inom kort...

 

NÄR: 13.00-16.00, 31 oktober
VAR: Mannheimer Swartling, Carlsgatan 3, 203 14 Malmö.
KOSTNAD: Gratis för medlemmar i CSR Skåne/NCSH. För övriga deltagare: 2 950 kr ex. moms.
ANMÄLAN: 

Lägg märke till att nätverksträffen är för medlemmar i CSR Skåne. För mer information om CSR Skåne, se här >>

3 dec

Introduktion till hållbar sjukvård

Halvdagskurs

Här är utbildningen som ger dig kunskap om hur du arbetar med hållbarhet, miljö och CSR inom sjukvården. Du får kunskaper om vad som skapar en hållbar sjukvård, alltifrån organisation, miljölagstiftning och hur du engagerar medarbetare. Du får grundkunskaper om avfall, transporter, kemikalier och andra avgörande miljöfrågor för ett ökat hållbarhetsarbete inom sjukvården. Du som deltar som konsult eller leverantör till sjukvården får en god insikt i de möjligheter och hinder som finns i vården. Värdefulla kunskaper som skapar en djupare förståelse och därmed fördelar i förhållandet till sjukvården. 

Mer information om kursens innehåll hittar du här >>

Tid: 3 december, 13.00-17.00
Plats: Centrala Malmö - exakt plats meddelas vid kallelse
Målgrupp: Anställda inom sjukvården, konsulter, revisorer och leverantörer till sjukvården
Kostnad: 2 500 ex moms, gratis för medlemmar i TEM:s nätverk CSR Skåne och NCSH
Anmälan:  

Kursdeltagande kan avbokas fritt fram till 2 veckor innan kursstart och därefter debiteras 50% av kursavgift. Vid avbokningar snare än 72 h innan kursstart debiteras hela kursavgiften.


Please contact the trainer for more information:

Daniel2

Daniel Eriksson, , 0707-94 42 13

Daniel är CO-Director på Stiftelsen TEM i Malmö och har arbetat med sjukvårdens hållbarhetsfrågor i över 10 år. Han är grundare till Nordic Center for Sustainable Healthcare och har suttit i flera internationella styrelser med fokus på hållbar sjukvård. Daniel Eriksson har utbildat tusentals chefer, miljöombud och anställda i hållbar sjukvård och har arbetat åt ett stort antal sjukhus och regioner både i Sverige och internationellt. Han har även arbetat med svensk export av miljöteknik riktad till sjukvården och gjort revisioner i vården med fokus på lagefterlevnad och ISO 14001.

10 dec
Nätverksträff: Hållbara inköp
10 dec 2019 13:00 - 16:00

Hållbara inköp

Arbetet med inköp och leverantörer har stor påverkan på verksamhetens totala hållbarhetsprestanda. Genom att arbeta aktivt med kravställning, styrning och uppföljning kan man därför göra stor skillnad.

 

Mer information kommer inom kort..

 

NÄR: 13.00-16.00, 10 december
VAR: Greenfood, Knut Påls väg 9,  256 69 Helsingborg
KOSTNAD: Gratis för medlemmar i CSR Skåne/NCSH. För övriga deltagare: 2 950 kr ex. moms.
ANMÄLAN: 

Lägg märke till att nätverksträffen är för medlemmar i CSR Skåne. För mer information om CSR Skåne, se här >>

 

Vilka är vi på TEM?                                        

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. 
Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver
också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.    

 

Kontakta oss!


040-606 55 80
Nyhetsbrev

 

                                                 

 

 

Scroll to top