sven

ISO 45001:2018

Den här grundkursen ger en introduktion till standarden för arbetsmiljöledning, ISO 45001:2018, och redogör för hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan leda till ständiga förbättringar. Utbildningen ger även en förståelse för hur ni kan dra nytta av befintligt miljö- och/eller kvalitetsledningssystem i kommande arbetsmiljöarbete.

Du får grundläggande kunskaper om ledningssystem för arbetsmiljö och skillnaden mellan OHSAS 18001 och ISO 45001. Utbildningen ger dig kunskaper för att framgångsrikt kunna implementera ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt kriterierna i ISO 45001.

Exempel på områden som tas upp under utbildningen

  • Vilka är vinsterna med att ha ett välfungerande ledningssystem för arbetsmiljö?
  • Hur arbetar man med policy, risker och möjligheter, mål och uppföljning?
  • Hur kan man integrera sitt ledningssystem för arbetsmiljö med andra ledningssystem?
  • Hur får man engagerade medarbetare?
  • Grundläggande arbetsmiljölagstiftning

Målgrupp

Inga förkunskaper i ISO 45001 behövs. Den här utbildningen vänder sig till dig som vill få grundläggande kunskaper om standarden och hur den kan användas för ett verkningsfullt arbetsmiljöarbete. Den är lämplig för alla som arbetar med arbetsmiljö eller verksamhetssystem och kan vara ett stöd i arbetet inför en kommande implementering av ISO 45001.

Om utbildningen

Vår öppna utbildning hålls under en heldag och innehåller både workshopmoment och olika praktiska exempel. Delt­agarna får också möjlighet att lyfta problem och tankar kring den egna verksamheten och diskutera sina frågeställningar med kursledaren och övriga deltagare. Information om kommande kurstillfällen hittar du här.

Vi håller även företagsspecifika utbildningar där vi tillsammans tar fram ett upplägg som passar just era behov.


Kontakta vår kursansvarige för mer information

Marie Pettersson
, 0708-92 73 02

Marie, Fil. Dr. i ekologi, har arbetat med CSR och hållbarhet i över 10 år och har god erfarenhet av de utmaningar och möjligheter ett arbete med CSR skapar. Marie har även gjort ett flertal miljöutredningar (senast Lunds Universitet) samt byggt och integrerat ledningssystem enligt både gamla och nya ISO 14001, ISO 45001 och kvalitetstandarder. Hon har arbetat med regionala och internationella organisationer som riktar sig både mot konsumenter och business-to-business. Marie är en professionell utbildare och en mycket uppskattad pedagog.

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2020 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.