TEM • Södra Promenaden 51 • Malmö • SWEDEN • Tel: +46 (0)40-606 55 80 • E-post:

sok-mobil

Translate the page

svarzh-CNenfrdeitjaes

ISO 45001 - Introduktion och integrering med andra ledningssystem

Under våren 2018 publicerades en ny ledningssystemsstandard för arbetsmiljö, ISO 45001. Under denna heldagsutbildning får du grundläggande kunskaper om den nya standarden och dess krav på bl a hantering av risker och möjligheter, ledarskap, intressenters arbetsmiljökrav samt styrning av leverantörer och outsourcade processer. Dessutom får du tips på hur ni på bästa sätt integrerar detta nya ledningssystem i era befintliga, ex ISO 9001 eller ISO 14001.

Under utbildningen kommer delarna i den nya standarden att gås igenom detaljerat samtidigt som kursledaren ger goda exempel på hur företag hanterar dem i verkligheten. 


Nästa utbildningstillfälle hittar du i vår kalender >>>


Vad tas upp under utbildningen? 

- Vad ett arbetsmiljöledningsystem innebär i praktiken
- Förändringar i förhållande till arbetsmiljöstandarden OHAS 18001 som nu ersätts
- High Level Structure: den gemensamma strukturen för standarder
- Utmaningar och möjligheter med den ISO 45001
- Goda exempel på framgångsrika arbetssätt
- Möjliga sätt att integrera ISO 45001 med andra ledningssystem som ni har på plats idag

Mål med utbildningen: 

Efter genomförd utbildning kommer du att ha:
- Kännedom om skillnaden mellan ISO 45001 och OHAS 18001
- Kunskaper för att framgångsrikt implementera systematiskt arbetsmiljöarbete enligt kriterierna i ISO 45001
- Förståelse för hur ni på bästa sätt kan dra nytta av befintligt miljö- och/eller kvalitetsledningsarbete i kommande arbetsmiljöarbete

Målgrupp:

Utbildningen riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom arbetsmiljöarbete. Exempelvis:
- Arbetsmiljöchef/-samordnare
- Arbetsmiljöingenjör
- CSR-ansvarig
- Miljö-/kvalitets-/hållbarhetsansvarig
- Internrevisor inom arbetsmiljö


Nästa utbildningstillfälle hittar du i vår kalender >>>


Kontakta vår kursledare för mer information:

Marie Pettersson
0708 -  927 302   
  

Marie, Fil. Dr. i ekologi, har arbetat med CSR och hållbarhet i över 10 år och har god erfarenhet av de utmaningar och möjligheter ett arbete med CSR skapar. Marie har även gjort ett flertal miljöutredningar (senast Lunds Universitet) samt byggt och integrerat ledningssystem enligt både gamla och nya ISO 14001, ISO 45001 och kvalitetstandarder. Hon har arbetat med regionala och internationella organisationer som riktar sig både mot konsumenter och business-to-business. Marie är en professionell utbildare och en mycket uppskattad pedagog.

 

Vilka är vi på TEM?                                        

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. 
Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver
också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.    

 

Kontakta oss!


040-606 55 80
Nyhetsbrev

 

                                                 

 

 

Scroll to top