TEM • Altonagatan 3 • 211 38 Malmö • SWEDEN • Tel: +46 (0)40-606 55 80 • E-post:

sok-mobil

Translate the page

svarzh-CNenfrdeitjaes

GRI Standards är den senaste versionen av GRIs riktlinjer. Ska din organisation börja med GRI Standards som redovisningssystem för sitt hållbarhetsarbete? Vill du visa upp din organisations håll­barhetsarbete på ett transparent och säljande sätt genom att ta fram en hållbarhetsredovisning eller behöver ni utveckla dagens sätt att arbeta med hållbarhetsredovisning?

Utbildningen ger en bra introduktion till Global Re­porting Initiativ’s (GRI) riktlinjer, GRI Standards för håll­barhetsredovisning, samt handfasta råd och tips på hur man rent praktiskt skall gå tillväga i redovisningsproces­sen.

Frågor som bland annat kommer att besvaras är:

  • Hur ser grundläggande riktlinjer och redovisningsprinciper ut?
  • Hur arbetar man med intressentdialoger och väsentlighetsanalys?
  • Vilka personer i organisationen be­höver vara inblandade?
  • Vilka data skall samlas in?
  • Hur kan redovisningsarbetet bli en motor i organisationens hållbarhet­sarbete?

För att underlätta inlärandet och ska­pa engagemang innehåller utbildnin­garna workshops och olika praktiska ex­empel tas upp. Deltagarna får också möjlighet att lyfta problem och tankar kring den egna verksamheten.

Målgrupp: Utbildningarna vänder sig till dig som ansvarar eller kommer att ansvara för en organisations hållbarhetsredovisning och behöver veta precis hur du ska gå till väga.


Information om de kommande kurstillfällen hittar du här


Kontakta någon av våra kursledare för mer information kring hur vi kan skräddarsy utbildningen för just Er verksamhets behov:

Marie Pettersson: , 0708 -  927 302

Marie, Fil. Dr. i ekologi, är en av Sveriges ledande miljörevisorer och är certifierad revisionsledare enligt ISO 19011. Med över 10 års erfarenhet av miljöledningsarbete har hon genomfört 100-tals revisioner i så väl stora som små organisationer, offentlig sektor och privat näringsliv. Marie har även gjort ett flertal miljöutredningar (senast Lunds Universitet), arbetat mycket med hållbarhetsredovisning enligt GRI G4 samt byggt och integrerat ledningssystem enligt både gamla och nya ISO 14001, OHSAS och kvalitetstandarder. Hon har arbetat med regionala och internationella organisationer som riktar sig både mot konsumenter och business-to-business.

Läs mer om våra CSR-tjänster:

CSR

Kontakta våra CSR Specialister:

Marie Pettersson
Linnea Turnstedt

Kalender

aug
23

23 aug 2018 13:00 - 16:00

sep
12

12 sep 2018 09:00 - 12:00

okt
11

11 okt 2018 13:00 - 16:00

 

Vilka är vi på TEM?                                        

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. 
Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver
också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.    

 

Kontakta oss!


040-606 55 80
Nyhetsbrev

 

                                                 

 

 

Scroll to top