sven

Miljö och klimat

TEM har ett stort utbud av tjänster inom miljöområdet. Vi kan erbjuda alltifrån ”Strategic Environmental Screening” för den som vill ha en överblick, till klimatstrategier, livscykelanalyser (LCA) och rådgivning när det gäller hantering av kemikalier och avfall samt transporter.

Klimatstrategi

Med en klimatstrategi får organisationen överblick över utsläppen och ett användbart underlag för att kunna sätta upp mål för hur mycket utsläppen ska minska. Därefter kan kostnadseffektiva åtgärder identifieras som leder till att målen kan nås. TEM:s konsulter kan fungera antingen som stöd i processen eller ha det totala ansvaret för att ta fram strategin. 

Koldioxidkartläggning

Genom att kartlägga verksamhetens utsläpp av koldioxid, både direkta och indirekta, skapas en tydlig bild med vilka områden som bör prioriteras i arbetet med minskad klimatpåverkan. Dessutom ger våra erfarna experter konkreta och direkt tillämpbara förslag på hur verksamheten kan minska sina koldioxidutsläpp. Vi arbetar utifrån GHG Protocol, det globala och största ramverket för att redovisa CO2-utsläpp.

Kemikalier och avfall

Vi hjälper er med kemikaliebedömningar, utbildar er i den praktiska hanteringen av kemiska produkter, tar fram rutiner som kan användas i era ledningssystem m.m. TEM kan också vara rådgivare när det gäller producentansvar, deponering, farligt avfall och transport av avfall.

Livscykelperspektiv

Omfattningen på en livscykelanalys, LCA, beror på vilka frågor man vill ha besvarade. En enklare livscykelbedömning utifrån befintliga kunskaper och erfarenheter kan i vissa fall vara tillräcklig. Vi genomför analyser och bedömningar inom en rad produktområden och säkerställer att den utformas på ett sätt som tillgodoser era strategiska och praktiska behov.

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2022 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.