sven

Publicerade rapporter 2000-

Rena turen med Mopeder - Utsläpp från mopeder med bensin, alkylatbensin och E85. Klimatpåverkan, utsläpp av PAH och aldehyder.

Olof Cerne & Markus Paulsson
2012
Finns att ladda ner som PDF


Green Health Care Öresund - slutrapport

Ett gränsöverskridande miljöarbete inom hälso- och sjukvård
2008
Daniel Eriksson & Charlotte Berg
Finns att ladda ner som PDF


Kommande krav och trender: miljörelaterad utveckling inom transport- och energiområdet med relevans för Region Skåne

Annika Balgård & Daniel Eriksson
2008
Finns att ladda ner som PDF


Nya affärsmöjligheter eller försvagad konkurrenskraft? Tid att välja vilken väg vi skall gå!

En analys av det skånska näringslivets inställning och förutsättningar för energieffektivisering.
2007
Mats Larsson, Maria Nilsson Ähman & Markus Paulsson


Snabbguide till Miljödriven affärsutveckling. För alla företag som vet vad de vill men inte vet hur.

A. Balgård, M. Nilsson & P. Bergström
Finns att ladda ner som PDF.


LCA-ship. Design tool for energy efficient ships, A Life Cycle Analysis Program for Ships.

K. Jiven, A. Sjöbris, M. Nilsson, J. Ellis, P. Trädgårdh & M. Nordström
Aug. 2004


Intern samverkan mot miljödriven affärsutveckling via nyckeltal

M. Nilsson, A. Balgård & P. Bergström


Metodhandbok för miljödriven produktutveckling

Lars Siljebratt, Per Abrahamsson, Bengt Davidsson & Eddi Omrcen
2002
ISSN 0281-5753
LTEM 3144 CODEN LU/LTEM 02/0022

Metodhandboken har tagits fram utifrån ett forskningsprojekt för miljödriven produktutveckling tillsammans med ett antal industriföretag. Intentionen har varit att skapa fungerande former för integreringen mellan miljöaspekter och tekniska/ekonomiska aspekter.

Handboken riktar sig främst till de företag vilka bedriver ett eget produktutvecklingsarbete.


Individuell värmemätning i flerbostadshus

- Effekter på miljö, samhälle och boende

Uppdrag från DESS (Delegationen för Energiförsörjning i Sydsverige)
(Okt. 1998 - juni 2000)
Christer Dahlquist, Projektledare TEM
Medförfattare: Maria Herneke, Nils-Erik Nilsson, Kerstin Sernhed, Johan Sidenmark
LTEM 3142 CODEN LU/LTEM 00/0020

TEM vid Lund Universitet undersökte, på uppdrag från DESS, effekterna av ett införande av individuell mätning, FDM (FörDelningsMätning), av förbrukningen av lägenhetsvärme och tappvarmvatten i svenska flerbostadshus i enlighet med ett för Sverige nytt EU-direktiv.


Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2023 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.