TEM • Södra Promenaden 51 • 211 38 Malmö • Tel: 040-606 55 80 • E-post:

  Translate the page

  svarzh-CNenfrdeitjaes

  Användningen av kemikalier förekommer i de flesta verksamheter. Det är den enskilda verksamhetens ansvar att undersöka vilka kemikalier som används, i vilken mängd och vilken faroklassning de omfattas av. Farliga kemikalier kan bland annat vara hormonstörande, mycket svårnedbrytbar och ansamlas i hög grad i levande organismer.

  Kemikalieinspektionen har identifierat att användning av farliga kemikalier främst påverkar människors hälsa, barns utveckling och den biologiska mångfalden. Likaså kan det leda till stora samhällskostnader vid efterföljande sanering av förorenade områden eller omhändertagande vid sjukdom. 

  Kemikalieinspektionen har därmed lämnat in nya etappmål inför 2030 gällande farliga kemikalier till regeringen:

  • Fasa ut särskilt farliga ämnen
  • Giftfri cirkulär ekonomi
  • Minska den samlade exponeringen

  Syftet med målen inför 2030 är att skapa ett gemensamt och linjärt arbetssätt för att begränsa och säkerställa användningen av farliga kemikalier. De beskriver att,

  "Nya utmaningar har tillkommit under senare år, så som en kraftigt ökad och globaliserad konsumtion och produktion av varor och kemikalier samt nya vetenskapliga rön som förstärkt problembilden för hälsa och miljö."

  Läs rapporten Giftfritt från början för mer information.

   

  Vilka är vi på TEM?

  TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

  Kontakta oss!


  040-606 55 80
  Nyhetsbrev

  TEM logo