sven

Mångfald och inkludering på arbetsplatsen

Den 26 september anordnade CSR Skåne en nätverksträff på Botildenborg i Malmö. Temat för denna nätverksträff var Mångfald och inkludering, och just Botildenborgs verksamhet är ett exempel på initiativ som verkar för social hållbarhet med mångfald i fokus. Grundaren Lena Friblick berättade om verksamheten och gav oss även en guidad tur på anläggningen.

Nätverksträffen inleddes med en introduktion av Linnea Turnstedt, hållbarhetskonsult på TEM, som berättade om projektet ’Integrering av jämställdhet i ledningssystem’ som pågått under 2019, där en metodik och exempel på arbetssätt utarbetats tillsammans med deltagarna i projektet. Slutrapporten från projektet kommer att läggas upp på TEM:s hemsida under hösten.

TEM            Skanska

Efter Linnea var det dags för Dagmar Gormsen, utvecklingsledare för social hållbarhet och Stina Greberg, marknadschef, som berättade om hur Skanska på olika sätt arbetar med mångfald och inkludering genom såväl mätning och uppföljning som olika projekt och satsningar. Företagets engagemang kommer från flera håll: deras vision är att skapa ett bättre samhälle men de påverkas också av omvärldens krav och förväntningar. De uppmanar även uppdragsgivare att visa att de tycker social hållbarhet är viktigt. Som Dagmar sa: ’Vi kan alla öka förväntningarna på våra samarbetspartners. Våga ställa sociala krav på era leverantörer’. Något de poängterade var att en stark inkludering ger positiva effekter och är vägen till mångfald. Två medarbetare som deltagit i Skanskas mentorsprogram är Glenn Nilsson och Ghiyath Ziada som berättade om hur det var att delta som mentor och praktikant – ett åtagande som Glenn menade går utanför arbetsplatsen: ’Man blir inte bara handledare i arbetet utan det blir för hela samhällslivet’.

Nobina            MittLiv

En annan organisation som arbetar för inkludering på arbetsplatsen är Nobina. Maria Johnsson, KAMS-chef, och Jan Edberg, KAMS-chef, menade att verksamheten har en värderingsdriven kultur där man arbetar för att förebygga och förhindra mobbning, trakasserier och diskriminering på arbetsplatsen. Arbetet för inkludering har även lett till utmärkelsen Sveriges mest HBTQ-vänliga arbetsplats, ett pris som delades ut på Pride-festivalen 2019. Genom konkreta åtgärder och insatser samt att man som ledare är en förebild i dessa frågor stärker man arbetsplatsen och bidrar till devisen ’inkludering får mångfalden att blomma’.

Avslutningsvis fick vi lyssna på Bo Nilsson, senior konsult, och Lenka Prokopec Karlberg, VD, från organisationen Mitt Liv, en verksamhet som arbetar med social hållbarhet genom mångfald och inkluderande ledarskap. Att arbeta med inkludering i verksamheten skapar inte bara en möjlighet för medarbetare och ledare att utvecklas – företag med mångfald i ledande positioner är dessutom mer lönsamma. Bo och Lenka poängterade dels företagens roll - som stor verksamhet har ni ett ansvar – dels att vi definierar olika begrepp kring jämställdhet så att vi ser till att vi pratar om samma sak när vi diskuterar dessa frågor. Liksom de andra påpekade de dessutom att ’mångfald händer inte utan inkludering!’

Botildenborg

Efter presentationerna hölls en rundvandring på vackra Botildenborg där vi fick lyssna på hur stiftelsen arbetar. Hållbarhet och samverkan är ledorden för de olika aktörerna som tillsammans driver projekt för att bidra till arbetstillfällen, integration och en bra framtid för alla unga. Botildenborg är ett gott exempel på där det sociala hållbarhetsarbetet har gått från ord till konkret handling.

Stort tack till Botildenborg, talare och deltagare för denna inspirerande eftermiddag!

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2022 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.