sven

Jämställdhet på arbetsplatsen

I onsdags genomfördes det avslutande seminariet i CSR Skånes jämställdhetsprojekt. Medlemmarna i projektgruppen samlades även denna gång på Malmö Arena Hotel för att gå igenom den metodik som tagits fram under året om hur verksamheter kan integrera jämställdhet i sina befintliga ledningssystem.

Inledningsvis berättade Linnea Turnstedt, projektledare, om bakgrunden till projektet samt resultatet som framkommit under de workshoptillfällen och diskussioner som hållits tillsammans med deltagarna. Resultatet består av en trestegs-metodik som på ett konkret sätt beskriver olika arbetsmetoder för att utveckla ledningssystem inom exempelvis miljö, kvalitet eller arbetsmiljö så att jämställdhetsfrågor kan inkluderas i verksamhetsstyrningen. Stegen i metodiken utgår från den PDCA-modell (Plan Do Check Act) som används i de flesta ledningssystem och som beskriver det ständiga förbättringsarbetet. Genom att addera ett jämställdhetsperspektiv i redan befintliga rutiner, instruktioner och policies kan organisationer spara värdefull tid och andra resurser samtidigt som medarbetarnas kännedom om strukturen kan göra förändringsarbetet mer lättförståeligt. Utöver metodiken presenterades även exempel på avsnitt i ledningssystemsstandarderna och verksamhetsrutiner där jämställdhetsfrågor kan lyftas in. 

Efter en genomgång av bakgrund och resultat hölls sedan en workshop för att identifiera ytterligare goda exempel på hur verksamheter kan arbeta rent praktiskt för att implementera ett jämställdhetsperspektiv i rutiner och instruktioner. Dessutom diskuterades de utmaningar som deltagarna stött på under arbetet med projektet och hur dessa kan hanteras på bästa sätt. Det kom fram många goda argument som kan användas i diskussioner med till exempel ledning och processägare.

Nu väntar arbetet för att sammanställa slutrapporten där den färdiga metodiken kommer att presenteras tillsammans med goda exempel på arbetsmetoder samt konkreta förslag på hur befintliga rutinerna kan utvecklas. Resultatet kommer att presenteras här på hemsidan under hösten.


Om du vill få rapporten skickad direkt till din mail får du gärna kontakta oss!
Linnea Turnstedt

Linnea Turnstedt pekar på några av områdena i ISO 45001 där jämställhetsfaktorer kan inkluderas.

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2022 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.