TEM • Södra Promenaden 51 • 211 38 Malmö • Tel: 040-606 55 80 • E-post:

  Translate the page

  svarzh-CNenfrdeitjaes

  Under våren har vi på TEM haft glädjen att hjälpa våra kunder i en rad intressanta projekt. Här nedan kommer ett urval:

  Hållbarhetsrapportering
  Vi har bistått kunder genom såväl stöttning i framtagandet samt granskning av resultatet i hållbarhetsrapporteringen

  Inventering och framtagande av hållbarhetsstrategi
  Efter att vi identifierat hållbarhetsaspekter och genomfört en riskanalys inom områden sattes en rad mål upp för verksamhetens fortsatta utveckling.

  CSR Skåne firade 10 år
  Vårt hållbarhetsnätverk firade 10 år under ett mingel med bl a Sveriges ambassadör för hållbart företagande. Läs mer om CSR Skåne här >>

  Projekt: integrering av jämställdhet i ledningssystem
  Under våren har vårt projekt kring jämställdhetsintegrering löpt. Genom workshops och sammanställning av teori kommer en metodik att tas fram inom kort. Läs mer om jämställdhetsprojektet här>>

  Miljötillstånd
  Vi har stöttat en kund i samband med en ansökan om tillstånd för miljöfarlig varsamhet.

  Lagefterlevnadskontroller
  Ett 10-tal lagefterlevnadskontroller har genomförts ute i verksamheter mot så väl miljö- som arbetsmiljölagstiftning. Läs mer om lagefterlevnadskontroll här >>

  LCA med fokus på koldioxid
  Genom att kartlägga koldioxidutsläppen har vi hjälpt en kund att skapa förståelse och hitta på möjliga åtgärder för att utvecklas inom området.

  Utbildningar
  Under våren har vi hållit nationella och internationella utbildningar inom bl a CSR, hållbart företagande, hållbar sjukvård, miljöutbildning för ledningsgrupper, ekodesign samt miljöhänsyn i inköpsprocessen.

  Miljöledningssystem
  Upprättande av rutiner, instruktioner med mera enligt kraven i ISO 14001 vilket ledde till en certifiering inom standarden. Läs mer om ISO 14001 här >>

  CSR-inventering mot ISO 26000
  Efter en gapanalys mot kriterierna i standarden gavs förslag på hur verksamhetens fortsatta strategi kunde utvecklas.

  Samhällsansvar
  Våra medarbetare hade under våren äran att bland annat föreläsa för gymnasieelever kring hållbarhetsarbete. Vi har även haft glädjen att ta emot en praktikant under våren.

   

  Vilka är vi på TEM?

  TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

  Kontakta oss!


  040-606 55 80
  Nyhetsbrev

  TEM logo