sven

Så mäter och målsätter du ditt hållbarhetsarbete


Igår var det återigen dags för en nätverksträff med TEM:s nätverk CSR Skåne och vi samlades denna gång hos Position Green som var värd för träffen.

Det var Linn Grundtman, Hållbarhetskonsult på TEM, som inledde träffen med en introducerande föreläsning kring hur man på ett effektivt sätt kan använda målsättning och mätresultat som en del i det systematiska miljöarbetet. Det finns flera nyckelregler för hur man kan lägga upp arbetet men en sak är säker, berättade Linn: De mål som inte har någon ansvarig, som inte är konkreta och inte går att mäta, nås väldigt sällan. Men när man lyckas med mätning och målsättning av hållbarheten i verksamheten får man ofta flera goda effekter så som ökat engagemang hos medarbetare, ekonomiska fördelar och ständig förbättring.

Därefter var det dags för Rickard Häll, VD på Position Green, att hålla en presentation kring hur man kan göra hållbarhet mätbart, konkret och enkelt. Han pratade om vikten av att samla in både intern och extern data kopplat till hållbarhet för att kunna göra konkreta och relevanta analyser. Rickard gav också flera exempel på case med företag som har lyckats med sina mätningar och målsättningar samt tis flera olika internationella ramverk att koppla till, ex FN’s globala mål för hållbar utveckling, BSCI och Science based targets.

Medan Rickard diskuterade dagens tema ur ett brett perspektiv kunde nästa talare smala ner temat och gå in på detaljnivå i hur mätning av hållbarhet och cirkulär ekonomi kan fungera på ett väldigt konkret sätt. Det var Marcus Linder, Forskningsledare för Sustainable Business på RISE, som gav oss en inblick i Mätetalet ”c”. Talet anger hur mycket i en produkt som har cirkulerat. Det innebär att ju mer som har återanvänts, och i andra hand återvunnits, i den nya produkten – desto bättre värde får den. Formeln tar också hänsyn till huruvida resursen är knapp (ex indium) eller om det finns stora mängder (ex järn). Tanken är att ”c” bl a ska kunna ge konsumenter och övriga intressenter inblick i hållbarhetsprestandan hos de produkter som finns på marknaden. Även om det är väldigt komplext att hitta ett sätt att mäta cirkulär ekonomi på, som täcker in allt, fortsätter forskningen inom området att gå framåt.

Efter paus för fika och nätverkande tog dagens sista talare plats längst fram i rummet. Det var Tsvetana Stoyanova, Kvalitetscontroller på VA Syd som gav en presentation om hur de valt att arbeta för att ta fram sina verksamhetsmål. Genom att låta medarbetare ta fram förslag till målen i ett antal workshops fick de inte bara många goda idéer utan även väldigt engagerade och drivna medarbetare med förståelse och vilja att göra de förändringar som krävs i verksamheten för att nå målen. Tsvetana berättade att VA Syd ser samarbete och lagarbete som två av de viktigaste faktorerna för att nå sina mål.


Avslutningsvis fick deltagarna möjlighet att diskutera i mindre grupper hur de arbetar med mätning och målsättning i sina verksamheter.


Ett stort tack till dagens värd och talare. Nästa event med CSR Skåne är 10 års-jubiléet som vi bjuder in till den 23:e maj. Då kommer bland annat Jakob Kiefer, Sveriges ambassadör för hållbart företagande, Jonas Carlehed, hållbarhetschef på IKEA, Susanne Arvidsson, associate professor vid Företagsekonomiska institutionen på Lunds Universitet och André Zandelin, VD på Accus.

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2021 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.