sven

NCSH och TEM har på kort tid beviljats ett flertal stora projekt kring hållbarhet i hälso- och sjukvården

NCSHTEM:s nätverk Nordic Center for Sustainable Healthcare (NCSH) har beviljats medel av Energimyndigheten för att under 2-4 år arbeta med internationalisering av energieffektiv och klimatsmart sjukvård. Sverige är på många sätt världsledande på hållbarhet i sjukvården och detta ska paketeras för att öka exporten av lösningar inom området. I projektet ingår även att skapa förutsättningar för en bättre hemmamarknad vad gäller innovativa lösningar för klimat- och energieffektiv sjukvård.

NCSH har också nyligen beviljats medel av Vinnova för att i samverkan med Medeon, Medicon Village, Sahlgrenska Science park och Swecare lyfta hållbarhetsarbetet inom områdena Life Science och medicinteknik.

NCSH arbetar även med att ta fram ett white paper om hållbarhet i den nordiska sjukvården åt Nordic Innovation som en del av det Nordiska statsministerinitiativet för hållbar utveckling

NCSH bildades 2015 av Stiftelsen TEM i Malmö som ett resultat av ett behov som utkristalliserats under många års arbete med hållbar sjukvård. NCSH har i dagsläget runt 100 medlemmar från ett 15-tal länder. Medlemmarna består av företag, universitet, sjukhus, regioner, kluster och exportorganisationer. Området är tvärsektoriellt och spänner över ett stort antal branscher såsom miljöteknik, arkitektur, logistik och life science.

NCSH är baserat i Malmö och arbetar främst nationellt, nordiskt och internationellt med hållbarhet i sjukvården. NCSH har under de senaste åren drivit ett stort antal projekt, internationella delegationer, konferenser och andra aktiviteter för att öka arbetet med hållbarhet i sjukvården och internationalisering av de goda exempel som finns i Norden. NCSH är en del av Stiftelsen TEM som är en självfinansierande stiftelse och vilken, förutom NCSH, bla även driver det regionala nätverket CSR Skåne.

www.sustainablehealthcare.se

Kontakt:

Daniel Eriksson
co-director TEM och grundare NCSH

0707-94 42 13

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2021 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.