sven

Årets sista träff med CSR Skåne

CSR Skane

Förra veckan anordnades CSR Skånes sista nätverksträff för det här året. Under 2018 har vi utgått från FN:s globala mål vid varje nätverkstillfälle. Vi hade sparat mål 12 och 17 för decembers träff vilka handlade om hållbar produktion och konsumtion respektive genomförande och globalt partnerskap. Dagens tillställning hölls på Länsstyrelsens kontor i Malmö och introducerades av TEM:s egna hållbarhetsexpert Marie Pettersson.

Förmiddagens program fortsatte med att Jeanette Schlaucher, chef för den miljöstrategiska enheten på Länsstyrelsen, berättade om det strategiska arbetet bakom de uppsatta miljömålen i länet. Exempelvis har Länsstyrelsen Skåne ett mål om att minska konsumtionens växthusgasutsläpp från 12 ton till 5 ton koldioxidekvivalenter per person och år fram till 2030. Susanne Dahlberg, miljöstrateg på Länsstyrelsen, gick sedan mer ingående in på om arbetet med att integrera hållbar konsumtion i organisationen genom olika åtgärdsprogram. Jeanette berättade också om hur de samverkar med andra aktörer i hållbarhetsarbetet, bland annat i sina projekt.

         


Dagens nästa talare var André Zandelin, VD på Accus. Accus producerar samt levererar skyltar och jobbar hårt för att göra dessa så miljövänliga som möjligt. Accus försöker designa bort så mycket avfall det går vilket minskar materialanvändningen. Genom att designa för hållbarhet ser de inte bara nytta för samhälle och miljö utan även affärsnytta – verkligen win-win! Accus produkter ska bestå av sunda material och bidra till en människovänlig urban miljö. En viktig åtgärd och utmaning som Accus arbetar med är att påverka leverantörsledet gällande förnyelsebar energi. Andre avslutade med att poängtera att en organisation inte kan bli cirkulär av sig själv utan det krävs samarbeten mellan flera aktörer för att lyckas.


Efter en trevlig fika var det dags för förmiddagens sista talare. Ann Nerlund är miljöpedagog på Sysav och berättade hur hon ser den ohållbara baksidan av konsumtion varje dag på Sysavs anläggning. Under 2017 slängdes 12 857 ton sopor på Sysavs återvinningscentraler. Ann framhöll att fokus måste ligga på uppströmsarbetet, det vill säga ändra beteendet bland konsumenter för att minimera uppkomsten av sopor och inte fastna i att vi i Sverige, jämfört med andra länder, är duktiga på sopsortering. Sysav har många spännande projekt och samarbeten med andra aktörer för att tillsammans kunna skapa ett mer hållbart samhälle.

Glöm inte att anmäla er till nästa träff!
Det 17:e januari kommer vi att diskutera hållbarhetstrender hos Wihlborgs i Malmö. Läs mer om talare och agenda här >>

Denna träff har anordnats av nätverket CSR Skåne. Om du vill veta mer om nätverket eller om ni är intresserade av att bli medlemmar, vänligen kontakta oss!
Mer information om CSR Skåne >>

Kontakta oss >>

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2021 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.