sven

Nytt projekt: Världens hållbaraste sjukvård 2030 som motor för svensk innovation och export

TEM och NCSH har tillsammans med våra projektpartners Medeon, Swecare, Medicon Village och Sahlgrenska Science Park beviljats finansiering från Vinnova för att genomföra ett planeringsprojekt kring visionsdriven hälso- och sjukvård. Projektet syftar till att lösa komplexa hälsoutmaningar genom en tydligt utformad vision, välförankrade mål och nya dynamiska sätt att samarbeta.

Målet med projektet är att ta fram en vision för världens hållbaraste sjukvård 2030 samt en delvision för MedTech och Life Science. Resultatet kommer att bli ett mer sammanhållet fokusområde samt att hållbar sjukvård som tvärsektoriell bransch blir mer tydlig. Effekten kommer skapa en tydligare nationell sammanhållning och på sikt öka exporten av innovationer och därmed även minska branschens miljöpåverkan. Inom projektet kommer fyra workshop-tillfällen att anordnas för aktörer inom området för att ta fram underlag samt identifiera framstående företag och goda exempel. Underlaget ska dels samlas i en gemensam vägledning och dels användas för att ta fram en vision för området.

Tillsammans med våra projektpartners ser vi fram emot att fortsätta utveckla och förbättra hållbar sjukvård. För mer information om projektet är du välkommen att kontakta projektledare Daniel Eriksson, eller 0707-94 42 13.

SkärmklippVinnovase

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2021 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.