TEM • Södra Promenaden 51 • 211 38 Malmö • Tel: 040-606 55 80 • E-post:

  Translate the page

  svarzh-CNenfrdeitjaes

  TEM och NCSH har tillsammans med våra projektpartners Medeon, Swecare, Medicon Village och Sahlgrenska Science Park beviljats finansiering från Vinnova för att genomföra ett planeringsprojekt kring visionsdriven hälso- och sjukvård. Projektet syftar till att lösa komplexa hälsoutmaningar genom en tydligt utformad vision, välförankrade mål och nya dynamiska sätt att samarbeta.

  Målet med projektet är att ta fram en vision för världens hållbaraste sjukvård 2030 samt en delvision för MedTech och Life Science. Resultatet kommer att bli ett mer sammanhållet fokusområde samt att hållbar sjukvård som tvärsektoriell bransch blir mer tydlig. Effekten kommer skapa en tydligare nationell sammanhållning och på sikt öka exporten av innovationer och därmed även minska branschens miljöpåverkan. Inom projektet kommer fyra workshop-tillfällen att anordnas för aktörer inom området för att ta fram underlag samt identifiera framstående företag och goda exempel. Underlaget ska dels samlas i en gemensam vägledning och dels användas för att ta fram en vision för området.

  Tillsammans med våra projektpartners ser vi fram emot att fortsätta utveckla och förbättra hållbar sjukvård. För mer information om projektet är du välkommen att kontakta projektledare Daniel Eriksson, eller 0707-94 42 13.

  SkärmklippVinnovase

  Vilka är vi på TEM?

  TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

  Kontakta oss!


  040-606 55 80
  Nyhetsbrev

  TEM logo