sven

Ny rapport från IPCC

Den 8 Oktober publicerade IPCC en ny rapport om global uppvärmning.

Målet att hålla den globala uppvärmningen under 2 °C räcker inte, vi måste ner till 1,5 °C.

I rapporten jämförs konsekvenserna av en uppvärmning med 1,5 °C för jordens befolkning, djur och natur med konsekvenserna vid en uppvärmning med 2 °C. Vid en global uppvärmning på 1,5 °C kommer de klimatrelaterade riskerna för naturliga och mänskliga system att vara högre än det är idag, men lägre än om temperaturen går upp 2 °C. Riskerna beror på storleksgrad och uppvärmningsgrad, geografisk plats, utvecklingsnivå och sårbarhet, och om val ochgenomförande av anpassnings- och begränsningsalternativ.

pm.jpg

En konsekvens man idag kan förutspå är en havsnivåhöjning. Nivån kommer att fortsätta stiga bortom år 2100 och med vilken storlek och grad beror på framtida utsläppsbanor. En långsam havsnivåhöjning skapar större möjligheter för anpassning. Gällande effekterna på biologisk mångfald och ekosystem, inklusive artförlust och utrotning, är prognosen lägre vid en uppvärmning på 1,5 °C jämfört med en höjning till 2 °C.

Även om vi går mot förändringar i klimatet finns det saker som kan mildra konsekvenserna. Enligt IPCC krävs drastiska åtgärder och internationella samarbeten för att skapa en hållbar utveckling. Det är därför viktigt att man som företag redan nu bidrar och vidtar klimatreducerande åtgärder.

För att ta del av rapporten, klicka på länken nedan.

Rapport IPCC

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2021 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.