sven

CSR Skånes sista nätverksträff innan sommaren!

CSR Skånes nätverksträff den 22 maj tog avstamp i FN:s globala hållbarhetsmål beträffande Hållbar energi för alla (mål 7) samt Bekämpa klimatförändringen (mål 13). Deltagarna fick bland annat goda exempel på best practice, förståelse i hur energi och klimat hänger samman samt insikt i hur Energimyndigheten arbetar med näringslivet och vilka trender de ser inom området.

Eftermiddagen påbörjades av Linnea Turnstedt, Hållbarhetskonsult på TEM, som inledde fokusområdet för dagen. Följt av E.ON vilka också var dagens värd där Mats Tedenvall, policy advisor, började med att uttrycka hur viktig en energiomställning är för att göra Sverige fossilfritt fram till 2030 och betydelsen av att hitta adekvata innovationer för att uppnå det målet. E.ONs har i och med det utformat målet att den nordiska verksamheten endast ska producera förnybar och återvunnen energi efter 2025. E.ONs miljöspecialist Gloria Raushill belyste fortsättningsvis hur viktigt det är att intressenter ställer krav på användandet av förnyelsebar energi för att få fler företag att energiomställa. 

Vidare fick vi höra Rolf Bernro, senior advisor corporate sustainability, från Vattenfall prata om företagets strategi för att nå visionen om att vara ledande producent inom förnyelsebar energi. Att jobba med hela värdekedjan och energins livscykel är en viktig aspekt för företag att vara medvetna om för att kunna pin-pointa förbättringspotential och utökade samarbeten. 

Rolf Bernro

Efter fikapaus fick vi lyssna på Jakob Economou, projektledare från Energikontoret i Skåne. Jakob berättade om hur de verkar som en regional energiaktör med syftet att effektivisera energianvändandet i samhället samt öka användningen av förnyelsebar energi. Han berättade bland annat om hur viktigt det är med nätverk och samarbeten mellan aktörer för att möjliggöra detta. 

Dagens avslutande talare var Erik Asph Hennerdal och Maria Vuorelma från Energimyndigheten. Utifrån visionen att skapa ett hållbart energisystem uppmärksammades behovet av en genomgripande omställning av samhällets energianvändande. För att detta ska vara möjligt behöver organisationer vara mottagliga för nya lösningar och uppmana innovationer. Erik uttryckte fortsättningsvis hur viktigt det är att inte bara fokusera på resultatet utan att även titta på genererad effekt.  

Dagens talare

Detta var den sista nätverksträffen innan sommaren. Nästa aktivitet kommer att vara på Malmö Festivalen med fokus på hållbar konsumtion. Läs mer om eventet här

Vi på TEM önskar er en glad sommar! 

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2021 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.