sven

Hälsa på arbetsplatsen - välbesökt nätverksträff med CSR Skåne

På CSR Skånes nätverksträff den 4 april på Medeon i Malmö fick vi lyssna på inspirerande och intressanta CSR Skanepresentationer kring temat hälsa på arbetsplatsen. Med utgångspunkt i FN:s globala hållbarhetsmål om hälsa och välbefinnande (mål nummer 3) och minskad hunger (mål nummer 2) lärde vi oss mer om framgångsfaktorer i arbetsmiljöarbetet och nya innovationer inom livsmedelsnäringen.  

Dagens första talare, Marie Pettersson, Co-director på TEM, beskrev de två hållbarhetsmålen och ledde sedan in oss på dagens tema kring arbetsmiljö där hon både redogjorde för vikten av ett systematiskt arbetsmiljöarbete och berättade om den nya standarden ISO 45001.

Därefter flyttade vi hälsofokus från arbetsmiljö till det vi stoppar i oss. Vi fick lyssna på Lotta Törner, VD för Livsmedelsakademin, som förklarade vilka utmaningar vi står inför när det gäller att nå en hållbar livsmedelsproduktion. Nya innovationer som adresserar miljöperspektivet är ett stort måste menade hon och gav oss bland annat exempel på framtagna livsmedelsprodukter som utmanar mer traditionella alternativ.

Lotta Törner                                                                                         Lotta Törner

Carsten Svensson, Market Development Manager på Ecophon, lärde oss mer om hur olika akustiklösningar kan vara en del i att skapa en hållbar arbetsmiljö och hur vi påverkas av ljuden omkring oss. Ett helhetsgrepp och variation är viktiga aspekter vid diskussioner kring utformning av innemiljöer, där aktiviteten som pågår i rummet påverkar vilka akustiklösningar som är bäst lämpade.

Sist ut för dagen var Susanne Klyft, Director of environment, health and safety på Vossloh. I deras resa för ett bättre arbetsmiljöarbete har de gått från att vara reaktiva till proaktiva, där förbättringsmöjligheter aktivt letas upp och olyckor byggs bort. Några exempel på framgångsfaktorer för ett lyckat arbetsmiljöarbete menade Susanne är prioritering hos ledningen, dialog och delaktighet med medarbetare och ett bra system för tillbudsrapportering.

Stort tack till talare, deltagare och Medeon för denna lärorika eftermiddag!

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2021 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.