sven

Fullsatt nätverksträff med tema jämställdhet och minskad ojämlikhet

Årets första nätverksträff med CSR Skåne hölls hos Advokatfirman Vinge den 25 januari CSR Skanemed fokus på jämlikhet och minskad ojämlikhet. Samtliga nätverksträffar under 2018 kommer att utgå från FN:s globala mål för hållbar utveckling (denna gång tog vi upp nummer 5 och 10), och därför inledde TEM med ett översiktligt föredrag om syftet med målen, vad de innebär och på vilket sätt näringslivet kan delta i arbetet med att uppnå dem.

Därefter var det dags för eftermiddagens första presentation där Mathias Lindquist, Anders Forkman, Emelie Svensäter Jerntorp och Ingela Malmborg från Vinge berättade om hur deras organisation, precis som hela advokatbranschen, står inför en stor utmaning när det kommer till jämställdhet. Med diskrimineringslagen som utgångspunkt redogjorde de för arbetsgivarens ansvar vad gäller åtgärder för att motverka diskriminering och att verka för lika rättigheter och möjligheter.  De pekade på vikten av ett systematiskt tillvägagångsätt där man undersöker, analyserar, åtgärdar och följer upp. 

MINE                                                                                    Kate Plaskonis och Magdalena Nour

Nästa talare var Magdalena Nour och Kate Plaskonis från MINE. De pratade bland annat om drivkrafter och affärsnyttan med att jobba med dessa hållbarhetsmål, hur ett företag kan arbeta med mångfald, vikten av att det finns en vedertagen kulturell acceptans samt att kunna se likheter i allas olikheter. Ledningen måste visa vägen för medarbetare genom att vara modiga i sitt beslutsfattande, stå fast vid sina beslut, sprida information och låta mångfald genomsyra hela verksamheten.

Den tredje talaren, Andreas Dobrescu från Voxeyes, berättade om en ny digital hälsoplattform där patienter kan träffa läkare via video istället för ett fysiskt besök på sjukhus eller vårdcentral. Andreas berättade vad digital vård innebär och hur tekniken gör vårdtillgängligheten lättare för alla, oavsett funktionsnedsättningar. 

Efter semla och kaffe var det dags för Sarah Britz som berättade om Faktums verksamhet. Försäljning av tidningar ger människor en chans att komma in i samhället samtidigt som köpet bidrar till en ”här och nu-aktion” mot utanförskap. Lösningen till ett minskat utanförskap finns i mötet som uppstår på gatan mellan försäljare och köpare, där det skapas en relation och där är man jämlik.

Faktum2                                                                                         Sarah Britz

Eftermiddagen avslutades med att Dagmar Gormsen från Skanska talade om vad mångfald och inkludering innebär i deras företagskultur och hur Skanska arbetar med aktioner för att inkorporera detta i den dagliga verksamheten. Dagmar uttryckte hur viktigt det var att basera arbetet på värderingar som är förankrade i ledningen genom kontinuerliga inkluderingsutbildningar, internationella ledarprogram och interkulturella workshops.

Nästa nätverksträff med CSR Skåne, den 27 februari kl. 13-16 på Kretseum i Malmö, har tema vatten. Vi uppmärksammar då mål 6, Rent vatten och sanitet, samt mål 14, Hav och marina resurser. Läs mer om träffen här>>

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2021 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.