sven

Fullsatt nätverksträff om kemikalier i verksamheten

CSR SkaneI måndags var det dags för nätverksträff med tema kemikalier i verksamheten och att detta är något som engagerar medlemmarna i CSR Skåne vittnade det stora intresset för träffen om. Under eftermiddagen bjöds vi på presentationer som behandlade många olika aspekter kring ämnet och träffen avslutades med en rundvandring i lokalerna hos dagens värd Thule Group i Malmö som visade upp sin concept store.

Pontus Alexandersson från Thule var också dagens första talare och valde i sin presentation att främst fokusera på hur företaget arbetar med att hantera kemikalier i textilier. Thule samarbetar med bluesign technologies, vars system för märkning av textilprodukter ska leda till minskad risk för människa och miljö genom en ansvarfull resursanvändning med fokus på kemikalier, vatten och energi.

Därefter fick vi lyssna på Adam Eriksson och Hampus Johansson från EcoOnline, ett digitalt verktyg för kemikaliehantering. De redogjorde översiktligt för den mycket komplexa kemikalielagstiftningen och konstaterade att i princip alla verksamheter, såväl industrier som kontor, berörs av den på något sätt. Genom ett digitalt kemikalieregister kan företag få en bättre kontroll över sin dokumentation.

Ecoonline2Johan Holmqvist från Sony berättade om lagstiftningen kring elektriska och elektroniska produkter och hur viktigt det är för varumärket och affärerna att kemikaliehanteringen fungerar. Många ställer numera krav uppströms på leverantörerna att deklarera samtliga kemikalier produkterna innehåller, istället för att endast ange vilka farliga ämnen som inte finns med. 

Nästa presentation gavs av Jeanette Green från Basta, en databas där man kan hitta byggprodukter som klarar Bastas krav på kemiskt innehåll. Tanken är att fasa ut ämnen med farliga egenskaper i bygg- och anläggningsprodukter och systemet bygger på att leverantörer gör egendeklarationer och sedan registrerar produkter som uppfyller Bastas kriterier i databasen.

Sista talare för dagen var Lars Gustafsson som arbetar på BASF, en av världens största kemikalietillverkare. Han kunde berätta om hur BASF kategoriserat sin produktportfölj ur ett hållbarhetsperspektiv och att målet är att öka andelen kemikalier som är hållbara i hela värdekedjan ur ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

 

 

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2020 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.