TEM • Södra Promenaden 51 • Malmö • SWEDEN • Tel: +46 (0)40-606 55 80 • E-post:

sok-mobil

Translate the page

svarzh-CNenfrdeitjaes

TEM har fått uppdrag av Vinnova att under 2014 ta fram en nationell innvoationsagenda för hållbar sjukvård.

"Syftet med utlysningen är att ge näringsliv och offentlig sektor möjlighet att tillsammans med forsknings- och innovationsutövare ta fram en agenda för ett innovationsområde. En agenda är ett strategidokument med gemensamt formulerade visioner, mål och handlingsplaner. Agendan ska ge en tydlig bild av hur utveckling av området bidrar till tillväxt i Sverige. Den ska också ange hur områdets konkurrenskraft ska stärkas, liksom förutsättningarna att möta viktiga samhällsutmaningar. I en innovationsagenda ska de utmaningar och möjligheter som finns på det aktuella innovationsområdet beskrivas. Detsamma gäller utvecklingsbehov och strategier för utveckling." Vinnova

Övriga partners i projektet är bland annat LU, SBHub och Swecare.

För mer info kontakta projektledare Daniel Eriksson på  

 

Vilka är vi på TEM?                                        

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. 
Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver
också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.    

 

Kontakta oss!


040-606 55 80
Nyhetsbrev

 

                                                 

 

 

Scroll to top