sven

TEM ska ta fram en nationell innovationsagenda

TEM har fått uppdrag av Vinnova att under 2014 ta fram en nationell innvoationsagenda för hållbar sjukvård.

"Syftet med utlysningen är att ge näringsliv och offentlig sektor möjlighet att tillsammans med forsknings- och innovationsutövare ta fram en agenda för ett innovationsområde. En agenda är ett strategidokument med gemensamt formulerade visioner, mål och handlingsplaner. Agendan ska ge en tydlig bild av hur utveckling av området bidrar till tillväxt i Sverige. Den ska också ange hur områdets konkurrenskraft ska stärkas, liksom förutsättningarna att möta viktiga samhällsutmaningar. I en innovationsagenda ska de utmaningar och möjligheter som finns på det aktuella innovationsområdet beskrivas. Detsamma gäller utvecklingsbehov och strategier för utveckling." Vinnova

Övriga partners i projektet är bland annat LU, SBHub och Swecare.

För mer info kontakta projektledare Daniel Eriksson på  

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2022 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.