sven

Boka in höstens kurser och event


Nu är det dags att planera in höstens kurser och event på TEM i kalendern, några av dem hittar du nedan. Fullständigt program hittar du i vårt kalendarium.


Miljöarbete i praktiken

Datum: 30 augusti
Tid: 9.00-16.00

En heldagskurs som ger kunskap och inspiration för att arbeta brett med miljöfrågor Kurse passar dig som behöver en god introduktion till ämnet för att kunna arbeta med detta i din organisation, oavsett om du är ny miljösamordnare, engagerad ledare eller bara intresserad av att stärka din verksamhet med rätt miljötänk. Vi tar upp:

 • Dagens utmaningar inom miljöområdet
 • Introduktion till miljöarbete i praktiken
 • Introduktion till hållbar utveckling

Ansvarig: Carl Höjman - 070-579 00 12,


CSR Skåne nätverksträff: "Business case CSR"

Datum: 5 september
Tid: Bekräftas snart
Plats: Lunds Universitet
Endast för nätverksmedlemmar. Kontakta Iris Rehnström för information om medlemskap i CSR Skåne nätverket (0708 927303, )


Miljönätverksträff Nordväst: "Energikartering"

Datum: 5 september
Tid: 9-12
Plats: Nordvästra Skånes Renhållnings (NSR) i Helsingborg
Endast för nätverksmedlemmar. Kontakta Carl Höjman för information om medlemskap i TEM:s miljönätverk (070-579 00 12, )


Miljönätverksträff Sydväst: "Miljörapport"

Datum: 11 september
Tid: 9-12
Plats: Haldex Brake Products i Landskrona
Endast för nätverksmedlemmar. Kontakta Carl Höjman för information om medlemskap i TEM:s miljönätverk (070-579 00 12, )


Miljöledning & ISO 14 001

Datum: 12 september
Tid: 09.00-16.00
Under den här heldagen får du lära dig grunderna i miljöledningssystem i allmänhet och ISO 14 001 i synnerhet. Även grundläggande miljölagstiftning ingår i kursen. Kursen behandlar:

 • Vinsterna för organisationen med ett väl fungerande miljöledningssystem
 • Genomgång av standarderna på området
 • PDCA-modellen
 • Systemets olika delar och begrepp
 • Kopplingar till närliggande ledningssystem

Ansvarig: Marie Pettersson - 0708-92 73 02,


Vad lagen kräver - miljölagstiftning i praktiken

Datum: 24 september
Tid: 09.00-16.00
Miljölagstiftningen är omfattande och olika delar gäller för olika typer av verksamheter- Det gäller att ha god inblick för att kunna fokusera på det som är relevant just för den egna organisationen. Under kursdagen behandlas miljöbalkens struktur med tillhörande förordningar och föreskrifter samt allmänna regler. Exempel på områden som tas upp är:

 • Miljöfarlig verksamhet
 • Förorenad mark
 • Kemiska produkter och kemikaliehantering
 • Avfall och producentansvar
 • Tillstånd
 • Egenkontroll
 • Transport av farligt gods

Ansvarig: Hanna Ershytt - 0708-927305,


Miljörevision

Datum: 10-11 & 30 oktober (3 dagar)
Tid: 09.00-16.00
Kursen varvar teoriavsnitt med övningsuppgifter och diskussioner och ger en god grund för att på egen hand kunna planera och genomföra interna revisioner. Den är även ett utmärkt sätt att bekanta sig med miljöledningssystem för den som är på gång att bygga system. Kursen innehåller bl.a. följande moment:

 • ISO 14 001 ur revisionsperspektiv
 • Miljölagstiftningen
 • Revisionsplanering
 • Intervjuteknik med övningar
 • Övningsrevision

Ansvarig: Marie Pettersson - 0708-927302,


Corporate Social Responsibility - ansvarstagande i praktiken

Datum: 22-23 oktober (2 dagar)
Tid: 09.00-16.00
Kursen utgår från kraven i standarden om socialt ansvarstagande, ISO 26 000, och ger en gedigen verktygslåda för att arbeta effektivt med organisationens sociala ansvarstagande. Kursen tar upp både strategiskt arbete och praktisk metodik för införande och uppföljning av CSR-arbetet samt kommunikation av hållbarhetsprestanda. Exempel på områden som kommer att tas upp är:

 • Ansvars- och riskanalys
 • Intressentanalys och intressentdialog
 • Uppförandekod och dess implementering, att ställa krav på sina leverantörer
 • Hållbarhetsredovisning och annan hållbarhetskommunikation

Ansvarig: Iris Rehnström - 0708 927303,

 

Resten av utbudet hittar du i vårt kalendarium >>>

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2022 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.