sven

Responsible Entrepreneurship – CSR som konkurrensmedel


TEM har i samarbete med IUC Kalmar och The Pomeranian Agency for Development utvecklat utbildningsmaterial samt undervisat en rad svenska små- och medelstora företag i CSR-frågor. De deltagande företag fick utbildning och coachning i CSR frågor samtidigt som de inom ramen för projektet utvecklat sin egen CSR-strategi. 
 

Projektet finansierades av EU medel och ligger i linje med EU:s strategi att säkra Europas konkurrenskraft med hjälp av CSR som konkurrensmedel. Företag behöver enligt EU integrera etiska, sociala och miljömässiga hänsynstaganden samt konsumentperspektivet i sin affärsstrategi och dagliga verksamhet för att på sikt vara konkurrenskraftiga och lönsamma.
 

För stora företag är ett strukturerat CSR-arbete bottom-line och allt flera medelstora företag är på väg att bygga upp ett strukturerat arbete utifrån ett CSR-perspektiv. Det stora intresset för och engagemanget i projektet Responsible Entrepreneurship visar att även småföretagen står i startgroparna och har förstått att företagets ansvarstagande säkrar dess framtida konkurrenskraft, öppnar nya marknader och ger upphov till innovationer.

 

Vill du veta mer? Kontakta Iris Rehnström eller 0708 927303.
 


Publicerad: 2012-06-12

 

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2022 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.