TEM • Södra Promenaden 51 • Malmö • SWEDEN • Tel: +46 (0)40-606 55 80 • E-post:

sok-mobil

Translate the page

svarzh-CNenfrdeitjaes


TEM har i samarbete med IUC Kalmar och The Pomeranian Agency for Development utvecklat utbildningsmaterial samt undervisat en rad svenska små- och medelstora företag i CSR-frågor. De deltagande företag fick utbildning och coachning i CSR frågor samtidigt som de inom ramen för projektet utvecklat sin egen CSR-strategi. 
 

Projektet finansierades av EU medel och ligger i linje med EU:s strategi att säkra Europas konkurrenskraft med hjälp av CSR som konkurrensmedel. Företag behöver enligt EU integrera etiska, sociala och miljömässiga hänsynstaganden samt konsumentperspektivet i sin affärsstrategi och dagliga verksamhet för att på sikt vara konkurrenskraftiga och lönsamma.
 

För stora företag är ett strukturerat CSR-arbete bottom-line och allt flera medelstora företag är på väg att bygga upp ett strukturerat arbete utifrån ett CSR-perspektiv. Det stora intresset för och engagemanget i projektet Responsible Entrepreneurship visar att även småföretagen står i startgroparna och har förstått att företagets ansvarstagande säkrar dess framtida konkurrenskraft, öppnar nya marknader och ger upphov till innovationer.

 

Vill du veta mer? Kontakta Iris Rehnström eller 0708 927303.
 


Publicerad: 2012-06-12

 

 

Vilka är vi på TEM?                                        

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. 
Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver
också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.    

 

Kontakta oss!


040-606 55 80
Nyhetsbrev

 

                                                 

 

 

Scroll to top