sven

TEM hjälper dig skapa ett slagkraftigt ledningssystem


Effektiva ledningssystem är ett optimalt sätt att få kontroll över sin verksamhet. Det kan gälla enstaka område som kvalitet eller miljö, eller verksamheten totalt sätt i ett mer övergripande verksamhetsledningssystem. Effektiviteten är både beroende av systemets utformning, men också regelbunden uppföljning i form av revisioner.

TEM erbjuder en tjänst kring effektivisering av ledningssystem som omfattar en övergripande genomgång av systemet, eller systemen, i förhållande till nuvarande verksamhet, revision kring utvalda delar och lagefterlevnadskontroll.

Den övergripande genomgången sätter fokus på vilka delar som fungerar tillfredsställande och vilka som behöver en omarbetning för att nå den optimala effektiviteten. Finns flera system kan en effektivisering naturligtvis vara att slå samman gemensamma delar. Revisionen av de delar som visat sig behöva en omarbetning ger ett djupare resultat kring orsakerna bakom trögheten i momentet och konsulten gör, om så önskas i samverkan med kunden, en analys av vilka insatser som kan behövas.

Syftet med arbetet är att skapa ett slagkraftigt ledningssystem som leder till effektiv måluppfyllelse och minimal administration av systemet!


För mer information om TEM:s ledningssystemtjänster, kontakta områdesansvarig:
Hanna Ershytt, 0708 927305,


publiceringsdatum: 2012-04-19

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2022 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.