sven

TEM medverkar internationellt inom hållbar sjukvård

TEM har mångårig erfarenhet av att arbeta med miljö- hållbarhetsfrågor inom hälso- och sjukvårdssektorn. Med konsultchef Daniel Eriksson i spetsen har vi även under flera års tid byggt upp ett omfattande internationellt nätverk, vilket har lett till att vi allt oftare föreläser och genomför projekt utomlands. Nedan följer en kort frågestund med Daniel om hur han ser på frågan idag.
 

F: Du har precis återvänt från en resa till Taipei. Vad var syftet med resan?

S: Jag föreläste på WHO:s konferens "The 20th International Conference on Health Promoting Hospitals and Health Services". Resans syfte var att dela med mig av goda svenska exempel och samtidigt locka deltagare till konferensen CleanMed Europe i Malmö i September 2012.


F: Konferensen anordnades av “The International WHO Network of Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH)”. Du sitter i styrelsen för Health Care Without Harm Europe. Finns det något samband mellan dessa två organisationer?

S: Ja, det finns det. Båda organisationer arbetar med frågor relaterade till hälso- och sjukvårdens samhällsansvar med miljö som en viktig del i detta arbete. Medan HPH lägger stor vikt på att skapa strukturer som främjar patienters och personalens välmående har HCWH mer uttalad fokus på miljöfrågan. Tillsammans driver dessa två organisationer gemensamt en task force för hållbar sjukvård på global nivå, där jag också sitter med.


F: Du brukar använda Sverige som ett exempel på ett land där man har kommit långt med hållbarhetsarbetet inom hälso- och sjukvård. Har du några exempel på lösningar eller lärdomar från andra länder som kan komma till nytta i Sverige?

S: Det finns naturligtvis mycket som vi kan ta till oss. Det som har imponerat mig mest är dock statusen för frågan internt i organisationen. Miljöfrågan i andra länder engagerar hela arbetsstyrkan och då minst inte på ledningsnivå. Utomlands är också kopplingen mellan miljö och ökad ohälsa mer uttalad och ger ytterligare incitament för sjukvården att arbeta med frågan.


F: Under de senaste månaderna har du hållit föreläsningar hos National Health Service (NHS) i Storbritannien, European Health Property Network i Bologna och WHO i Taipei. Vilka är dina reflektioner över dessa föreläsningar?

S: Min främsta reflektion är att Sverige är väldigt duktiga och att vi många gånger inte ens själva förstår hur långt framme vi är.


F: Du är konsultchef på TEM. Vilka planer har TEM inom detta område?

S:  Hållbar hälso- och sjukvård är ett viktigt område för TEM och vi kommer att utöka vår europeiska och globala närvaro inom området. Vi arbetar i dagsläget på tre olika kontinenter och det finns massor för oss att göra. Vi arbetar också aktivt för att lyfta CSR frågan i sjukvården, att se ett mer holistiskt perspektiv och inte bara fokusera på miljö. Dessutom ska vi inte förglömma CleanMed Europe som går av stapeln i Malmö i september!

 

Om du har frågor om våra tjänster inom hållbar sjukvård, kontakta områdesansvarig Marie Pettersson 0708-92 73 02,

 

Publicerat/senast ändrat: 2012-04-19

 

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2022 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.