TEM • Södra Promenaden 51 • Malmö • SWEDEN • Tel: +46 (0)40-606 55 80 • E-post:

sok-mobil

Translate the page

svarzh-CNenfrdeitjaes


Internrevisioner och lagefterlevnadskontroller är ovärderliga tjänster för att upprätthålla effektiviteten i ledningssystem och för att säkerställa att lagstiftning följs. TEM har under 15 års tid arbetat med revisioner och lagefterlevnadskontroller i såväl stora som små företag och i offentlig förvaltning.
 

TEMs medarbetare är erfarna och uppskattade revisorer och den höga kvaliteten på våra tjänser inom området säkerställer vi bland annat genom vår personcertifierade miljörevisionsledare enligt ISO 19011, Marie Pettersson.

TEM reviderar bland annat gentemot gällande lagstiftning och andra krav, ISO 14001, ISO 9001, OHSAS, medicintekniska standarder, byggstandarder och energistandarder. Vi tillhandahåller även återkommande miljörevisorsutbildningar. Kontakta Marie om du vill veta mer om TEM:s tjänster inom revision och lagefterlevnad.
 

Kontaktuppgifter hittar du här >>>

 

Publicerat: 2011-10-21 
Senast uppdaterad: 2015-11-11

 

Vilka är vi på TEM?                                        

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. 
Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver
också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.    

 

Kontakta oss!


040-606 55 80
Nyhetsbrev

 

                                                 

 

 

Scroll to top