TEM • Södra Promenaden 51 • Malmö • SWEDEN • Tel: +46 (0)40-606 55 80 • E-post:

sok-mobil

Translate the page

svarzh-CNenfrdeitjaes
TEM utför just nu ett uppdrag åt Trafikverket där vi ska analysera marknadspotentialen för en internetbaserad tjänst för handel av massor som uppkommer i samband med bygg- och anläggningsarbeten. Vi ska ta fram en affärsplan för denna så kallade massdatabas, som har potentialen att minska transporterna av jord- och schaktmassor.

På sidan ska man kunna annonsera underskott/överskott av massa (inklusive typ, mängd, ort och tidpunkt då man önskar köpa/sälja). En förstudie i Göteborgsregionen visar att ett forum för hantering av schaktmassor uppskattningsvis kan spara 10-30% av transporterna, minska kostnaderna för hantering av massorna, och samtidigt minska behovet av deponi och uttag av jungfruligt material.
 
Inom uppdraget genomför vi en enkätstudie bland aktörer inom bygg- och anläggningsbranschen, maskinentreprenad eller annan aktör som hanterar jord- och schaktmassor. Vi vill gärna ha in så många svar som möjligt. Arbetar du inom en verksamhet som hanterar jord- och schaktmassor får du gärna gå in på länken nedan och svara på enkäten, som är öppen till och med den 19 november. 
 

 

Vilka är vi på TEM?                                        

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. 
Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver
också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.    

 

Kontakta oss!


040-606 55 80
Nyhetsbrev

 

                                                 

 

 

Scroll to top