sven

Öresund som Low Carbon Region 2020

Just nu genomför Stiftelsen TEM en analys av klimatmålens påverkan på skånska företag. Analysen genomförs inom ramen för Interreg-projektet Jobb och Kompetenser i Öresundsregionen med syfte att få en bild av klimatmålens påverkan på arbetsmarknaden.

Av speciellt intresse i analysen är vilken typ av jobb som kommer att skapas och vilka kompetenser företagen kommer att behöva när visionen av en mer klimatneutral Öresundsregion förverkligas. Undersökningen baseras dels på regionala prognosmodeller över arbetsmarknad och dels på företagsintervjuer och enkätundersökningar i

1. Företag som framställer och tillhandahåller klimatvänliga produkter och tjänster (med klimatvänliga produkter och tjänster menar vi aktiviteter som leder till minskade utsläpp av koldioxid eller andra växthusgaser).

2. Verksamheter i de sektorer där krav på koldioxidminskningar är som störst

För att analysen ska spegla verkligheten så bra som möjligt är det viktigt att vi får in många svar. Vi vill därför be alla som har fått enkäten att svara på den och skicka in den i tid. Tack för er medverkan!

Projektet genomförs i samarbete med vår danska projektpartner Bröndum & Fliess.


För mer information om projektet, kontakta:

Hanna Savola, 0708 99 70 76

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2021 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.