TEM • Södra Promenaden 51 • Malmö • SWEDEN • Tel: +46 (0)40-606 55 80 • E-post:

sok-mobil

Translate the page

svarzh-CNenfrdeitjaes

TEM har genomfört en ettårig förstudie kring avfallshantering och biogasproduktion i Zambias huvudstad Lusaka. Projektet som genomförts i samarbete med Lusaka City Council (med stöd från Sida/Nutek) har nyligen avslutats.

Många åtgärdsområden har identifierats genom studien. Avfallshanteringen fungerar delvis tillfredsställande men den behöver byggas ut och omfatta en större andel av befolkningen. En stor del av avfallet är av organiskt ursprung vilket gör att potentialen för biogasproduktion är stor.

I ett nytt samarbete mellan TEM, UNICEF och Lusaka City Council avser vi att uppföra en biogasanläggning som skall fungera både för demonstration och produktion. Anläggningen minskar avfallsproblematiken i närområdet, producerar gas för matlagning och genererar el som används för att driva vattenpumpar vilket ger tillgång till rent vatten i ett koleradrabbat bostadsområde. Detta är bra både för den lokala och globala miljön samtidigt som levnadsvillkoren för befolkningen förbättras.

Kontakta Markus Paulsson för mer information, kontaktuppgifter finns här >>

 

Vilka är vi på TEM?                                        

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. 
Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver
också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.    

 

Kontakta oss!


040-606 55 80
Nyhetsbrev

 

                                                 

 

 

Scroll to top