sven

Nätverksdag 29 oktober 2008

Den 29 oktober hade TEM en gemensam nätverksträff för sina tre nätverk i Skåne. Träffen hölls på Akademiska föreningen i Lund och inleddes med ett välkomsttal av Curt Schröder, TEM:s styrelseordförande. Därpå följde en föreläsning av Marie Pettersson om det nya internationella klassificerings och märkningssystemet för kemikalier, GHS, som kommer att införas i europeisk lagstiftning genom CLP-förordningen som antagligen kommer att träda i kraft runt årsskiftet. I stort innebär detta en delvis ny riskkategorisering och nya farosymboler som successivt kommer att införas.

Biogasprojekt i Zambia

Markus Paulsson presenterade därefter TEM:s biogasprojekt i Zambia. Han berättade om vad som händer när västvärldens konsumtionsmönster kommer till tredje världen och vilka problem som då kan uppkomma i form av undermålig avfallshantering samt hur detta kan lösas.

CSR & Miljökommunikation

Socialt ansvarstagande är av växande intresse för många företag och ingår i begreppet hållbarhet tillsammans med ekonomiska och miljömässiga aspekter. Iris Rehnström berättade om hur olika typer av organisationer kan jobba med den sociala dimensionen för att stärka företagets varumärke. Daniel Eriksson höll därefter ett engagerande föredrag om vikten av att nå ut med sitt miljöbudskap i konkurrens med alla andra frågor som ryms i en verksamhet. En effektiv kommunikation i organisationen är viktig för att öka intresset för dessa frågor hos medarbetare och omvärld.

Gröna affärer och gröna väggar

Efter en vegetarisk lunch i Tegnérs matsalar berättade Reine Karlsson om gröna affärer och varför det finns starka skäl att ta in miljöintresse och miljökunskap i verksamheten för att göra den mer attraktiv för kunder och arbetskraft. Gröna affärer handlar om att profilera sig för att därigenom öka sina möjligheter på marknaden. Eftermiddagen avrundades med en workshop kring ämnet ”Den gröna väggen”, d.v.s. de problem ett företag kan stöta på i sitt miljöarbete efter några år när engagemanget sviktar och miljö och produktionsavdelningar kanske drar åt olika håll. Detta är ett typiskt fenomen som uppstår när de ”enkla” miljöåtgärdena är genomförda. Workshopen behandlade därför hur man undviker, går runt, eller helt raserar den gröna väggen.

Efter en av företagen uppskattad dag avslutades det hela med ett inflyttningsmingel i TEM:s nya lokaler på Klostergatan 12 i Lund.

Vill även du och din organisation delta i våra nätverk? Läs mer här >>>>

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2021 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.