TEM • Södra Promenaden 51 • Malmö • SWEDEN • Tel: +46 (0)40-606 55 80 • E-post:

sok-mobil

Translate the page

svarzh-CNenfrdeitjaes

Samhällsentreprenörskapets betydelse för en hållbar samhällsutveckling har uppmärksammats av KK-stiftelsen, som under våren inledde en uppmärksammad satsning på att stötta personer och organisationer som har intresse för och potential att utvecklas som samhällsentreprenörer.

Samhällsentreprenörer är personer som i tidiga och svårfinansierade lägen engagerar sig i och arbetar för sådant som är verkligt viktigt för samhällets hållbara utveckling. Det kan i princip gälla alla olika frågor som är viktiga för människor, t.ex. sociala, kulturella och etiska frågor, ofta i anknytning till att bygga upp gränsöverskridande samarbete. TEM har en lång tradition av att utveckla samhällets nytta av den vetenskapliga kunskapen, främst inom miljöområdet. Vi arbetar nu som samhällsentreprenör för hållbar sjukvård och mångbruk av skog.

TEM arrangerade den 22 maj en träff för sydsvenska samhällsentreprenörer. Syftet var att starta en dialog kring hur vi tillsammans kan skapa goda förutsättningar för att utveckla den sydsvenska samhällsnyttan av samhällsentreprenörskap. Vi startar nu ett forum för samhällsentreprenörskap.

För mer information se vår blogg, t.ex. "What’s in it for me?" eller kontakta Reine Karlsson.

 

Vilka är vi på TEM?                                        

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. 
Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver
också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.    

 

Kontakta oss!


040-606 55 80
Nyhetsbrev

 

                                                 

 

 

Scroll to top