sven

Transporter

Det är dags att ta tag i transporternas miljöpåverkan. Nu finns såväl miljömässiga som ekonomiska argument kombinerat med de tekniska lösningarna. Vi hjälper gärna till att visa på möjligheterna för din organisation.

TEM har under 2007 arbetat med såväl företag som organisationer såsom Miljösamverkan Skåne, Vägverket och Hållbar Mobiltet Skåne för att bistå med expertkompetens på en jordnära nivå i projekt kopplade till miljöanpassninga av transporter.

På uppdrag av Vägverket har TEM under våren bistått ett antal företag att utveckla sin inköpspolicy för personbilar till att bli mer miljöanpassad och energieffektiv. Vill du ta del av erfarenheterna från t.ex. Skånska Energi eller Wihlborgs Fastigheter så hör av dig till oss på TEM. Materialet är framtaget för att fungera som goda exempel och såväl resultatet som erfrenheter från processen delar vi gärna med oss av.

Under hösten 2007 har arbetet med att skapa energieffektiva policys för inköp av lätta fordon fortgått , nu riktat till kommuner och på uppdrag av Hållbar Mobilitet Skåne. Ambitionen är att under våren 2007 få antagna policys i minst 10 av skånes kommuner. Därefter går arbetet troligen vidare med att skapa bra rutiner för handhavande, logistik och uppföljning av verksamheternas fordon och skärpta krav vid upphandlade transporttjänster.

Miljösamverkan Skåne är ett samarbetsorgan för miljöinspektörer från länsstyrelse ochkommuner som jobbar med att utveckla och effektivisera sin tillsyn. En av projektgrupperna har under 2007 arbetat med att ta fram arbetssätt kring hur man kan och får ställa krav kring effektivitet och miljöanpasning av företagens förbrukning av energi och transporter. Detta är ett initiativ i framkant och under 2008 kommer många skånska miljökontor att lägga fokus på dessa frågor i sin tillsyn. Vi svara gärna på dina frågor och bistår kostnadsfritt med framtaget material. Ett smakprov finns att ladda via miljösamverkans hemsida: Transportmaterial

TEM granskar transportupphandlingar somunderleverantör till QIII. QIII är ett initiativ från LO och NTF för att utveckla transportköpare så att de ska ställa relevanta krav på tunga transporter på väg kopplat till arbetsmiljö, yttre miljö öoch trafiksäkerhet. Läs mer på www.q3.se eller låt oss komma till er och visa på möjligheter och erfarenheter.

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2021 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.