sven

Om TEM

TEM utvecklar hållbarhetsarbetet i både privata företag och offentliga verksamheter. Med lång erfarenhet, egen bred akademisk kompetens, strategiska samarbetspartners och personligt bemötande erbjuder TEM en rad kundanpassade tjänster till företag och andra verksamheter som strävar mot förbättrad hållbarhetsprestanda.

Vår vision

TEM ska vara en betydande aktör i utvecklingen mot det hållbara samhället.

Vår affärsidé

TEM är en oberoende, intäktsfinansierad organisation som utvecklar hållbarhetsarbetet i såväl privata företag och organisationer som offentliga verksamheter. Med lång erfarenhet, bred akademisk kompetens, strategiska samarbetspartners och personligt bemötande erbjuder TEM en rad kostnadseffektiva och kundanpassade tjänster till företag och andra verksamheter som strävar mot förbättrad hållbarhetsprestanda.

Vår arbetsmetod

TEM bistår sina kunder inom privat och offentlig sektor vid utveckling och implementering av strategi, kommunikation, ledningssystem och lagbevakning. Vi verkar genom utvecklingsuppdrag och kundanpassade utbildningar samt genom att driva nätverk för informationsutbyte.

Vår organisationsform

TEM är en verksamhetsdrivande stiftelse utan offentlig grundfinansiering. Eftersom organisationsformen är stiftelse investeras överskott i vidareutveckling av verksamheten.

Kontakt

Har du några frågor maila oss gärna på eller ring oss på telefon 040-606 55 80.

Adress

TEM
Södra Promenaden 51
211 38 MALMÖ

Karta

Karta till oss hittar du med hjälp av hitta.se »

Mer TEM på webben

Några av oss finns även på Twitter: 
Daniel Eriksson:@DanielatTEM »

Historik

TEM bildades 1981 som ett tvärvetenskapligt projekt vid Lunds universitet, placerat direkt under rektorsämbetet. Utifrån ett konstaterat behov av kunskapsöverföring från privat och offentligt näringsliv å ena sidan och universitet och högskola å andra sidan initierade professorer vid Lunds Tekniska Högskola och Sjöbefälsskolan i Malmö bildandet av TEM. TEM stod då för Teknik, Ekonomi och Miljö. Till verksamheten rekryterades forskare, projektledare och övrig personal med uppgift att bedriva tillämpad forskning och utveckling samt utbildning och konsultverksamhet.

Projektet TEM ombildades 1984 till Stiftelsen TEM vid Lunds universitet med verksamheter i Malmö, Sjöbo och Lund. Stiftelsens grundare är Lunds universitet, Malmö Stad och Sjöbo kommun. Stiftelsen bildades genom ett regeringsbeslut och är en statlig stiftelse. I början på 2000-talet avyttrades verksamheterna i Malmö och Sjöbo och verksamheten samlades i Lund. Sedan 2011 finns TEM i Malmö.

TEM har verkat inom ett brett spektrum av tekniska utvecklingsområden, såsom stirlingmotorer, ledningssystem, energisystem och system för återvinning av dryckesförpackningar. Återvinningsprojekt utgjorde initialt basen för TEM:s verksamhet och grunden för TEM:s fortsatta utveckling inom miljöområdet. TEM var ledande och drivande bl.a. när det gäller att introducera nya synsätt inom miljöområdet som förebyggande miljöskydd, miljörevisioner och miljödriven produktutveckling.


Nedan följer ett urval rapporter som TEM publicerade sedan 1982:

1982-1989 >>

1990-1999 >>

2000- >>

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2023 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.